Smútok v KKZ Hlohovec

S hlbokým zármutkom oznamujeme kolkárskej verejnosti že dňa 22.11.2023 nás navždy opustil do kolkárskeho neba, bývalí hráč KKZ Hlohovec. 

PETER SÚRY 

Posledná rozlúčka zo zosnulým bude dňa 27.11.2023 o 13:30 hod. na cintoríne Hlohovec. 

Rodine, klubu a blízkym vyjadrujeme úprimnú sústrasť. 

Smútok v KK Zlaté Klasy

S hlbokým zármutkom oznamujeme kolkárskej verejnosti, že dňa 16.11.2023 nás navždy opustila do kolkárskeho nebíčka bývalá hráčka KK Zlaté Klasy

MÁRIA CSICSAYOVÁ

Posledná rozlúčka so zosnulou bude dňa 21.11.2023 o 14:30 hod. na cintoríne v Zlatých Klasoch.

Rodine, klubu a blízkym vyjadrujeme úprimnú sústrasť.

Smútok v KK Slávia Nitra

S ľútosťou chceme oznámiť, že nás dňa 05.10.2023 vo veku nedožitých 49 rokov navždy opustil dlhoročný hráč kolkárskeho klubu Slávia Nitra      

Petr Pivoňka.

                           


Rodine a všetkým blízkym vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
Kolkársky klub Slávia Nitra

SKoZ vyjadruje úprimnú sústrasť klubu a smútiacej rodine.

Smútok v MKK Piešťany

S ľútosťou chceme oznámiť, že nás opustil verný fanúšik, bývalý hráč a správca kolkárne, priateľ

Ladislav Urbanovský

úprimnú sústrasť celej rodine praje Piešťanský Kolkársky klub.“

VV SKoZ vyjadruje úprimnú sústrasť klubu a rodine

Smútočné oznámenie

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že dňa 17.11.2022 vo veku nedožitých 71 rokov zomrel dlhoročný hráč TKK Trenčín a tiež hráč MKK Stará Turá, priateľ nás všetkých

Pavol Ďuďák.

Rodine a všetkým blízkym vyjadrujeme úprimnú sústrasť.

Prezident a VV SKoZ vyjadrujú klubom a rodine úprimnú sústrasť.

Smútok v MKK Galanta

Iba niekoľko dní pred svojimi 70.narodeninami nás navždy opustil člen MKK Slovan Galanta,

Jozef PAVLIŠIN. 28.11.1952 – 19.11.2022

Jeho kolkárska stopa v MKK Slovan Galanta nepatrila medzi tie najdlhšie, bola však o to výraznejšia.
Príjemný chlapík, snaživý a učenlivý kolkár, zodpovedný funkcionár, to je stručná charakteristika Jožka Pavlišina. Už dlhší čas bojoval veľmi odhodlane so zákernou chorobou. Jeho optimizmus a odvahu v tomto boji zdieľal úspešne vo svojom okolí. Jožko, medzi galantskými kolkármi zostane po Tebe jedno prázdne, ťažko nahraditeľné miesto.
Budeme na Teba spomínať!

Úprimnú sústrasť celej rodine a blízkym!

Prezident a VV SKoZ vyjadrujú klubu a rodine úprimnú sústrasť.

Smutná správa z Bratislavy

S hlbokým zármutkom vám oznamujeme, že dňa 10.11.2022 nás navždy opustil vo veku 87 rokov do kolkárského neba dlhoročný generálny sekretár kolkárskeho zväzu a neskôr správca kolkárne na Pasienkoch pán

Mgr. MICHAL UHRIN

Aktívne hrával kolky v Bratislavskej lige za klub Štadión a neskôr za klub Priatelia.

Prezident a VV SKoZ smútiacej rodine a klubu kondoluje úprimnú sústrasť.

Smútok v TJ Slovan Duslo Šaľa

Vážení priatelia kolkárskeho športu.

      So zármutkom Vám oznamujeme, že dňa 7.9.2022 po ťažkej chorobe nás opustil  dlhoročný člen a predseda kolkárskeho oddielu T J Slovan Duslo Šaľa vo veku 77 rokov pán

Július Veselka

Rozlúčka zo zosnulým bude 12.9. 2022 o 15:00 hod na mestskom cintoríne v Šali.

Česť jeho pamiatke

Prezident a VV SKoZ vyjadrujú klubu a rodine úprimnú sústrasť

Smútok v KK Inter Bratislava

S bolesťou Vám oznamujeme, že nás navždy opustil dňa 30.8.2022 náš hráč a kamarát

Milan Hrčko

Posledná rozlúčka bude dňa 6.9.2022 o 8:45 v Krematóriu v Bratislave

Smútok v Spojoch Bratislava

So zármutkom v srdci Vám oznamujeme, že nás dňa 8.7.2022 vo veku 51 rokov navždy opustil kamarát a bývalý hráč TJ Spoje Bratislava

Roman „Kiči“ Ďalog

Kto ste ho poznali, venujte mu prosím spomienku. Rodine vyjadrujeme úprimnú sústrasť.

SKoZ vyjadruje úprimnú sústrasť rodine a blízkym.

Stránka 1 z 3 123