Baráž Interligy FTC KO Fiľakovo – KK Zlaté Klasy

Po dohode oddielov sa odohrá stretnutie medzi FTC KO Fiľakovo – KK Zlaté Klasy o miestenku do česko – slovenskej INTERLIGY na jeden zápas a na neutrálnej pôde.

Zápas sa uskutoční dňa 5.6.2024 o 18.00 hod na kolkárni v Podbrezovej

Oznam o prihlásení družstiev do súťaží – termín do 30.5.2024

ŠTÚ SKoZ oznamuje klubom, že do nového súťažného ročníka 2024-2025 môžu kluby prihlásiť svoje družstvá podľa poradí v konečných tabuľkách jednotlivých líg.

Ak klub niektoré družstvo neprihlási do súťaže alebo prihlási do inej súťaže o možnosti zaradenia iného klubu (družstva) rozhodne s konečnou platnosťou ŠTÚ SKoZ.

Do 1.KL Východ a 2.KL Západ sa môžu prihlásiť aj družstvá z krajských líg. Rozdelenie do jednotlivých súťaží je súčasťou tohto oznamu.

Tak ako aj v minulom roku sa prihlášky zadávajú cez https://e-sluzby.kolky.sk/. Na podanie prihlášok je vypracovaný návod. Návod je uverejnení na stránke www.kolky.sk a tiež aj priamo v e-sluzby.kolky.sk v časti kontakt.

Na podanie prihlášky do Interligy stanovila ŠTK Interligy termín do 30.5.2024. Družstvá z baráže prihlásia svoje družstvo po odohraní baráže.  V prihláške uviesť požiadavky na dvojzápasy prípadne aj iné požiadavky. 

Pre súťaže riadené ŠTÚ SKoZ (ELM, ELŽ, 1.KL Východ, 1.KL Západ, 2.KL Západ, DL Východ a DL Západ) ŠTÚ SKoZ stanovil termín do 30.5.2024 a preto je systémom nastavený termín do 30.5.2024 23:59.

Po uplynutí týchto termínov nie je možné prihlásiť družstvá do súťažného ročníka 2024-2025.

Prihlášky sa podávajú pre každé družstvo samostatne, ale je ich možné podať pod jednou žiadosťou. To znamená, že ak klub prihlasuje dve alebo viac družstiev do rozdielnych súťaží alebo aj do jednej súťaže musí formulár prihlášky vyplniť dvakrát alebo viackrát. Súbor na Súhlas majiteľa kolkárne je zverejnený na tejto adrese https://kolky.sk/wp-content/uploads/2020/05/Su%CC%81hlas-majitel%CC%8Ca-kolka%CC%81rne-SKoZ.pdf ak odkaz nefunguje, tak ho nájdete na stránke www.kolky.sk v časti Administratíva – Oficiálne dokumenty – Ostatné.

S pozdravom

Ing. Marián Mitošinka – poverený riadením ŠTÚ SKoZ

Kompletné výsledky MSR žiaci Trstená

Stránka 1 z 25 12345»