Výkonný Výbor Slovenského kolkárskeho zväzu

 • Prezident – Doc. JUDr. Štefan Kočan – mail: stefan.kocan2@gmail.com
 • Viceprezident pre organizáciu MS a marketing –  Daniel Móc – mail: moc.dano@gmail.com
 • Viceprezident pre zahraničné vzťahy a pre legislatívu – Ing. Pavol Kühnel – mail: kuhnelp@zelpo.sk
 • Riaditeľ štátnej reprezentácie – Ing. Marián Mitošinka – mail: mitokolky@gmail.com
 • Športovo-technický útvar SKoZ:

  Športovo-technická komisia:

  • Predseda komisie: Ing. Marián Mitošinka – mail: mitokolky@gmail.com
  • Člen komisie: Ondrej Kyselica
  • Člen komisie: Mikuláš Klubert
  • Člen komisie: Tibor Kertész

  Matričná komisia:

  • Predseda komisie: Ing. Marián Mitošinka – mail: mitokolky@gmail.com
  • Člen komisie: Jozef Kráľovič

  Rozhodcovsko-disciplinárna komisia:

  • Predseda komisie: Ing. Marián Mitošinka – mail: mitokolky@gmail.com
  • Člen komisie: Ján Kaušitz
  • Člen komisie: Radoslav Fúska st.
  • Člen komisie: Ing. Juraj Dovičič
 • Riaditeľ mediálneho útvaru – Pavol Duračka – mail: palino.duracka.kolky@gmail.com
 • Člen výkonného výboru pre mládež – Daniel Móc – mail: moc.dano@gmail.com
 • Hlavný kontrolór – Ing. Martin Svorad
 • Sekretariát – Eva Ondrejkovičová – mail: sekretariat@kolky.sk
 • Dozorná rada – Mgr. Dagmar Kyselicová, Iveta Perecárová, Natália Kováčová

REPREZENTAČNÍ TRÉNERI SLOVENSKÝCH DRUŽSTIEV

 • Reprezentačný tréner – MUŽI Radoslav Fúska
 • Reprezentačný tréner – ŽENY Dagmar Kyselicová
 • Reprezentačný tréner – JUNIORI U-23 Radoslav Fúska
 • Reprezentačný tréner – JUNIORKY U-23 Tibor Varga
 • Reprezentačný tréner – DORASTENCI U-18 Jozef Petráš
 • Reprezentačný tréner – DORASTENKY U-18 Daniel Móc
 • Reprezentačný tréner – ŽIACI U-14 Jozef Petráš
 • Reprezentačný tréner – ŽIAČKY U-14 Daniel Móc

Rada SKoZ

 • Bratislavský kraj – Marcel Lofaj, Pavol Kiss
 • Trnavský kraj – Igor Šesták, Richard Tóth
 • Nitrianský kraj – Juraj Zajko st. , Jaroslav Gálet
 • Trenčianský kraj – Peter Nemček st. , Jozef Búlik
 • Žilinský kraj – Dominika Kyselicová, Stanislav Dzurek
 • Banskobystrický kraj – Jozef Petráš, Radoslav Fúska st.
 • Prešovsko – Košický kraj – Mikuláš Klubert, Dana Klubertová
 • Zástupcovia hráčov – Zuzana Dányi, Ján Poliak

ZÁPISNICE Z KONFERENCIE

ZÁPISNICE VÝKONNEJ RADY