Smútok v Piešťanoch

S hlbokým zármutkom oznamujeme kolkárskej verejnosti, že dňa 26.apríla 2022 nás navždy opustil dlhoročný hráč MKK Piešťan i mestskej kolkárskej ligy vo veku nedožitých 84 rokov.

Anton Valovič

Česť jeho pamiatke.

Prezident a VV SKoZ kondoluje klubu a smútiacej rodine úprimnú sústrasť.

Smútok v klube KK FESA Dubnica nad Váhom

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že dňa 27.03.2022 vo veku 76 rokov zomrel náš aktívny hráč, člen klubu KK FESA Dubnica n/V., a  priateľ nás všetkých 

Pavol Vagovič

Posledná rozlúčka zo zosnulým, sa bude konať  v stredu  30. marca 2022  o 10,15 hod. na miestom cintoríne v Dubnici nad Váhom

Rodine a všetkým blízkym vyjadrujeme úprimnú sústrasť.

SKoZ vyjadruje úprimnú sústrasť rodine, blízkym a klubu.

Smútok v DKK Nové Mesto nad Váhom

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že vo veku 67 rokov nás navždy opustila členka klubu DKK Nové Mesto nad Váhom a naša priateľka

Mária Kolníková.

Posledná rozlúčka sa uskutoční dňa 17.2.2022 o 14:00 v dome smútku na cintoríne v Novom Meste nad Váhom.

Rodine a všetkým blízkym vyjadrujeme úprimnú sústrasť

SKoZ kondoluje úprimnú sústrasť rodine a klubu

Smútok v MKK Stará Turá

S hlbokým zármutkom v srdci oznamujeme, že dňa 25. 12. 2021 vo veku 24 rokov nás navždy opustila členka nášho klubu MKK Stará Turá a naša priateľka Radka Martinčičová. 

Posledná rozlúčka sa uskutoční dňa 30. 12. 2021 o 14:30 v dome smútku Lubina.

Rodine a všetkým blízkym vyjadrujeme úprimnú sústrasť.

Odpočívaj v pokoji Radka, budeš všetkým veľmi chýbať.

SKoZ vyjadruje smútiacej rodine a klubu úprimnú sústrasť.

Smútok v Modranke

Dńa 16.12.2021 zomrel vo veku 87 rokov bývalý hráč a funkcionár kolkárskych oddielov : TJ Spartak Trnava, ŠK Modranka a MsKL v Trnave /Pomax, Teplomont, Hubira, Stolbyz a Diaľkoplazy/

pán Ladislav Čapík.

Pohreb zosnulého sa uskutoční 23.12.2021 o 12:30 hod. v Trnave na Novom cintoríne /ul. T.Vansovej/. Česť jeho pamiatke! 

VV SKoZ kondoluje úprimnú sústrasť rodine a klubom.

Smútok vo Vrútkach

Dňa 13.12.2021 odišiel do kolkárskeho neba dlhoročný hráč TJ Lokomotíva Vrútky

MIROSLAV RUTTKAY

vo veku 67 rokov.

Mirko, odpočívaj v pokoji.

Úprimnú sústrasť rodine a klubu kondoluje prezident a VV SKoZ.

Smútok v klube MKK Stará Turá

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že dňa 21.11.2021 vo veku 67 rokov zomrel náš aktívny hráč, člen klubu MKK Stará Turá a priateľ nás všetkých Ján Solovič.

Rodine a všetkým blízkym vyjadrujeme úprimnú sústrasť.

SKoZ vyjadruje úprimnú sústrasť rodine, blízkym a klubu.

Smútok v KK Zlaté Klasy

S hlbokým zármutkom oznamujeme kolkárskej verejnosti, že dlhoročný  hráč a člen klubu KK Zlaté Klasy Jozef Keszőcze nás navždy opustil vo veku 75 rokov.

Rodine a pozostalým vyjadrujeme úprimnú sústrasť.

Kolkársky klub Zlaté Klasy

SKoZ vyjadruje úprimnú sústrasť rodine a klubu.

Smútok v Tatrane Prešov a vo Veľkom Šariši

Dňa 30.3.2021 zomrel dlhoročný hráč Tatrana Prešova , Slavoja Veľky Šariš a dlhoročný generálny sekretar SKoZ

Miroslav Vítkovič

SKoZ vyjadruje úprimnú sústrasť smútiacej rodine a klubom.

Stránka 1 z 2 12