Smútok v Hlohovci

S hlbokým žiaľom oznamujeme že dňa 25.decembra nás navždy opustil vo veku 77 rokov dlhoročný hráč a člen KKZ Hlohovec Viktor Gajdoš. Jeho posledná rozlúčka bude 2.januára 2020 o 13:30 na miestom cintoríne v Hlohovci.
Venujte mu prosím tichu spomienku.

Posledné zbohom z Nitry

Nitriansky kolkári so zármutkom oznamujú že dnes o 8.00 nás po ťažkej chorobe opustil náš kamarát kolkár Jozef „Jožko“ Stančík.

Posledná rozlúčka sa bude konať v stredu 13.11.2019 o 13,00 na mestskom cintoríne v Nitre.

Smútok v Zlatých Klasoch

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že vo veku 46 rokov dnes zomrel náš bývalý aktívny hráč, člen klubu KK Zlaté Klasy a priateľ nás všetkých  Gabriel (Gabi) Keszőcze.

Posledná rozlúčka so zosnulým sa bude konať v sobotu,  2. 11. 2019 o 11:30 na cintoríne v Zlatých Klasoch.

Rodine a všetkým blízkym vyjadrujeme úprimnú sústrasť.