Výkonný Výbor Slovenského kolkárskeho zväzu
Prezident – Doc. JUDr. Štefan Kočan
Viceprezident – Ing. Ivan Vajs
Riaditeľ štátnej reprezentácie – Ladislav Flachbart
Riaditeľ športovo technického úseku – Ing. Marian Mitošinka
Predseda mediálneho úseku – Pavol Duračka
Sekretariát – Eva Ondrejkovičová

REPREZENTAČNÍ TRÉNERI SLOVENSKÝCH DRUŽSTIEV
Reprezentačný tréner – MUŽI Jozef Kráľovič
Reprezentačný tréner – ŽENY Pavol Duračka
Reprezentačný tréner – JUNIORI U-23 Radoslav Fúska
Reprezentačný tréner – JUNIORKY U-23 Tibor Varga
Reprezentačný tréner – DORASTENCI U-18 Bystrík Vadovič
Reprezentačný tréner – DORASTENKY U-18 Daniel Móc
Reprezentačný tréner – ŽIACI U-14 Bystrík Vadovič

 

Dozorná rada

TODO – tu to treba dopisat, co tu ma byt (ma spravit zvaz)

Štruktúra SKoZ

TODO – tu to treba dopisat, co tu ma byt (ma spravit zvaz)

Rada SKoZ

TODO – tu to treba dopisat, co tu ma byt (ma spravit zvaz)