Slovenský pohár muži

Slovenský pohár mužov 2023

ŠTÚ SKoZ oznamuje, že finálový turnaj Slovenského pohára mužov 2023 sa uskutoční v dňoch 03. – 04.06.2023 na kolkárni v Žarnovici.

Turnaja sa zúčastnia družstvá:

 • ŠKK Trstená Starek A
 • KK Inter Bratislava
 • KK Zlaté Klasy a
 • ŠĶ Železiarne Podbrezová A

Pavúk celej súťaže, rozpis zápasov finálového turnaja ako aj Rozpis SPM 2023 sa nachádza v prílohách.

Zároveň VV SKoZ rozhodol o zmene Rozpisu Slovenského pohára mužov 2023. Vypustí z dokumentu posledný odsek bodu 17. Vybavenie kolkárne, ktorý sa znie: „Finálový turnaj sa môže hrať len na kolkárni s platným technickým osvedčením vydaným WNBA (NBC), čiže o organizáciu finálového turnaja sa môže uchádzať klub, ktorého kolkáreň má platné technické osvedčenie WNBA (NBC).“

VV SKoZ to spravil z tohto dôvodu, že žiadny klub sa neprejavil záujem usporiadať Finálový turnaj pre SPM 2023. Okrem dvoch ktoré nespĺňali podmienku podľa ustanovenia bodu 4. Termíny a rozlosovanie písm. d) a tiež podľa bodu 8. Systém písm. c) Rozpisu Slovenského pohára mužov 2023, že finálový turnaj sa hrá na neutrálnej kolkárni.

A ešte okrem toho jedného ktorý nespĺňal vyššiu uvedenú, už zrušenú podmienku. Takže bolo potrebné zrušiť predmetnú podmienku, lebo samozrejme logicky treba to hrať na neutrálnej kolkárni.

Ďakujeme za pochopenie.

Pozvánka na Aktív ŠTÚ SKoZ

Vážení predstavitelia kolkárskych klubov a oddielov. V zmysle Článku IX. odsek 2. Stanov SKoZ, zvolávam zasadnutie Aktívu ŠTÚ SKoZ a to dňa 03.06.2023 so začiatkom od 10:00 hod. v Žarnovici.

Na základe ods. 1 vyššie uvedeného článku: Aktív ŠTÚ je poradným orgánom Rady SKoZ, resp. VV SKoZ, ktorý navrhuje:

 • štruktúry súťaží riadených SKoZ,
 • nové súťaže,
 • rozpis ligových súťaží,
 • a rozpisy jednotlivých turnajov riadených SKoZ.

Ďalej podľa ods. 3, Aktív ŠTÚ tvoria zástupcovia každého družstva prihláseného do súťaží riadených SKoZ. T.j. ak klub má viaceré družstvá tak môže poslať aj viacerých zástupcov, ale len maximálne jedného za každé jednotlivé družstvo. Odporúčame a zároveň dôrazne žiadame, aby na Aktív prišli najmä výkonný predstavitelia klubov (predseda, podpredseda, prípadne členovia výboru).

Ešte poprosím kluby a oddiely aby poslali vyhodnotenie všetkých súťaží e-mailom na adresu mate.kolky@gmail.com, najneskoršie do konania Aktívu ŠTÚ. Riadiaci orgán na všetky pripomienky bude reagovať v rámci Aktívu ŠTÚ a chce ich poriadne prediskutovať.

Pripomínam že to je povinnosťou každého účastníka na základe bodu 6.1.2 písm. e) Pravidiel kolkárskeho športu, bodu 2.5.2 Súťažného poriadku kolkárskeho športu, a bodu 11. písm. o) Rozpisu kolkárskych líg 2022/2023

Je to mimoriadne dôležité pre riadiaci orgán aby mal nejakú spätnú väzbu od účastníkov, aby vedel že aké veci treba riešiť prioritne a v čom všetkom sa musí polepšiť.

Program pre Aktív ŠTÚ sa nachádza nižšie. Prípadné návrhy alebo požiadavky na doplnenie alebo zmenu niektorých bodov programu pošlite písomne na už vyššie uvedenú e-mailovú adresu.

Ďakujem pekne za pochopenie a za spoluprácu.

Program:

 1. Otvorenie
 2. Zistenie účasti a určenie uznášaniaschopnosti
 3. Doplnenie a následné schválenie programu
 4. Odovzdanie pohárov a diplomov pre družstvá umiestnené na 2. a 3. mieste v ligových súťaží
 5. Vyhodnotenie súťažného ročníka 2022-2023 Riaditeľom ŠTÚ a Vedúcim súťaží
 6. Diskusia k vyhodnoteniu súťažného ročníka
 7. Informovanie o plánovaných zmenách týkajúcich nasledujúceho súťažného ročníka
 8. Diskusia k plánovaným zmenám
 9. Návrhy na reorganizáciu súťaží
 10. Návrh na zmenu športovo-technických predpisov
 11. Návrh na zmenu rozpisov súťaží
 12. Diskusia k jednotlivým návrhom a námietky, resp. pozmeňujúce návrhy od zástupcov klubov
 13. Schválenie uznesení Aktívu ŠTÚ
 14. Záver

V Piešťanoch, dňa 22.05.2023

Máté Mezei

Riaditeľ ŠTÚ SKoZ

Oznam ŠTK Interligy – Podávanie prihlášok do Interligy pre súťažný ročník 2023-2024

ŠTK Interligy oznamuje klubom, že na podanie prihlášky do Interligy stanovila termín do 31.05.2023 a preto je systémom nastavený do 31.05.2023 23:59. V prihláške treba uviesť požiadavky na dvojzápasy a prípadne aj iné požiadavky.

Tak ako aj doteraz sa prihlášky zadávajú cez https://e-sluzby.kolky.sk/. Na podanie prihlášok je vypracovaný návod. Návod je uverejnení na stránke www.kolky.sk a tiež aj priamo v e-sluzby.kolky.sk   v časti kontakt.

Súbor na Súhlas majiteľa kolkárne je zverejnený na tejto adrese https://kolky.sk/wp-content/uploads/2020/05/Su%CC%81hlas-majitel%CC%8Ca-kolka%CC%81rne-SKoZ.pdf ak odkaz nefunguje, tak ho nájdete na stránke www.kolky.sk v časti Administratíva – Oficiálne dokumenty – Ostatné.

Vyplnený súhlas majiteľa kolkárne treba poslať e-mailom na mate.kolky@gmail.commitokolky@gmail.com

Majstrovstvá Slovenska v kategóriách U49 muži – Podbrezová

V dňoch 6-7.5.2023 sa uskutočnili na dráhach v Podbrezovej Majstrovstvá Slovenska v kategórii U49 muži, kde sa predstavili najlepší hráči, ktorí si svoj postup vybojovali na Majstrovstvách svojich krajov.

V kategórii U49 muži sa najlepšie umiestnil a získal ocenenie Majster Slovenska v kombinácii s výkonom 1268 zvalených kolov hráč oddielu TJ Rakovice Marcel Ivančík. Ten svoje prvenstvo v kombinácii podčiarkol druhým miestom za finálový štart s výkonom 617 zvalených kolov. Druhé miesto v kombinácii s výkonom 1252 získal hráč KK Tatran Sučany Roman Bukový. Tretie miesto v kombinácii a aj vo finálovom štarte získal hráč ŠK Železiarne Podbrezová Peter Nemček s výkonmi 1240 a 616 zvalených kolov. Prvé miesto za finálový štart získal za výkon 624 zvalených kolov Martin Kozák z oddielu SKK Trstená Starek.

Kompletné výsledky U49 muži Podbrezová

Majstrovstvá Slovenska v kategóriách U49 ženy – Modranka

V dňoch 6-7.5.2023 sa uskutočnili na dráhach v Modranke Majstrovstvá Slovenska v kategórii U49 ženy, kde sa predstavili najlepšie hráčky, ktoré svoj postup vybojovali na Majstrovstvách svojich krajov.

V kategórii U49 ženy sa najlepšie umiestnila a získala ocenenie Majsterka Slovenska hráčka oddielu TJ Lokomotíva Vrútky Katarína Durčeková, ktorá si celkové víťazstvo v kombinácii zabezpečila výkonom 1151. Druhé miesto v kombinácii s výkonom 1136 získala Mazúchová Nikola z ŠK Modranka. Tretie miesto v kombinácii a prvé vo finálovom štarte získala s výkonmi 1135 a 585 Poliaková Janka z klubu ŠK Železiarne Podbrezová. Druhá vo finálovom štarte s výkonom 551 sa umiestnila Tomková Mária z TJ Lokomotíva Vrútky. Tretie miesto vo finálovom štarte s výkonom 546 získala Hupčíková Gabika z TKK Trenčín.

Kompletné výsledky U49 ženy

Majstrovstvá Slovenska v kategóriách U23 juniorky – Modranka

V dňoch 6-7.5.2023 sa uskutočnili na dráhach v Modranke Majstrovstvá Slovenska v kategórii U23 juniorky, kde sa predstavili najlepšie hráčky, ktoré svoj postup vybojovali na Majstrovstvách svojich krajov.

V kategórii U23 juniorky sa najlepšie umiestnila a získala dvojnásobné ocenenie Majsterka Slovenska hráčka oddielu TJ Rakovice Natália Šintálová, ktorá svoj finálový štart s výkonom 560 premenila aj na celkové víťazstvo v kombinácii s výkonom 1121 zvalených kolov. Druhé miesto v kombinácii s výkonom 1103 a tretie miesto s výkonom 554 vo finálovom štarte získala taktiež hráčka TJ Rakovice Patrícia VargováTretia v kombinácii sa umiestnila s výkonom 1093 tretia hráčka TJ Rakovice Alexandra Duračková. Druhé miesto vo finálovom štarte získala s výkonom 555 zvalených kolov Thonhauserová Adriana z oddielu KO Žarnovica.

Kompletné výsledky U23 Juniorky

Majstrovstvá Slovenska v kategórii seniori Ü-50 Stará Turá

V dňa 6.5.2023 sa uskutočnili na dráhach MKK Stará Turá Majstrovstvá Slovenska v kategórii seniori Ü-50, kde sa predstavili najlepší hráči, ktorí si svoj postup vybojovali na Majstrovstvách svojich krajov.

V kategórii seniori Ü-50 sa najlepšie umiestnil a získal ocenenie Majster Slovenska hráč KK FESA Dubnica nad Váhom Uhlík Marián výkonom 634 zvalených kolov. Druhé miesto si vybojoval výkonom 631 zvalených kolov Šimon Alexander z klubu KO FTC Fiľakovo . Tretie miesto získal s výkonom 627 Kuba Mikuláš  z PKŠ Košice.

Kompletné výsledky seniori Ü-50

Stránka 1 z 19 12345»