Smútočné oznámenie

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že dňa 17.11.2022 vo veku nedožitých 71 rokov zomrel dlhoročný hráč TKK Trenčín a tiež hráč MKK Stará Turá, priateľ nás všetkých

Pavol Ďuďák.

Rodine a všetkým blízkym vyjadrujeme úprimnú sústrasť.

Prezident a VV SKoZ vyjadrujú klubom a rodine úprimnú sústrasť.

Smútok v MKK Galanta

Iba niekoľko dní pred svojimi 70.narodeninami nás navždy opustil člen MKK Slovan Galanta,

Jozef PAVLIŠIN. 28.11.1952 – 19.11.2022

Jeho kolkárska stopa v MKK Slovan Galanta nepatrila medzi tie najdlhšie, bola však o to výraznejšia.
Príjemný chlapík, snaživý a učenlivý kolkár, zodpovedný funkcionár, to je stručná charakteristika Jožka Pavlišina. Už dlhší čas bojoval veľmi odhodlane so zákernou chorobou. Jeho optimizmus a odvahu v tomto boji zdieľal úspešne vo svojom okolí. Jožko, medzi galantskými kolkármi zostane po Tebe jedno prázdne, ťažko nahraditeľné miesto.
Budeme na Teba spomínať!

Úprimnú sústrasť celej rodine a blízkym!

Prezident a VV SKoZ vyjadrujú klubu a rodine úprimnú sústrasť.

Smutná správa z Bratislavy

S hlbokým zármutkom vám oznamujeme, že dňa 10.11.2022 nás navždy opustil vo veku 87 rokov do kolkárského neba dlhoročný generálny sekretár kolkárskeho zväzu a neskôr správca kolkárne na Pasienkoch pán

Mgr. MICHAL UHRIN

Aktívne hrával kolky v Bratislavskej lige za klub Štadión a neskôr za klub Priatelia.

Prezident a VV SKoZ smútiacej rodine a klubu kondoluje úprimnú sústrasť.

Smútok v TJ Slovan Duslo Šaľa

Vážení priatelia kolkárskeho športu.

      So zármutkom Vám oznamujeme, že dňa 7.9.2022 po ťažkej chorobe nás opustil  dlhoročný člen a predseda kolkárskeho oddielu T J Slovan Duslo Šaľa vo veku 77 rokov pán

Július Veselka

Rozlúčka zo zosnulým bude 12.9. 2022 o 15:00 hod na mestskom cintoríne v Šali.

Česť jeho pamiatke

Prezident a VV SKoZ vyjadrujú klubu a rodine úprimnú sústrasť

Smútok v KK Inter Bratislava

S bolesťou Vám oznamujeme, že nás navždy opustil dňa 30.8.2022 náš hráč a kamarát

Milan Hrčko

Posledná rozlúčka bude dňa 6.9.2022 o 8:45 v Krematóriu v Bratislave

Smútok v Spojoch Bratislava

So zármutkom v srdci Vám oznamujeme, že nás dňa 8.7.2022 vo veku 51 rokov navždy opustil kamarát a bývalý hráč TJ Spoje Bratislava

Roman „Kiči“ Ďalog

Kto ste ho poznali, venujte mu prosím spomienku. Rodine vyjadrujeme úprimnú sústrasť.

SKoZ vyjadruje úprimnú sústrasť rodine a blízkym.

Smútok v Piešťanoch

S hlbokým zármutkom oznamujeme kolkárskej verejnosti, že dňa 26.apríla 2022 nás navždy opustil dlhoročný hráč MKK Piešťan i mestskej kolkárskej ligy vo veku nedožitých 84 rokov.

Anton Valovič

Česť jeho pamiatke.

Prezident a VV SKoZ kondoluje klubu a smútiacej rodine úprimnú sústrasť.

Smútok v klube KK FESA Dubnica nad Váhom

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že dňa 27.03.2022 vo veku 76 rokov zomrel náš aktívny hráč, člen klubu KK FESA Dubnica n/V., a  priateľ nás všetkých 

Pavol Vagovič

Posledná rozlúčka zo zosnulým, sa bude konať  v stredu  30. marca 2022  o 10,15 hod. na miestom cintoríne v Dubnici nad Váhom

Rodine a všetkým blízkym vyjadrujeme úprimnú sústrasť.

SKoZ vyjadruje úprimnú sústrasť rodine, blízkym a klubu.

Smútok v DKK Nové Mesto nad Váhom

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že vo veku 67 rokov nás navždy opustila členka klubu DKK Nové Mesto nad Váhom a naša priateľka

Mária Kolníková.

Posledná rozlúčka sa uskutoční dňa 17.2.2022 o 14:00 v dome smútku na cintoríne v Novom Meste nad Váhom.

Rodine a všetkým blízkym vyjadrujeme úprimnú sústrasť

SKoZ kondoluje úprimnú sústrasť rodine a klubu

Smútok v MKK Stará Turá

S hlbokým zármutkom v srdci oznamujeme, že dňa 25. 12. 2021 vo veku 24 rokov nás navždy opustila členka nášho klubu MKK Stará Turá a naša priateľka Radka Martinčičová. 

Posledná rozlúčka sa uskutoční dňa 30. 12. 2021 o 14:30 v dome smútku Lubina.

Rodine a všetkým blízkym vyjadrujeme úprimnú sústrasť.

Odpočívaj v pokoji Radka, budeš všetkým veľmi chýbať.

SKoZ vyjadruje smútiacej rodine a klubu úprimnú sústrasť.

Stránka 1 z 3 123