Smútok v KKZ Hlohovec

S  hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 29. februára 2024 vo veku 73 rokov zomrel náš milovaný manžel, otec, dedko, brat, švagor, svokor, krstný otec, svat, strýko, priateľ a známy. Dlhoročný hráč a funkcionár klubu KKZ Hlohovec.

Emil VLČKO

Telesné pozostatky drahého zosnulého budú vystavené v dome smútku na cintoríne v Hlohovci. Pohreb sa bude konať 4. marca 2024 o 15:00 hodine na miestnom cintoríne.

SKoZ vzdáva úprimnú sústrasť klubu a rodine.

Smútok v KK Tatran Sučany

S hlbokým žiaľom a zármutkom Vám oznamujeme, že nás navždy opustil dňa 17.02.2024 vo veku 70 rokov dlhoročný hráč KK Tatran Sučany

Ján Brna

Úprimnú ľútosť vyjadrujeme klubu a rodine.

VV SKoZ kondoluje úprimnú sústrasť.

Smútok v KK Nitra

S ľútosťou chceme oznámiť, že nás dňa 31.01.2024 vo veku 67 rokov navždy opustil

         Ján Palenčár

Posledná rozlúčka so zosnulým bude na cintoríne v Mlynárciach 05.02.2024 o 13:00.

Rodine a všetkým blízkym vyjadrujeme úprimnú sústrasť.

Kolkársky klub Slávia Nitra

VV SKoZ vyjadruje klubu a rodine úprimnú sústrasť.

Smútok v KK Slávia Nitra

S ľútosťou chceme oznámiť, že nás dňa 31.12.2023 vo veku 91 rokov navždy opustil dlhoročný hráč   

Lukáš Karlubík.

Posledná rozlúčka so zosnulým bude na cintoríne Nitra-Chrenová 03.01.2024 o 15:00.

Rodine a všetkým blízkym vyjadrujeme úprimnú sústrasť.

Kolkársky klub Slávia Nitra

Prezident SKoZ a VV SKoZ vyslovuje rodine a klubu úprimnú sústrasť.

Smútok v KKZ Hlohovec

S hlbokým zármutkom oznamujeme kolkárskej verejnosti že dňa 22.11.2023 nás navždy opustil do kolkárskeho neba, bývalí hráč KKZ Hlohovec. 

PETER SÚRY 

Posledná rozlúčka zo zosnulým bude dňa 27.11.2023 o 13:30 hod. na cintoríne Hlohovec. 

Rodine, klubu a blízkym vyjadrujeme úprimnú sústrasť. 

Smútok v KK Zlaté Klasy

S hlbokým zármutkom oznamujeme kolkárskej verejnosti, že dňa 16.11.2023 nás navždy opustila do kolkárskeho nebíčka bývalá hráčka KK Zlaté Klasy

MÁRIA CSICSAYOVÁ

Posledná rozlúčka so zosnulou bude dňa 21.11.2023 o 14:30 hod. na cintoríne v Zlatých Klasoch.

Rodine, klubu a blízkym vyjadrujeme úprimnú sústrasť.

Smútok v KK Slávia Nitra

S ľútosťou chceme oznámiť, že nás dňa 05.10.2023 vo veku nedožitých 49 rokov navždy opustil dlhoročný hráč kolkárskeho klubu Slávia Nitra      

Petr Pivoňka.

                           


Rodine a všetkým blízkym vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
Kolkársky klub Slávia Nitra

SKoZ vyjadruje úprimnú sústrasť klubu a smútiacej rodine.

Smútok v MKK Piešťany

S ľútosťou chceme oznámiť, že nás opustil verný fanúšik, bývalý hráč a správca kolkárne, priateľ

Ladislav Urbanovský

úprimnú sústrasť celej rodine praje Piešťanský Kolkársky klub.“

VV SKoZ vyjadruje úprimnú sústrasť klubu a rodine

Smútočné oznámenie

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že dňa 17.11.2022 vo veku nedožitých 71 rokov zomrel dlhoročný hráč TKK Trenčín a tiež hráč MKK Stará Turá, priateľ nás všetkých

Pavol Ďuďák.

Rodine a všetkým blízkym vyjadrujeme úprimnú sústrasť.

Prezident a VV SKoZ vyjadrujú klubom a rodine úprimnú sústrasť.

Stránka 1 z 4 1234