Správa registrácii je na samostatnej stránke https://e-sluzby.kolky.sk.

Pre prihlásenie je potrebné mať povolený prístup do systému a byť registrovaný na stránke zadávania výsledkov https://admin.vysledky.kolky.sk. Tieto systémy komunikujú automaticky medzi sebou. To znamená, že zmeny (či už nová registrácia alebo zmena mena a pod.) sa automaticky premietne v oboch systémoch. Týmto spôsobom si viete údaje o hráčoch manažovať sami.

Z každého tímu sú to 2 poverené osoby, ktoré majú prístup k registráciám. Ak je potrebné zaregistrovať nový klub alebo nové konto, treba kontaktovať stu@kolky.sk.

Kontakty pre službu ‚e-sluzby‘

V prípade otázok o aktuálnom stave žiadostí, otázok a žiadostí súvisiacich s dátami kontaktovať:

V prípade technického výpadku, nefunkčnosti stránky a pod.