Výkonný Výbor Slovenského kolkárskeho zväzu

 • Prezident – Doc. JUDr. Štefan Kočan – mail: stefan.kocan2@gmail.com
 • Viceprezident pre organizáciu MS a marketing – Mgr. Ivan Weiss – mail: weiss@officedirect.sk
 • Viceprezident pre zahraničné vzťahy a pre legislatívu – Ing. Pavol Kühnel – mail: kuhnelp@zelpo.sk
 • Riaditeľ štátnej reprezentácie – Ing. Marián Mitošinka – mail: mitokolky@gmail.com
 • Riaditeľ športovo technického úseku – Máté Mezei – mail: mate.kolky@gmail.com
 • Riaditeľ mediálneho útvaru – Pavol Duračka – mail: palcek70@gmail.com
 • Člen výkonného výboru pre mládež – Daniel Móc – mail: moc.dano@gmail.com
 • Hlavný kontrolór – Ing. Martin Svorad
 • Sekretariát – Eva Ondrejkovičová – mail: sekretariat@kolky.sk
 • Dozorná rada – Mgr. Dagmar Kyselicová, Iveta Perecárová, Natália Kováčová

REPREZENTAČNÍ TRÉNERI SLOVENSKÝCH DRUŽSTIEV
Reprezentačný tréner – MUŽI Ivan Čech
Reprezentačný tréner – ŽENY Pavol Duračka
Reprezentačný tréner – JUNIORI U-23 Radoslav Fúska
Reprezentačný tréner – JUNIORKY U-23 Tibor Varga
Reprezentačný tréner – DORASTENCI U-18 Richard Varga
Reprezentačný tréner – DORASTENKY U-18 Daniel Móc
Reprezentačný tréner – ŽIACI U-14 Richard Varga

 

Rada SKoZ

 • Bratislavský kraj – Marcel Lofaj, Pavol Kiss
 • Trnavský kraj – Igor Šesták, Richard Tóth
 • Nitrianský kraj – Juraj Zajko st. , Jaroslav Gálet
 • Trenčianský kraj – Peter Nemček st. , Jozef Búlik
 • Žilinský kraj – Dominika Kyselicová, Stanislav Dzurek
 • Banskobystrický kraj – Daniel Móc, Radoslav Fúska st.
 • Prešovsko – Košický kraj – Mikuláš Klubert, Dana Klubertová

 

ZÁPISNICE Z KONFERENCIE

Zápisnica z Konferencie 16.8.2018

Zápisnica z Konferencie 25.6.2022

 

ZÁPISNICE VÝKONNEJ RADY

Zápisnica z VR dňa 1.6.2019.

Zápisnica z VR dňa 20.06.2021