Rozpis Interligy, Termínový kalendár Interligy a Prihlášky do Interligy

Rozpis Interligy 2020-2021 je schválený a bude ešte doplnený o predsedu a podpredsedu ŠTK Interligy po videokonferencii, ktorá prebehne v priebehu júna. Tiež bude doplnený o adresár organizačný pracovníkov po doručení prihlášok. Predpokladané zverejnenie úplného rozpisu je začiatkom júla. Prihlášky do Interligy je možné podať do 7.6.2020 – tento termín sme zjednotili s ČKA. Pre družstvá z SKoZ je trochu kratší, ale podľa prieskumu účasti, všetky kluby z SKoZ prejavili záujem o prihlásenie svojho družstva. Družstvá z ČKA posielajú prihlášku do Interligy predsedovi ŠTK ČKA hslavik@volny.cz a predsedovi ŠTK Interligy na mitokolky@gmail.com. Družstvá z SKoZ zadávajú prihlášku cez e-sluzby.kolky.sk a tiež prihlášku posielajú ako wordovský dokument na mitokolky@gmail.com. Návod na zadávanie prihlášok cez e-sluzby.kolky.sk bude uverejnený na stránke SKoZ. Stručný popis je nasledovný: Po prihlásení kliknete na Prihlášky, následne na pridať. Po vybraní prihlášky Prihláška Interliga 2020/2021 uvediete Názov družstva, Adresu kolkárne, Hrací deň, Hrací čas (čas začiatku stretnutia), Kontaktná osoba (organizačný pracovník družstva) jeho e-mail a telefón. Ak chcete zadať aj iný e-mail prípadné telefónne číslo na organizačného pracovníka, tak to uveďte do Poznámky. Do Poznámky uveďte všetky požiadavky družstva (napr. dvojzápasy, prípadné dátum kedy Vaša kolkáreň nie je voľná a podobne). Po zadaní žiadosti Vám príde e-mail o zaevidovaní žiadosti aj s Faktúrou. Faktúru uhradiť aj s uvedeným Variabilným symbolom a doklad o úhrade nahrať do systému. Prosím Vás do Prihlášok napíšte aj či chcete, aby sa uskutočnilo zasadnutie klubov po pripravenom vylosovaní, navrhnite termín konania. Ak sa niektoré družstvo neprihlási do súťaže o doplnení nového družstva rozhodne príslušný zväz, z ktorého sa družstvo neprihlásilo. Po doručení všetkých prihlášok ŠTK Interligy spracuje a pripraví vylosovanie na základe požiadaviek družstiev. Prebieha schvaľovanie zmien a doplnenia Soutežného řádu Interligy, ktorý nadobudne účinnosť od 1.7.2020 bude zverejnený na stránkach Interligy a tiež bude zaslaný všetkým účastníkom. Zmeny sa dotýkajú zmeny odmeňovania rozhodcov v ČKA a doplnenie o čl. Řešení mimořádných situací. Pôvodný Soutežného řádu Interligy z 1.květa 2017 bude zrušený. S pozdravom HODU ZDAR Ing. Marián Mitošinka predseda ŠTK Interligy

Rozhodnutie ŠTK 3.ligy TT+NR

Na základe aktuálnej epidemiologickej situácie s ochorením Covid-19 na Slovensku aj vo svete, ŠTK 3. ligy TT+NR ku dňu 1.5.2020 ukončuje súťažný ročník 2019/2020 s nasledovnými závermi: • Súťažný ročník sa ukončuje s aktuálnym poradím, prvý traja umiestnený budú odmenený cenami za účinkovanie v súťaži podľa Rozpisu súťaže • Právo postupu do vyššej súťaže sa bude riadiť rozhodnutím Slovenského kolkárskeho zväzu, či umožní postupy a zostupy z aktuálneho ročníka • Do nového súťažného ročníka 2020/2021 sa môžu prihlásiť kluby bez obmedzenia do 25.7.2020, štartovné za nový súťažný ročník bude bezplatný, tj. 0€, na emailovú adresu 3ligavyledky@gmail.com ,formulár bude zverejnený na stránke www.kolky.sk • Všeobecne sa budeme prispôsobovať aktuálnym vyhláseniam a opatreniam Slovenského krízového štábu a Vlády SR ŠTK 3.ligy Vám praje prijemné prežitie týchto vynútených prázdnin a dúfam že sa opäť stretneme v plnom zdravý v novom ročníku.

Zápisnica zo zasadnutia ŠTK Interligy konaného dňa 16.4.2020 formou videokonferencie

ŠTK Interligy rozhodla o ukončení Interligy pre súťažný ročník 2019-2020 bez určenia víťaza a bez určenia poradia.Pre súťažný ročník 2020-2021 sú pripravené dve alternatívy. Ktorá bude konečná sa rozhodne komisia na základe videokonferencie do 30.6.2020 podľa opatrení, ktoré uverejnia  KŠ a vlády jednotlivých krajín.O podávaní prihlášok pre nový súťažný ročník 2020-2021 Vás budeme informovať emailom – na základe rozhodnutí  jednotlivých zväzov o odohraní či neodohraní súťaží.

Vyjadrenie ŠTK Interligy k terajšej situácii

ŠTK Interligy v posledných pár dňoch komunikovala so zástupcami tímov cez mailové adresy a dospela k názoru, že túto spoločnú súťaž podporí v neľahkej súčasnosti, ale hlavne do budúcnosti, aj cez niektoré štvavé kampane proti nej. Interliga zdvihla úroveň kolkov, čo bol jej prvotný účel. Hlavne chcú pokračovať samotné tímy oboch štátov a k nim sa chcú dostať aj najlepšie družstvá z 1.ligy v Čechách a Extraligy na Slovensku, pre pozdvihnutie výkonov svojich hráčov.

ŠTK Interligy má minimálne tri varianty, ako ďalej postupovať, ale všetko je v rukách vyššej moci a nezostáva nič iné ako čakať, ale byť pripravený. To my sme a zároveň sledujeme situáciu, ako rozhodnú krízové ​​štáby a vlády oboch krajín a následne vedenie ČKA a SKoZ.

ŠTK Interligy praje Všetkým pevné zdravie, a aj keď bezkontaktne, tak si užite sviatky Veľkonočné sviatky. Všetko spoločne zvládneme.

Marián Mitošinka predseda ŠTK Interligy

Jaromír Šula podpredseda ŠTK Interligy

Karel Bok člen ŠTK Interligy, vedúci súťaže

Tibor Varga člen ŠTK Interligy

Oznam od prezidenta WNBA Klausa Bartha

Na základe situácie ktorá prevláda momentálne v Európe sa prezídium WNBA rozhodlo nasledovne:

Liga Majstrov – Final Four, ktoré sa malo uskutočniť 28-29.3.2020 v srbskom Apatine sa ruší a celkovo sa končí dnešným dňom aj pokračovanie tejto súťaž. Tento ročník bude bez víťazov.

Majstrovstvá Sveta a Európy v Poľsku sa takisto neuskutočnia v pôvodnom májovom termíne, ale sa prekladajú na navrhovaný termín 30.10.-14.11.2020 pri zachovaní všetkých harmonogramov.

ORIGINÁL OZNAM OD PREZIDENTA WNBA

Odloženie zápasov Interligy aj v Českej republike

VV ČKA reaguje na rozhodnutie vlády ČR zo dňa 12. marca 2020.

S platnosťou od 12.3.2020 do odvolania sa odkladajú všetky kolkárske súťaže na všetkých úrovniach a aj všetky ďalšie akcie.

VV ČKA

SKoZ vydáva rozhodnutie na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu

SKoZ je v pohotovostnom režime a dôsledne monitoruje epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19. Na dennej báze vyhodnocujeme preventívne opatrenia a vydávame rozhodnutie.


Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu, ktorý dňa 9.3.2020 rozhodol:

od utorka (10.3.2020) na 14 dní platí plošný zákaz kultúrnych, športových, mimoškolských alebo iných spoločenských podujatí.

Tzn. nie je možné od 10.3.2020 do 23.3.2020 organizovať kolkárske stretnutia, zápasy, turnaje a pod.

V prípade zmeny epidemiologickej situácie Vás budeme informovať a bezodkladne pristúpime k prípadným ďalším potrebným opatreniam. Zápasy a podujatia ktoré sa mali uskutočniť v tomto termíne budú koordinované termínovo riaditeľom ŠTU SKoZ.

Prezident SKoZ

Doc. JUDr. Štefan Kočan

Zatvorenie kolkárne Vlčie hrdlo – Slovnaft

Zápasy na kolkárni Vlčie hrdlo sú od 9.3.2020 do odvolania odložené na neurčito. Dohrávky si družstvá dohodnú po obnovení prevádzky.

Manažment Slovnaft rozhodol o zatvorení všetkých športovísk pod jeho správou, do ktorej patrí aj kolkáreň Vlčie hrdlo, z dôvodu zamedzenia šírenia koronovírusu. Začína sa to dnes 9.3.2020 od 12 hod. Tento stav bude do odvolania.

Stránka 1 z 4 1234