Zmena Rozpisu kolkárskych líg

Na Slovensku sa už niekoľko rokov zvyšovala minimálna mzda. V roku 2020 je minimálna hodinová mzda 3,333 €. Odmeny rozhodcom neboli tiež už niekoľko rokov menené. Tento rok nastala situácia, že odmena rozhodcovi by bola nižšia ako je minimálna hodinová mzda a tým by došlo k porušovaniu zákonov zo strany SKoZ. VV SKoZ mení čl. 13 písm. e) Rozpisu kolkárskych líg 2019-20 a to v nasledovnom znení:

e) Usporiadajúci klub poskytne rozhodcovi odmenu za výkon pri riadení takto: EL, KL, DL 20,- €/ zápas

Druhy súťaže do 3 hodín 3 ÷ 6 hodín nad 6 hodín Majstrovstvá jednotlivcov, turnaje SKoZ 20,-€ 30,- € 40,- € Súťaže riadené krajmi a okresmi 15,-€ 25,- € 35,- € Odmeny pomocným rozhodcom 15,-€ 25,- € 35,- €

Zmena nadobúda účinnosť od 15.1.2020

Kvalifikácie II.ME Ü60 Tarnowo Podgorne (POL)

 V dňoch 08.05. – 12.05.2020 sa uskutočnia v poľskom meste Tarnowo Podgorne II. Majstrovstvá Európy v kategórii nad – 60 rokov, kde podmienkou účasti je vybojovanie si postupu cez kvalifikačné turnaje, tak ako to bolo podmienené v českých Rokycanoch.

Záujemcom o tieto majstrovstvá dávame link na turnaje ktoré sa nachádzaju na stránke WNBA . Na týchto turnajoch a zároveň aj Majstrovstvách Európy môžu štartovať iba hráči a hráčky narodení pred dátumom 8.5.1960.

LINK NA KVALIFIKAČNÉ TURNAJE Ü-60

Výberové konania na usporiadateľov majstrovstiev Slovenska 2020 jednotlivcov

VV SKoZ vyhlasuje výberové konania na usporiadateľov majstrovstiev Slovenska 2020 jednotlivcov.

25.-26.4.2020  – žiačky, žiaci

1.-2.5.2020 – dorastenky, dorastenci, juniorky a juniori

8.-9.5.2020 – ženy, muži

8.5.2020 – seniorky U-50, seniorky Ü-60, seniori U-50 a seniori Ü-60

Kluby alebo ich organizačný pracovníci môžu prihlášky zasielať predsedovi ŠTU na mail: mitokolky@gmail.com

Slovenský pohár muži

Slovenský pohár mužov 2.kolo

Prinášame vám vyžrebovanie 2.kola SP Mužov kde okrem víťazov z 1.kola postupujú aj porazené družstvá s najlepším skóre z prvého kola. Nasledujúce 2.kolo si môžte pozrieť v priloženom súbore. Družstvá účinkujúce v 2.kole sú povinné uradiť štartovný poplatok za 2.kolo podľa rozpisu SP mužov.

Stránka 7 z 7 «34567