Kolkársky Klub Zlaté Klasy oznamuje

 • zápasy a tréningy dospelých sa môžu uskutočniť na kolkárni len v režime OP.  
 • zápasy a tréningy dorastencov sú povolené aj v režime OTP.

Ďakujeme za porozumenie.

Úprava termínového kalendára a rozlosovania na dohranie súťaží SKoZ

ŠTÚ SKoZ upravilo Termínový kalendár a rozlosovanie jednotlivých súťaží riadených SKoZ.

ŠTÚ SKoZ navrhlo termíny dohrávok niektorých odložených stretnutí, resp. kluby poslali už dohodnuté termíny. Pri tých stretnutiach, kde nie je navrhnutý termín žiada kluby, aby sa v čo najkratšom čase dohodli na dohraní odložených majstrovských stretnutí. ŠTÚ upozorňuje kluby, aby si stretnutia odkladali stretnutia iba v nevyhnutnom prípade, lebo termínov na dohrávanie nie je veľa (ak sa dá odohrajte stretnutia aj cez týždeň resp. v nedeľu).

S pozdravom

Riaditeľ ŠTU – Ing.Marián Mitošinka

Oznam ohľadom rozhodnutia pre 3. ligu TT+NR

Na základe rozhodnutia väčšiny účastníkov 3. kolkárskej ligy TT+NR – Piešťany „B“, Galanta „C“, Nitra „B“, Sládkovičovo „A“ + „B“, Hlohovec „B“, Šaľa „B“ súťaž pokračuje ďalej bez mužstiev Cabaj-Čápor „B“ a Preseľany „B“, ktoré v súťaži nepokračujú pre nedostatok OP hráčov.

Zmenou je, že za mužstvá 3. ligy môžu nastúpiť, v prípade potreby, aj dvaja hráči vyššej ligy v súlade s OP podmienkami.

 Súťaž zatiaľ pokračuje podľa vyžrebovania a k úprave tabuľky dôjde na konci súťaže.

  Tibor Kertész – vedúci 3.ligy TT+NR

Odpoveď na ďakovný list ministrovi a štátnemu tajomníkovi

V roku 2021 informoval ďakovným listom Prezident SKoZ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu o dosiahnutých výsledkoch v danom roku a poďakoval za podporu kolkárskeho športu. Vďaka podpore ministerstva mohol SKoZ vyslať svoje výpravy reprezentujúce Slovenskú republiku na podujatia ako Majstrovstvá sveta a Svetový pohár. Na tento list prišla následná reakcia a poďakovanie od štátneho tajomníka pre šport Ivana Husára, ktorú vám prinášame v plnom znení.

Oznamy Prezidenta SKoZ

V prvom rade chcem popriať všetkým členom SKoZ a širokej kolkárskej verejnosti všetko dobré v Novom roku 2022 a pevne verím v pokračovaní a dohratí súťažného ročníka na všetkých úrovniach.

Za reprezentačného trénera U14 a U18 v kategórii chlapci bol Výkonným Výborom schválený Mgr. Richard Varga na obdobie do 30.6.2026.

Výkonný Výbor prijal úlohy vzhľadom k príprave Volebnej Rady smerom ku krajským kolkárskym zväzom a to:

Do konca mesiaca február 2022 vykonať Krajské konferencie, kde krajské konferencie navrhnú:

 • 2 svojich členov na volebnú radu
 • 2 svojich členov do výkonnej rady (môžu to byť tie isté osoby)
 • navrhnúť svojich kandidátov na volebnú konferenciu  do výkonného výboru SKoZ na obdobie od 2022 do 2026 a to na funkcie :
  •  prezident SKoZ
  •  viceprezident SKoZ
  •  riaditeľ ŠTU SKoZ
  • predseda mediálneho úseku SKoZ
  •  riaditeľ  úseku štátnej reprezentácie SKoZ
  •  predsedu dozornej rady
  •  člena dozornej rady

Navrhovanie uvedených kandidátov podľa stanov SKoZ je právom každého krajského zväzu, nie povinnosťou.

Do konca marca noví predsedovia krajských kolkárskych zväzov nahlásia na sekretariát SKoZ svoje nominácie na Volebnú radu, na výkonnú radu a ak majú nejaké svoje návrhy na svojich kandidátov za prezidenta, viceprezidenta, členov výkonného výboru a dozornú radu SKoZ.

Taktiež predsedovia krajských kolkárskych zväzov nahlásia na sekretariát SKoZ nové zloženie krajských kolkárskych zväzov.

Do konca 15. mája  2022 sekretariát SKoZ  odošle členom volebnej rady materiál na volebnú konferenciu

Predpokladaný termín volebnej konferencie 11.06.2022

S pozdravom Prezident SKoZ JUDr. Štefan Kočan

Stránka 1 z 17 12345»