Smútok v MKK Stará Turá

S hlbokým zármutkom v srdci oznamujeme, že dňa 25. 12. 2021 vo veku 24 rokov nás navždy opustila členka nášho klubu MKK Stará Turá a naša priateľka Radka Martinčičová. 

Posledná rozlúčka sa uskutoční dňa 30. 12. 2021 o 14:30 v dome smútku Lubina.

Rodine a všetkým blízkym vyjadrujeme úprimnú sústrasť.

Odpočívaj v pokoji Radka, budeš všetkým veľmi chýbať.

SKoZ vyjadruje smútiacej rodine a klubu úprimnú sústrasť.

Smútok v klube MKK Stará Turá

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že dňa 21.11.2021 vo veku 67 rokov zomrel náš aktívny hráč, člen klubu MKK Stará Turá a priateľ nás všetkých Ján Solovič.

Rodine a všetkým blízkym vyjadrujeme úprimnú sústrasť.

SKoZ vyjadruje úprimnú sústrasť rodine, blízkym a klubu.

Smútok v KK Zlaté Klasy

S hlbokým zármutkom oznamujeme kolkárskej verejnosti, že dlhoročný  hráč a člen klubu KK Zlaté Klasy Jozef Keszőcze nás navždy opustil vo veku 75 rokov.

Rodine a pozostalým vyjadrujeme úprimnú sústrasť.

Kolkársky klub Zlaté Klasy

SKoZ vyjadruje úprimnú sústrasť rodine a klubu.

Zbohom Rudolf Špaček

Kolkársky klub Cabaj-Čápor s hlbokým zármutkom oznamuje , že 16.1.2021 nás náhle navždy opustil vášnivý kolkár

Rudolf Špaček vo veku nedožitých 66 rokov.

Kolky boli jeho celoživotná vášeň. Za svoju kolkársku kariéru pôsobil v troch kolkárskych kluboch NR kraja.

Súťažne začínal hrať hneď po návrate z vojenčiny v r.1976 v Nitre, kde pôsobil takmer tri desaťročia. V r.2001 prestúpil do Šale, kde sa výraznou mierou pričinil o postup šalianskeho A-tímu do 2.ligy a neskôr aj do 1.ligy-západ.

V r.2007 prestúpil do KK Cabaj-Čápor, kde sa pričinil o zisk titulu v 2.lige-západ. Potom v drese KK Cabaj-Čápor odohral ešte 8 sezón v 1.lige-západ, kde prispel k zisku titulu vicemajstra 1.ligy a dvom bronzovým medailám za 3.miesto.

Svoju aktívnu športovú kariéru musel ukončiť kvôli chronickým zdravotným problémom, ktoré vyžadovali operácie. No bez kolkov nevedel vydržať. Vrátil sa v sezóne 2019/20, ktorú však začal na hosťovaní v Šali, kde sa chcel v 3.lige najprv rozohrať, aby bol opäť platným hráčom aj na 1.ligu. No žiaľ pre ďalšie zdravotné komplikácie sezónu nedohral.

Okrem klubových úspechov sa mu darilo aj individuálnych súťažiach. V roku 2002 vyhral Majstrovstvá NR kraja v kategórii mužov. V roku 2008 sa stal vicemajstrom NR kraja v kategórii seniorov a v r.2014 vyhral Majstrovstvá oddielu KK Cabaj-Čápor.

Česť jeho pamiatke!

SKoZ vyjadruje úprimnú sústrasť klubu a rodine.

Zbohom Attila Barczi

Mestský kolkársky klub Slovan Galanta oznamuje, že dlhoročný kolkár, funkcionár, tréner, oduševnený fanúšik a priateľ

Attila Barczi

zomrel dňa 14.januára 2021 vo veku nedožitých 80 rokov

Tento zaslúžilý člen oddielu, funkcionár a zanietený propagátor kolkárskeho športu pôsobil v oddieli od roku 1962. Ako aktívny hráč sa podieľal aj na mnohých veľkých úspechoch kolkárov Galanty.
Bol členom družstva, ktoré dosiahlo trojnásobný postup Slovana Galanta z krajskej súťaže až do 1. Slovenskej národnej ligy v rokoch 1970–72 a tiež postupy do 2.KL a 1.KL v rokoch 2002 a 2004. Reprezentoval oddiel v mnohých krajských a oblastných výberoch.
Osobne sa podieľal na stavbe kolkárne v Galante v rokoch 1975–78 a aktívne pomáhal pri rekonštrukcii kolkárne v roku 2014.

Hoci hráčsku činnosť pred niekoľkými rokmi zanechal, stále sa veľmi aktívne zúčastňoval na chode oddielu. Pomáhal, kde sa len dalo. Jeho prínos pri organizovaní turnajov a kolkárskych podujatí je neoceniteľná. Výborne pracoval na rozvíjaní spolupráce s Budapeštianskym kolkárskym zväzom.
Aktívne sa zúčastňoval ako organizátor Galantského kolárskeho maratónu.

Bol členom organizačného tímu, ktorý sa podieľal na príprave a vytvorení Guinnessovho svetového rekordu v galantskej kolkárni v roku 2010 (Najväčší kolkársky turnaj na svete).

Svojou dlhoročnou prácou sa výraznou mierou pričinil o dobré meno Mestského kolkárskeho klubu Slovan Galanta.

Attila Barczi bol jedným z posledných galantských kolkárov, ktorí hrali na všetkých troch galantských kolkárňach, ktoré oddiel počas svojej existencie od roku 1956 mal.

Attila, budeš nám veľmi chýbať!

Česť Tvojej pamiatke!

SKoZ vyjadruje úprimnú sústrasť rodine a klubu.

Posledné zbohom do Trstenej

ŠKK Trstená Starek s veľkým smútkom v srdci oznamuje, že do športového neba náhle odišiel náš kamarát a dlhoročný hráč a funkcionár ŠKK Trstená

JOZEF FÁBRY vo veku 61 rokov

Posledná rozlúčka sa bude konať v štvrtok 10.12.2020 o 13:30 v rímsko- katolíckom kostole sv. Martina v Trstenej.

Česť jeho pamiatke

VV SKoZ sa pridáva ku kondolentom.

Posledné Zbohom do Podbrezovej

ŠK Železiarne Podbrezová a KK Rimavská Sobota s veľkým smútkom v srdci oznamujú, že do kolkárskeho neba odišiel náš kamarát

Palko Paulečko z Podbrezovej vo veku 65 rokov.

Odišiel ticho bez rozlúčky…. Pali budeme na Teba s láskou spomínať.

Posledná rozlúčka sa bude konať dňa 9.12.2020 o 13.00 hod. v Brezne. Pohrebná miestnosť IRIS.

Ku kondolentom sa pridáva aj SKoZ.

Vladimír Trochan odišiel do kolkárskeho neba

KK Tatran Bratislava si dovoľuje oznámiť širokej kolkárskej verejnosti že nás v pondelok 12.10.2020 náhle a nečakane opustil Vladko Trochan, dlhoročný člen tatranských medveďov. Rozlúčka s Vladkom bude v piatok 16.10.2020 o 12.00 hod v bratislavskom Krematóriu, len v kruhu najlbližšej rodiny.

Česť jeho pamiatke.

SKoZ praje úprimnú sústrasť.

Smútok v Hlohovci

S hlbokým žiaľom oznamujeme že dňa 25.decembra nás navždy opustil vo veku 77 rokov dlhoročný hráč a člen KKZ Hlohovec Viktor Gajdoš. Jeho posledná rozlúčka bude 2.januára 2020 o 13:30 na miestom cintoríne v Hlohovci.
Venujte mu prosím tichu spomienku.

Posledné zbohom z Nitry

Nitriansky kolkári so zármutkom oznamujú že dnes o 8.00 nás po ťažkej chorobe opustil náš kamarát kolkár Jozef „Jožko“ Stančík.

Posledná rozlúčka sa bude konať v stredu 13.11.2019 o 13,00 na mestskom cintoríne v Nitre.

Stránka 1 z 2 12