Smútok v Tatrane Prešov a vo Veľkom Šariši

Dňa 30.3.2021 zomrel dlhoročný hráč Tatrana Prešova , Slavoja Veľky Šariš a dlhoročný generálny sekretar SKoZ

Miroslav Vítkovič

SKoZ vyjadruje úprimnú sústrasť smútiacej rodine a klubom.

Registrácia klubov v informačnom systéme športu (IS športu)

Vážení predstavitelia kolkárskych klubov v čase, kedy sa kolky ako aj všetok amatérsky šport nehrá môžeme využiť na zabudnuté alebo opomínané činnosti a povinnosti. Jednou z povinností športových klubov je aj zaregistrovať sa do IS športu.VV SKoZ žiada športové kluby, ktoré ešte nie sú zaregistrované v IS športu aby pristúpili k registrácii v čo najkratšom čase. Postup nájdete v priloženom súbore, ktorý si môžete stiahnuť.Zároveň Vás žiada po registrácii Vášho klubu v IS športu písomne oznámiť túto skutočnosť na sekretariát SKoZ na e-mail  sekretariat@kolky.sk
S pozdravom HODU ZDAR

Platia prísnejšie opatrenia, návrat športovcov na športoviská až po prepnutí COVID automatu do lepšej fázy

KOMPLETNÝ ČLÁNOK NA STRÁNKE MŠVaV

Od stredy 3. marca sa zmenili podmienky zákazu vychádzania. Dotýkajú sa aj športových činností. Niektoré regionálne úrady povolili aj krátkodobé tréningy či súťaže mladých športovcov, iné ich zamietli. Na návrat iných ako profesionálnych športovcov na športoviská je nutné, aby sa výrazne zlepšila na Slovensku epidemiologická situácia a COVID automat sa prepol do lepšej fázy. Podľa celonárodných kritérií COVID automatu je celé Slovensko naďalej v čiernej fáze, platí IV. stupeň varovania.

Podľa nových opatrení je pobyt v prírode a individuálny šport možný len v rámci okresu bez obmedzenia času. Vykonávať individuálne športové činnosti vo vonkajšom prostredí je teda podľa rozhodnutia Vlády SR možné aj v čase po 20.00 h, keď platia sprísnené podmienky pre vychádzanie. Priestorovú výnimku na pohyb majú obyvatelia Bratislavy a Košíc. V prípade hlavného mesta sa za okres považuje územie celého Bratislavského samosprávneho kraja, Košice sú brané ako jeden okres aj s obvodom Košice – okolie. V regionálnom IV. stupni varovania, teda v čiernych okresoch, sa vyžaduje aj negatívny výsledok testu.

POVOLENÉ SÚŤAŽE A HROMADNÉ PODUJATIA

Naďalej sú povolené profesionálne športové súťaže či tréningy profesionálnych športovcov za presne stanovených podmienok. Hrať sa teda môže jedenásť profesionálnych športových súťaží vo futbale, hokeji, basketbale, hádzanej a volejbale. Počas víkendu sa za prísnych opatrení s vylúčením fanúšikov a s množstvom vykonaných RT-PCR či antigénových testov u účastníkov uskutočnia aj preteky Svetového pohára žien v zjazdovom lyžovaní.

Viacerým slovenským športovcom, ktorí nemajú štatút kandidáta štartu na olympijských hrách v Tokiu, by pomohol obdobný štatút reprezentanta, vďaka ktorému by sa dostali na športoviská.

Regionálne úrady verejného zdravotníctva môžu udeliť viaceré výnimky na organizáciu hromadných športových podujatí. Podmienkou je včasné nahlásenie podujatia a negatívne testy účastníkov na nový koronavírus nie staršie ako 48 hodín. V prípade športových podujatí trvajúcich dlhšie ako 4 dni musia všetci účastníci a osoby zabezpečujúce priebeh podujatia disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19, nie starším ako 24 hodín, a opustiť hromadné podujatie môžu, iba ak budú disponovať výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19, nie starším ako 12 hodín. Počas výkonu hromadného podujatia nemôže dochádzať ku kontaktu účastníkov hromadného podujatia alebo osôb zabezpečujúcich priebeh hromadného podujatia s osobami, ktoré nie sú účastníkmi hromadného podujatia alebo osobami zabezpečujúcimi priebeh hromadného podujatia.

Každý regionálny ÚVZ postupuje pri udeľovaní výnimiek podľa aktuálnej epidemiologickej situácie v mieste konania akcie. Kým napríklad v predošlých dňoch dostali výnimku na usporiadanie podujatia organizátori Svetového pohára v Jasnej či hokejisti na organizáciu stálych krátkodobých hokejových kempov pre jednotlivé mládežnícke družstvá spojenú s prípravnými zápasmi v Námestove, atléti nemôžu 6. marca v bratislavskej hale Elán usporiadať Míting nádejí EYOF pre vekové kategórie dorastu a staršieho žiactva.

„Keďže podujatie malo byť určené pre slovenskú špičku, Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava nám vzhľadom na výrazné obmedzenie mobility v rámci celého Slovenska, ktoré bude platiť od 3. do 21. marca, neodporúčal preteky usporiadať. Mali sme záujem ponúknuť dorastu a staršiemu žiactvu aspoň jedny halové preteky v sezóne, ale vzhľadom na postoj hygieny sme od tohto zámeru ustúpili. Mrzí nás to, ale, žiaľ, iné riešenie v aktuálnej situácii nebolo možné,“ vysvetlil na webe atletika.sk šéftréner mládeže Slovenského atletického zväzu Martin Illéš.

NÁVRAT ŠPORTOVCOV NA ŠPORTOVISKÁ

Návrat rekreačných a amatérskych športovcov na športoviská bude možný najskôr až v čase, keď sa krajina prepne do III. stupňa varovania. Vyplýva to aj z COVID automatu pre šport, ktorý predstavilo ministerstvo školstva. V prípade návratu bude najskôr platiť, že na jednom športovisku bude môcť byť maximálne 6 osôb. Fitnescentrá sa na rozdiel od iných športových objektov budú môcť otvoriť až v čase, keď krajina bude v II. stupni varovania.

K dispozícii je aj aplikácia www.covidsport.sk, ktorá informuje o aktuálnych obmedzeniach pre športový život. Športové zväzy môžu COVID automat pre šport využiť na vypracovanie podrobnejších manuálov pre otváranie športovísk v ich športových disciplínach i na konkretizáciu foriem organizácie a obsahu tréningových činností.

COVID automat pre šport vychádza z kritérií národného automatu a kopíruje regionálnu charakteristiku. Opatrenia sa podľa ministerstva školstva nebudú uvoľňovať nad rámec vyhlášky či nariadení hlavného hygienika.

COVID info – na stránke Ministerstva školstva vedy a výskumu

Pridanie zložky: COVID info – https://www.minedu.sk/covid-info/
V predmetnej zložke sa viac dočítate o COVID automate pre šport, o výnimkách zo zákazu pre hromadné podujatia a podmienky vstupu na územie SR. V prípade otázok, prípadne doplnení postupujte podľa informácií uvedených v https://www.minedu.sk/covid-automat-pre-sport/.  Mgr. Adam Chvílaštátny radca odbor športu | sekcia športuStromová 1 |813 30 Bratislava |Slovenská republika

Smútok v Podbrezovej

S hlbokým zármutkom si dovoľujeme oznámiť, že nás navždy opustil náš dlhoročný hráč, funkcionár, rozhodca, priateľ a veľký fanúšik kolkov pán Ladislav Boško.

pán Ladislav Boško.

Česť jeho pamiatke

SKoZ vyjadruje úprimnú sústrasť klubu a rodine.

Smútok v Dubnici nad Váhom

Kolkársky klub FESA Dubnica nad Váhom oznamuje, že dlhoročný aktívny kolkár, bývalý predseda klubu, úspešný tréner dorastu, fanúšik kolkárskeho športu, skvelý človek a priateľ

Jozef  HALUZA

zomrel dňa 19. januára 2021 vo veku nedožitých 82 rokov

Jozef  bol  vzorom pre mnohých kolkárov.  Pod jeho vedením dosiahol dorast  Dubnice n/V  významné úspechy nielen v rámci Slovenska, ale aj ČSSR.  Jeho celoživotná práca  v kolkárskom športe bola prínosom pre klub, mesto a hráčov Dubnice nad Váhom.

Posledná rozlúčka zo zosnulým, sa bude konať vo štvrtok 21. Januára 2021  o 11,00 hod. na miestom cintoríne v Novej Dubnici.

Česť jeho pamiatke !

SKoZ vyjadruje úprimnú sústrasť klubu a rodine.

Zbohom Attila Barczi

Mestský kolkársky klub Slovan Galanta oznamuje, že dlhoročný kolkár, funkcionár, tréner, oduševnený fanúšik a priateľ

Attila Barczi

zomrel dňa 14.januára 2021 vo veku nedožitých 80 rokov

Tento zaslúžilý člen oddielu, funkcionár a zanietený propagátor kolkárskeho športu pôsobil v oddieli od roku 1962. Ako aktívny hráč sa podieľal aj na mnohých veľkých úspechoch kolkárov Galanty.
Bol členom družstva, ktoré dosiahlo trojnásobný postup Slovana Galanta z krajskej súťaže až do 1. Slovenskej národnej ligy v rokoch 1970–72 a tiež postupy do 2.KL a 1.KL v rokoch 2002 a 2004. Reprezentoval oddiel v mnohých krajských a oblastných výberoch.
Osobne sa podieľal na stavbe kolkárne v Galante v rokoch 1975–78 a aktívne pomáhal pri rekonštrukcii kolkárne v roku 2014.

Hoci hráčsku činnosť pred niekoľkými rokmi zanechal, stále sa veľmi aktívne zúčastňoval na chode oddielu. Pomáhal, kde sa len dalo. Jeho prínos pri organizovaní turnajov a kolkárskych podujatí je neoceniteľná. Výborne pracoval na rozvíjaní spolupráce s Budapeštianskym kolkárskym zväzom.
Aktívne sa zúčastňoval ako organizátor Galantského kolárskeho maratónu.

Bol členom organizačného tímu, ktorý sa podieľal na príprave a vytvorení Guinnessovho svetového rekordu v galantskej kolkárni v roku 2010 (Najväčší kolkársky turnaj na svete).

Svojou dlhoročnou prácou sa výraznou mierou pričinil o dobré meno Mestského kolkárskeho klubu Slovan Galanta.

Attila Barczi bol jedným z posledných galantských kolkárov, ktorí hrali na všetkých troch galantských kolkárňach, ktoré oddiel počas svojej existencie od roku 1956 mal.

Attila, budeš nám veľmi chýbať!

Česť Tvojej pamiatke!

SKoZ vyjadruje úprimnú sústrasť rodine a klubu.

Stránka 1 z 8 12345»