Pozvánka na turnaj do Rakovíc štvorčlenných družstiev 24.7 – 7.8.2021

Vážení priatelia kolkárskeho športu. Tak ako sme sľubovali v zime, tak sme aj splnili. Pripravili sme pre vás „letnú“ verziu Novoročného turnaja o pohár starostu obce Rakovice 2021. Prihlasovať sa je možné v priloženom link

https://mkware.eu/prihlaska/turnaj_prihlaska.php?id_turnaj=156


Veríme, že nám pandemická situácia umožní turnaj zorganizovať tak, ako by sme si všetci priali. Preto vás prosím uvádzajte pri prihlásení telefonický kontakt, aby sme vedeli v prípade zmeny ihneď reagovať.
Tešíme sa na vás všetkých. HODU ZDAR!!

Pozvánka na Vrútockú 120-ku

Kolkársky oddiel TJ Lokomotíva Vrútky si Vás dovoľuje pozvať na 9. ročník kolkárskeho turnaja VRÚTOCKÁ 120-tka

Miesto súťaže: Kolkáreň TJ Lokomotíva Vrútky, Š. Šikuru, 036 08 Martin – Priekopa Disciplína : 120 hodov združených Dátum turnaja : 09.08.2021 – 29.8.2021 Čas: Pondelok – Piatok : od 15:00 do 20:oo Sobota – Nedeľa : od 10:00 do 20:oo

Kategórie: Muži registrovaní / Muži neregistrovaní Ženy registrované / Ženy neregistrované Nevidiaci a slabozrakí športovci U 18 (dorastenci)

Pravidlá: Hrá sa podľa platných pravidiel kolkárskeho športu na 120 HZ a podľa kolkárskych pravidiel nevidiacich a slabozrakých športovcov. Každý hráč môže mať ľubovoľný počet náhodov. Počíta sa mu najlepší výsledok. Štartovné: 6 EUR (Muži/Ženy) / náhod 3 EUR (Nevidiaci a slabozrakí športovci) / náhod 3 EUR (U18) / náhod

https://mkware.eu/prihlaska/turnaj_prihlaska.php?id_turnaj=158

prípadne : Ing. Peter Marček 0948 045 335, email : peter.marcek@syncol.sk Ceny: 40 percent štartovného v kategórii Muži R, Muži N, Ženy R a Ženy N pre prvých troch hráčov v rozdelení 50/30/20 percent. V kategórii U18 a nevidiacich a slabozrakých športovcov pohár + diplom pre prvých troch hráčov Výsledky budú zverejňované na webových stránka www.kolky.sk, www.kolkarenvrutky.sk a na facebook stránkach nášho kolárskeho oddielu www.facebook.com/groups/131435950246903 Hráči kolkárskeho oddielu TJ lokomotíva Vrútky sa tešia na Vašu účasť.

Prihláška na kvalifikáciu MS-R 2021 Juniori – Juniorky U-23 Žarnovica

Rozpis pre finálový turnaj sobota 26.6.2021

V priloženom linku si môžete rezervovať svoj kvalifikačný štart pre Majstrovstvá Slovenska v kategórii Juniori Juniorky, ktoré sa uskutočnia na kolkárni v Žarnovici v dňoch 11.6.2021 až 25.6.2021.

https://mkware.eu/prihlaska/turnaj_prihlaska.php?id_turnaj=149

Kvalifikácia bude prebiehať v dňoch 11.-25.6.2021. V prípade záujmu o doobedňajší termín nás neváhajte kontaktovať na e-mail: krticek@gmail.com, prípadne telefonicky organizačného pracovníka Radoslava Fúsku t.č. +421 905 400 583

Stránka 1 z 9 12345»