Súhrnný spravodaj č.1 a Spravodaj Interligy č.1

V prvý septembrový týždeň sa nám rozbehol nový súťažný ročník 2023-2024 vo všetkých kategóriách. Tak ako po minulé roky, tak aj tento rok vás bude v Súhrnnom spravodaji informovať Jozef Kráľovič, ktorému patrí za túto jeho aktivitu veľká vďaka. Ďalej vás budeme bližšie informovať aj o Česko-Slovenskej Interlige v Zpravodaji, ktorému sa venuje náš dopisovateľ Karel Bok.

Všetkým priaznivcom kolkárskeho športu prajeme do nového ročníka veľa krásnych zážitkov na kolkárskom dianí a pohodové čítanie našich Spravodajov.

Rozpis SKoZ pre súťažný ročník 2023-24 bez schválených bodov 23-25

Neschválený BOD 23
Keďže Rada SKoZ nepredložila konečnú štruktúru súťaží pre ročník 2024-25 Výkonný výbor  SKoZ schváli zostupy z jednotlivých líg a teritoriálne rozdelenie klubov do súťaží na najbližšom zasadnutí a zverejní na stránke SKoZ.
Neschválený BOD 24
Keďže Rada SKoZ nepredložila konečnú štruktúru súťaží pre ročník 2024-25 Výkonný výbor  SKoZ schváli postupy z jednotlivých líg a teritoriálne rozdelenie klubov do súťaží na najbližšom zasadnutí a zverejní na stránke SKoZ.
Neschválený BOD 25
Keďže Rada SKoZ nepredložila konečnú štruktúru súťaží pre ročník 2024-25 Výkonný výbor SKoZ schváli teritoriálne rozdelenie klubov do súťaží na najbližšom zasadnutí a zverejní na stránke SKoZ.

Vekové kategórie pre súťažný ročník 23=24: narodený od narodený do
žiačky U-12, žiaci U-12 1.7.2011 = 30.6.2016
žiačky U-14, žiaci U-14 1.7.2009 = 30.6.2011
dorastenky U-18, dorastenci U-18 1.7.2005 = 30.6.2009
juniorky U-23, juniori U-23 1.7.2000 = 30.6.2005
ženy U-49, muži U-49 1.7.1974 ´ 30.6.2000
seniorky Ü-50, seniori Ü-50 1.7.1964 = 30.6.1974
seniorky Ü-60, seniori Ü-60 30.6.1964

Los súťaží z rozhodcami na nový súťažný ročník 2023-2024

Prinášame vám vylosovanie všetkých súťaží na nový súťažný ročník aj s rozhodcami. Nakoľko nastali drobné zmeny, prekontrolujte si nové vylosovanie súťaží oproti pôvodne zverejnenému ktoré bolo dané na stránku v súbory excel. V prípade, že sa nominovaný rozhodca nebude môcť dostaviť na dané stretnutie, tak je povinný to nahlásiť domácemu družstvu vopred a nájsť si za seba náhradu v dostatočnom predstihu o ktorej bude informovať hlavného usporiadateľa daného zápasu, alebo organizačného pracovníka domáceho klubu.

Smútok v MKK Piešťany

S ľútosťou chceme oznámiť, že nás opustil verný fanúšik, bývalý hráč a správca kolkárne, priateľ

Ladislav Urbanovský

úprimnú sústrasť celej rodine praje Piešťanský Kolkársky klub.“

VV SKoZ vyjadruje úprimnú sústrasť klubu a rodine

Zmena riaditeľa ŠTU

Tesne pred súťažou sa vzdal z pracovných a študijných povinností postu riaditeľa ŠTU Maté Mezei. Prezident SKoZ poveril touto funkciou a dočasným zastupovaním pána Ing. Mariana Mitošinku.

Prosíme organizačných pracovníkov klubov, aby v prípade potreby už nekontaktovali pána Mezeia, ale obracali sa na pána Ing. Mitošinku.

MAIL: mitokolky@gmail.com alebo Marian.Mitosinka@minv.sk

Ďakujeme za pochopenie.

Výberové konanie na reprezentačného – trénera U-14 a U-18

Na základe rozhodnutia Výkonného výboru SKoZ útvar štátnej reprezentácie vyhlasuje výberové konanie na nasledovnú pozíciu:

·         reprezentačný tréner pre kategóriu U14 a U-18 chlapci

Predpokladaná pracovná náplň

·         príprava termínového kalendára reprezentácie

·         príprava jednotlivých akcií

·         vyhľadávanie adeptov štátnej reprezentácie

·         spracovanie návrhu nominačných kritérií

·         príprava návrhu širšieho a užšieho výberu reprezentantov

·         spolupráca s reprezentačnými trénermi ostatných kategórii

·         koordinácia činnosti s osobnými trénermi reprezentantov

·         spolupráca pri príprave a realizácii seminárov a ďalších školení pre trénerov

·         účasť na reprezentačných akciách a vedenie hráčov počas ich konania

·         prehľad v majstrovských súťažiach jednotlivcov a družstiev

Svoje prihlášky pošlite e-mailom na sekretariát SKoZ sekretariat@kolky.sk  najneskôr do 25.8.2023
Tréner bude vymenovaný na trojročné obdobie t.j. do 30.6.2026.

Mládežnícky kemp – Otočac 2023 /CRO/

Chorvátsky Otočac hostil aj tento rok medzinárodný mládežnícky kemp NBC. Pod vedením Miloša Ponjavića a medzinárodného tímu trénerov z Rakúska, Česka, Chorvátska, Slovenska, Slovinska a Srbska pracovali mladí hráči na fyzickej príprave a zdokonaľovaní techniky hry a hráčskych zručností. Slovenská výprava vycestovala pod vedením trénera Daniela Móca.

Následne sa konali súťaže v ktorých sa výrazne presadili aj slovenskí hráči.

Andrej Balco – získal dve zlaté a jednu striebornú medailu –

Andrej ovládol súťaž jednotlivcov, keď po nie veľmi vydarenom štarte v kvalifikácii predviedol vo finále skvelý výkon (634) vďaka ktorému zvíťazil nielen vo finále ale zároveň sa stal víťazom súťaže jednotlivcov.

Okrem toho si Andrej z Chorvátska odniesol aj striebro zo súťaže tandem mix, ktoré získal spolu s tandemovov partnerkou z Nemecka

Daniela Mócová – vybojovala jedno zlato a dve striebra

Daniela najskôr zvíťazila v súťaži šprint, keď postupne vyradila dve hráčky zo Srbska, následne Rakušanku a napokon vo finále zdolala aj Chorvátku.

Dva vyrovnané výkony na 120HZ priniesli Daniele striebro z finále a zároveň striebro v kombinácii. 

Samuel Sirý – vybojoval zlato a bronz

Samo si hneď svoj prvý medzinárodný štart osladil víťazstvom – súťaži tandem mix spolu s kolegyňou z českej výpravy

Nováčik v tíme svoj úspech potvrdil aj bronzom zo šprintu medzi chlapcami. 

Sofia Matis – si odnáša bronz zo súťaže šprint dievčat.

Slovenskú výpravu okrem spomenutých medailistov tvorili aj Ema Mazániková a Matúš Šmondrk, ktorí patrili medzi najlepších v behu a fyzických testoch.

Ďakujeme všetkým zúčastneným za vzornú reprezentáciu.

Stránka 1 z 54 12345»