Oznam ŠTÚ – Školenie medzinárodných rozhodcov

Rozhodcovsko-disciplinárna komisia ŠTÚ dáva do pozornosti rozhodcov SKoZ informáciu o školení rozhodcov s licenciou WNBA-NBC pre medzinárodné podujatia. Školenia sa uskutočnia v dvoch termínoch a na dvoch miestach.

Termíny kurzov:

Maribor (SLO) 24.02.2023 – 26.02.2023 (Hotel Tabor)

Poing (GER) 17.03.2023 – 19.03.2023

Podmienky pre záujemcov o účasti na školení:

  1. Treba byť aktívnym rozhodcom SKoZ s platnou licenciou,
  2. Rozhodcovská prax v najvyššej národnej lige (Interliga, Ženská extraliga) a know-how,
  3. Znalosť nemeckého alebo anglického jazyka na úrovni potrebného pre výkon funkcie rozhodcu,
  4. Dovŕšenie minimálne 21 rokov v čase skúšky,
  5. Byť mladší ako 67 rokov v čase skúšky.

Uchádzačom náklady školenia hradí SKoZ.

Záujemcovia o tento kurz sa môžu prihlásiť do 08.01.2023. Prihlášky posielajte na e-mailovú adresu Sekretariátu SKoZ: sekretariat@kolky.sk a Predsedovi rozhodcovskej komisie na: mate.kolky@gmail.com

Máté Mezei – Predseda RDK – Riaditeľ ŠTÚ SKoZ

Oznam ŠTÚ SKoZ ohľadom AGRO CS – RONA Extraliga ženy

Športovo-technický útvar SKoZ Vám oznamuje, že na základe rozhodnutia Výkonného výboru SKoZ zo dňa 26.11.2022, podľa bodu 6.1.5 Súťažného poriadku kolkárskeho športu sa upraví Termínový kalendár aj Rozlosovanie a posledné dve kolá AGRO CS – RONA Extraligy žien sa presúva na január, z dôvodu zmeny plánovanej formy Slovenského pohára žien 2023.

Stretnutia 13. kola zo dňa 04.03.2023 sú preložené na nový termín: 21.01.2023

Stretnutia 14. kola zo dňa 11.03.2023 sú preložené na nový termín: 14.01.2023

Samozrejme ak niektorým klubom nevyhovujú nové termíny, tak je možné požiadať o predohrávky, prípadne aj o odloženie stretnutia, ale do 26.02.2023 musia byť všetky zápasy odohrané.

Máté Mezei – Riaditeľ ŠTÚ SKoZ

Oznam – Pohár mládeže 2022-2023

Výkonný výbor SKoZ na svojom zasadnutí v Pobedime dňa 25.10.2022 odsúhlasil dohodu usporiadateľov 2. a 3. turnaja Pohára mládeže o výmene termínov.

Takže 2. turnaj Pohára mládeže sa bude konať v pôvodnom termíne dňa 18.12.2022, ale vo Veľkom Šariši.

3. turnaj PM sa tiež bude konať v pôvodnom termíne dňa 12.03.2023, ale v Podbrezovej.

Riaditeľ ŠTU – Máté Mezei

Oznam ŠTÚ SKoZ – Extraliga mužov 2022-2023

Športovo-technický útvar SKoZ prostredníctvom svojej Športovo-technickej komisie oznamuje Vám, že súťaž Extraliga mužov v súťažnom ročníku 2022/2023 bude mať len 11 družstiev.

Z dôvodu vylúčenie družstva KK Sučany zo súťaže na vlastnú žiadosť. Namiesto zápasov, ktoré by boli s predmetným družstvom, súperi budú mať „voľno“. Rozlosovanie inak sa nemení.

Družstvo KK Sučany v dôsledku vylúčenia, sa automaticky stáva zostupujúcim družstvom do 1. Kolkárskej ligy – Východ.

S pozdravom,

Máté Mezei

Riaditeľ ŠTÚ SKoZ

Vylosovania pre nový súťažný ročník 2022/2023

Prinášame vám vylosovanie všetkých súťaží pre súťažný ročník 2022/2023. Pripájam aj kompletný excel súbor pre súkromné použitie v kluboch / vlastné výbery atd./ a pripojený je súbor pre pevné súpisky družstiev ktoré majú v rovnakej súťaži dve družstvá.

Oznam ŠTÚ SKoZ – Seminár – Školenie rozhodcov.

Športovo-technický útvar SKoZ, prostredníctvom svojej Rozhodcovsko-disciplinárnej komisie SKoZ oznamuje rozhodcom, že tento rok nebude realizovaný seminár pre školenie rozhodcov. Rozhodcom, ktorým sa skončili rozhodcovské licencie dňom 30.06.2022 budú licencie predĺžené v elektronickom systéme (Výsledkový servis) o jeden rok a vydané preukazy ostanú v platnosti do 30.06.2023. Noví uchádzači budú môcť absolvovať skúšku dištančne, a licenciu dostanú s platnosťou do 30.06.2023. Prihlášku o dištančnú skúšku rozhodcu je potrebné poslať na e-mailovú adresu: mate.kolky@gmail.sk, do termínu 15.08.2022. ŠTÚ SKoZ plánuje komplexnú novelizáciu Pravidiel kolkárskeho športu, Súťažného poriadku a Rozpisu kolkárskych líg a tiež má v pláne aj prijatie Rozhodcovského poriadku, Smernice o kvalifikačných tried rozhodcov a Smernice o vyplatení odmien pre rozhodcov. Po prijatí spomenutých zmien skončia platnosti všetkých vydaných licencii a preto budúci rok budú musieť absolvovať seminár na preškolenie všetci rozhodcovia bez výnimky. Neaktívni rozhodcovia, ktorí nemajú platnú licenciu už minimálne 2 roky, alebo nemajú vydaný platný registračný preukaz budú ešte pred začiatkom súťažného ročníka vyradení zo zoznamu rozhodcov.
Rozhodcovia ktorí nemajú uhradený členský príspevok, budú zablokovaní v systéme Výsledkový servis.

Máté Mezei
Riaditeľ ŠTÚ SKoZ

Oznam ŠTÚ SKoZ – Kolaudácie dráh

Športovo-technický útvar SKoZ prostredníctvom svojej Športovo-technickej komisie SKoZ oznamuje klubom, aby si skontrolovali platnosť Technického osvedčenia pre kolkáreň. Osvedčenia, ktorým skončila platnosť ešte v roku 2021, boli predĺžené len na jeden rok. Preto upozorňujeme Vás, že ešte do začiatku súťažného ročníka 2022-2023 treba znova kolaudovať tieto kolkárne. Môžete na tom priamo dohodnúť s niektorým kolaudátorom, alebo svoju žiadosť posielajte na e-mail: mate.kolky@gmail.com

Máté Mezei
Riaditeľ ŠTÚ SKoZ

Stránka 1 z 7 12345»