Volebná konferencia Slovenského kolkárskeho zväzu

Dňa 25.6.2022 o 10.00 hod. sa uskutočnila v Slovenskom Grobe volebná konferencia, kde prebiehali voľby členov do funkcií riadiacich Slovenský kolkársky zväz.

Konferencie sa zúčastnili zástupcovia krajov, ktorí mali od svojich krajských zväzov mandát hlasovacieho práva.

Zástupcov krajov privítal Prezident SKoZ doc. JUDr. Štefan Kočan, PhD., ktorý podľa vopred stanoveného programu celú konferenciu viedol.

Výsledky volieb pre nastávajúce volebné obdobie:

Oznam Prezidenta SKoZ

Prezident SKoZ oznamuje všetkým členom, že volebná konferencia ohľadom volieb Prezidenta a členov do riadiacich orgánov SKoZ sa uskutoční dňa 25.6.2022 v Slovenskom Grobe, Dúhová 5. Materiál a ostatné náležitosti na konferenciu bude zaslaný členom volebnej konferencie do 15.6.2022

Prezident SKoZ Štefan Kočan.

Kompletný harmonogram pre SP a MS Elva – Estónsko

V dňoch 15-28.5.2022 sa uskutočnia v estónskom meste Elva podujatia Svetového pohára v kategórii U18. Hneď po ich skončení nasledujú Majstrovstvá sveta družstiev a jednotlivcov v kategórii U23 a následne Majstrovstvá sveta jednotlivcov v kategórii MUŽI a ŽENY.

Pre lepší prehľad podujatí v daných dňoch vám prinášame harmonogram udalostí ktoré sa uskutočnia. Pre fanúšikov zo Slovenska bude potrebné pripočítať týmto časovým harmonogramom 1-hodinu, nakoľko sa Estónsko nachádza v inom časovom pásme.

Na týchto dráhach sa uskutočnia SP a MS Elva 2022

Oznam ohľadom Pohára mládeže – zmena

ŠTÚ SKoZ na základe dohody klubov a organizátorov oznamuje, že 2.turnaj Pohára mládeže 2022 sa bude konať v nedeľu 15.5.2022 na kolkárni Dom športu Podbrezová. Žiadame kluby, aby možných účastníkov prihlasovali e-mailom na adrese peter.nemo.nemcek@gmail.com do termínu 10.5.2022.

3. turnaj Pohára mládeže 2022 sa uskutoční v nedeľu 22.5.2022 na kolkárni Inter Bratislava. Žiadame kluby, aby možných účastníkov prihlasovali e-mailom na adrese miso.matysek@gmail.com prípadne SMS na tel. číslo +421 903 036 522 do termínu 17.5.2022.

Predchádzajúce rozhodnutie riaditeľa ŠTU sa ruší.

Predseda ŠTÚ SKoZ

Rozhodnutie ŠTÚ SKoZ o zápasoch finále a o zápasoch 3.miesto 1.KL Východ

Rozhodnutie ŠTÚ SKoZ o zápasoch finále a o zápasoch 3.miesto 1.KL Východ

Z dôvodu medzištátneho stretnutia SVK – POL konaného na kolkárni TJ Slavoj Veľký Šariš v dňoch 29.4.-1.5. a listu KK Šemša ŠTÚ SKoZ rozhodlo o zmene poradia zápasov finále, kde prvý finálový zápas sa uskutoční v nedeľu 1.5.2022 o 13:00 na kolkárni Nováčany a odveta v sobotu 7.5.2022 o 13:00 na kolkárni TJ Slavoj Veľký Šariš.

Na základe dohody klubov ŠTÚ SKoZ súhlasí so zmenou poradia zápasov o 3.miesto, kde prvý zápas sa uskutoční v nedeľu 1.5.2022 o 14:30 na kolkárni Dom športu Podbrezová a odveta v sobotu 7.5.2022 o 10:00 na kolkárni ŠKK Trstená.

Uvedené rozhodnutie v súlade o zverejnením Rozpisom a rozlosovaním

Ing. Marián Mitošinka

predseda ŠTÚ SKoZ

Stránka 1 z 17 12345»