Majstrovstvá kraja - Slovenský kolkársky zväz - mobil

Majstrovstvá kraja

Kraj
2015
     2016      
2017 
2018
Bratislavský MK_BA_2015 MK_BA_2018
Východoslovenský MK_VS_2015 MK_VS_2016 MK_VS_2017 MK_VS_2018
Banskobystrický MK_BB_2015 MK_BB_2016 MK_BB_2017 MK_BB_2018
Trenčiansky MK_TN_2018
Trnavský MK_TT_2018
Nitriansky
Žilinský MK_ZA_2016 MK_ZA_2017 MK_ZA_2018

Administratíva

Súbor pre MK 2018.exe