Slovenský kolkársky zväz

Reg. na MV SR pod č. VVS/1–900/90–2853

Sídlo

Slovenský kolkársky zväz
Štúrova 1158/22
921 01 Piešťany

Korešpondenčná adresa

Slovenský kolkársky zväz
Štúrova 1158/22
921 01 Piešťany

Fakturačné údaje

IČO: 31 771 688
DIČ: 2021419719
Nie sme platcom DPH
IBAN: SK22 3100 0000 0040 7000 2704

Sekretariát

Prezident: Štefan Kočan
Generálna sekretárka: Eva Ondrejkovičová
0905 762 340
sekretariat@kolky.sk