Oznam o prihlásení družstiev do súťaží – termín do 30.5.2024

ŠTÚ SKoZ oznamuje klubom, že do nového súťažného ročníka 2024-2025 môžu kluby prihlásiť svoje družstvá podľa poradí v konečných tabuľkách jednotlivých líg.

Ak klub niektoré družstvo neprihlási do súťaže alebo prihlási do inej súťaže o možnosti zaradenia iného klubu (družstva) rozhodne s konečnou platnosťou ŠTÚ SKoZ.

Do 1.KL Východ a 2.KL Západ sa môžu prihlásiť aj družstvá z krajských líg. Rozdelenie do jednotlivých súťaží je súčasťou tohto oznamu.

Tak ako aj v minulom roku sa prihlášky zadávajú cez https://e-sluzby.kolky.sk/. Na podanie prihlášok je vypracovaný návod. Návod je uverejnení na stránke www.kolky.sk a tiež aj priamo v e-sluzby.kolky.sk v časti kontakt.

Na podanie prihlášky do Interligy stanovila ŠTK Interligy termín do 30.5.2024. Družstvá z baráže prihlásia svoje družstvo po odohraní baráže.  V prihláške uviesť požiadavky na dvojzápasy prípadne aj iné požiadavky. 

Pre súťaže riadené ŠTÚ SKoZ (ELM, ELŽ, 1.KL Východ, 1.KL Západ, 2.KL Západ, DL Východ a DL Západ) ŠTÚ SKoZ stanovil termín do 30.5.2024 a preto je systémom nastavený termín do 30.5.2024 23:59.

Po uplynutí týchto termínov nie je možné prihlásiť družstvá do súťažného ročníka 2024-2025.

Prihlášky sa podávajú pre každé družstvo samostatne, ale je ich možné podať pod jednou žiadosťou. To znamená, že ak klub prihlasuje dve alebo viac družstiev do rozdielnych súťaží alebo aj do jednej súťaže musí formulár prihlášky vyplniť dvakrát alebo viackrát. Súbor na Súhlas majiteľa kolkárne je zverejnený na tejto adrese https://kolky.sk/wp-content/uploads/2020/05/Su%CC%81hlas-majitel%CC%8Ca-kolka%CC%81rne-SKoZ.pdf ak odkaz nefunguje, tak ho nájdete na stránke www.kolky.sk v časti Administratíva – Oficiálne dokumenty – Ostatné.

S pozdravom

Ing. Marián Mitošinka – poverený riadením ŠTÚ SKoZ

Majstrovstvá Slovenska v kategóriách U23 juniori – Trstená

V dňoch 29-30.4.2023 sa uskutočnili na dráhach v Trstenej Majstrovstvá Slovenska v kategórii U23 juniori, kde sa predstavili najlepší hráči, ktorí svoj postup vybojovali na Majstrovstvách svojich krajov.

V kategórii U23 juniori sa najlepšie umiestnil a získal dvojnásobné ocenenie Majster Slovenska hráč domáceho oddielu ŠKK Starek Trstená Benický Marian, ktorý svoj finálový štart s výkonom 615 premenil aj na celkové víťazstvo v kombinácii s výkonom 1227 zvalených kolov. Druhé miesto v kombinácii s výkonom 1204 získal Ilovský Martin z KK Tatran Sučany. Tretií v kombinácii a druhý vo finálovom štarte sa umiestnil s výkonmi 1196 a 611zvalených kolov Malček Ivan z ŠK Železiarne Podbrezová. Tretie miesto vo finálovom štarte získal s výkonom 603 zvalených kolov takisto hráč ŠK Železiarne Podbrezová Bizub Martin.

Kompletné výsledky v kategórii U23 juniori

2. Finálový dorastenecký turnaj 26.3.2023 Podbrezová

Dňa 26.3.2023 od 11:00 hod. sa na dráhach  ŠK Železiarne Podbrezová uskutoční druhý zo štyroch finálových dorasteneckých turnajov ročníka 2022-2023.

Do finálových turnajov ročníka 2022-2023 sa prebojovali prvé tri mužstvá z oboch dorasteneckých líg východu a západu po základnej časti. Účasť z východnej skupiny si vybojovali družstvá KO FTC Fiľakovo, ŠK Železiarne Podbrezová a ŠKK Trstená Starek. Zo západnej skupiny si vybojovali postup prvé tri družstvá po základnej časti, a to družstvá KKZ Hlohovec, ŠK Modranka a KO Žarnovica.

Po prvom dorasteneckom turnaj sa nachádza na prvom mieste KO FTC Fiľakovo pred usporiadateľským družstvom druhého turnaja ŠK Železiarne Podbrezová a družstvom KKZ Hlohovec.

Nasadenie na dráhy v druhom turnaji sa bude odvíjať od konečného poradia po prvom turnaji.

Zápis pre druhý dorastenecký turnaj v Podbrezovej :

Po ukončení 2.DT organizátor ŠK Železiarne Podbrezová vyplnený zápis zašle na mail: palcek70@gmail.com a riaditeľovi ŠTU na mail mate.kolky@gmail.com

1.Finálový dorastenecký turnaj 19.3.2023 Modranka

Dňa 19.3.2023 od 10:00 hod. sa na dráhach ŠK Modranka uskutoční prvý zo štyroch finálových dorasteneckých turnajov ročníka 2022-2023. Do finálových turnajov ročníka 2022-2023 sa prebojovali prvé tri mužstvá z oboch dorasteneckých líg východu a západu po základnej časti. Účasť z východnej skupiny si vybojovali družstvá KO FTC Fiľakovo, ŠK Železiarne Podbrezová a ŠKK Trstená Starek. Zo západnej skupiny si vybojovali postup prvé tri družstvá po základnej časti, a to družstvá KKZ Hlohovec, ŠK Modranka a KO Žarnovica.

Zápis pre prvý dorastenecký turnaj v Modranke:

Po ukončení 1.DT organizátor ŠK Modranka vyplnený zápis zašle na mail: palcek70@gmail.com a riaditeľovi ŠTU na mail mate.kolky@gmail.com

Nadstavba 1. kolkárskej ligy východ

Dňa 4.3.2023 pokračuje 1.KLV nadstavbou, a to vyraďovacím systémom Play-off. V prílohe vám prinášame dvojice, ktoré vznikli na základe umiestnenia v základnej časti. Po skončení základnej časti boli klubu z Rimavskej Soboty odpočítané dva body a na základe toho sa upravila tabuľka.

Oznam ŠTÚ – Školenie medzinárodných rozhodcov

Rozhodcovsko-disciplinárna komisia ŠTÚ dáva do pozornosti rozhodcov SKoZ informáciu o školení rozhodcov s licenciou WNBA-NBC pre medzinárodné podujatia. Školenia sa uskutočnia v dvoch termínoch a na dvoch miestach.

Termíny kurzov:

Maribor (SLO) 24.02.2023 – 26.02.2023 (Hotel Tabor)

Poing (GER) 17.03.2023 – 19.03.2023

Podmienky pre záujemcov o účasti na školení:

  1. Treba byť aktívnym rozhodcom SKoZ s platnou licenciou,
  2. Rozhodcovská prax v najvyššej národnej lige (Interliga, Ženská extraliga) a know-how,
  3. Znalosť nemeckého alebo anglického jazyka na úrovni potrebného pre výkon funkcie rozhodcu,
  4. Dovŕšenie minimálne 21 rokov v čase skúšky,
  5. Byť mladší ako 67 rokov v čase skúšky.

Uchádzačom náklady školenia hradí SKoZ.

Záujemcovia o tento kurz sa môžu prihlásiť do 08.01.2023. Prihlášky posielajte na e-mailovú adresu Sekretariátu SKoZ: sekretariat@kolky.sk a Predsedovi rozhodcovskej komisie na: mate.kolky@gmail.com

Máté Mezei – Predseda RDK – Riaditeľ ŠTÚ SKoZ

Oznam ŠTÚ SKoZ ohľadom AGRO CS – RONA Extraliga ženy

Športovo-technický útvar SKoZ Vám oznamuje, že na základe rozhodnutia Výkonného výboru SKoZ zo dňa 26.11.2022, podľa bodu 6.1.5 Súťažného poriadku kolkárskeho športu sa upraví Termínový kalendár aj Rozlosovanie a posledné dve kolá AGRO CS – RONA Extraligy žien sa presúva na január, z dôvodu zmeny plánovanej formy Slovenského pohára žien 2023.

Stretnutia 13. kola zo dňa 04.03.2023 sú preložené na nový termín: 21.01.2023

Stretnutia 14. kola zo dňa 11.03.2023 sú preložené na nový termín: 14.01.2023

Samozrejme ak niektorým klubom nevyhovujú nové termíny, tak je možné požiadať o predohrávky, prípadne aj o odloženie stretnutia, ale do 26.02.2023 musia byť všetky zápasy odohrané.

Máté Mezei – Riaditeľ ŠTÚ SKoZ

Oznam – Pohár mládeže 2022-2023

Výkonný výbor SKoZ na svojom zasadnutí v Pobedime dňa 25.10.2022 odsúhlasil dohodu usporiadateľov 2. a 3. turnaja Pohára mládeže o výmene termínov.

Takže 2. turnaj Pohára mládeže sa bude konať v pôvodnom termíne dňa 18.12.2022, ale vo Veľkom Šariši.

3. turnaj PM sa tiež bude konať v pôvodnom termíne dňa 12.03.2023, ale v Podbrezovej.

Riaditeľ ŠTU – Máté Mezei

Stránka 1 z 7 12345»