Oznam ohľadom SUPERFINÁLE Pohára mládeže

Dňa 11.7.2020 od 10:00 sa uskutoční SUPERFINÁLE Pohára mládeže na kolkárni v Pobedime.

Do SUPERFINÁLE Pohára mládeže postúpilo prvých dvanásť z každej kategórie a to z poradia po troch turnajoch.

Prihlásenie účastníkov vykonajú kluby na email mitokolky@gmail.com do stredy 8.7.2020 do 23:59.

Ak sa neprihlásia všetci účastníci, ktorí si vybojovali právo účasti bude ich miesto ponúknuté ďalšiemu v poradí.

Pokračovanie Dorasteneckých turnajov

Na základe dohody klubov sú schválené termíny na odohranie finálových turnajov za dodržania opatrení.

12.júla – 2. turnaj dorasteneckej ligy – Stará Turá

18.júla – 3. turnaj dorasteneckej ligy – Podbrezová

25.júla – 4. turnaj dorasteneckej ligy – Rakovice

OZNAM o dokončení súťaží riadených SKoZ

Na základe uvoľnenia opatrení na usporiadanie športového podujatia do 100 osôb pri dodržaní povinností je možné dokončiť súťaže, ktoré VV SKoZ neukončil a to Slovenský pohár mužov, turnaje Dorasteneckej ligy a SUPERFINÁLE Pohára mládeže.

ŠTÚ SKoZ žiada kluby, ktoré nemajú odohrané osemfinálové stretnutia Slovenského pohára, aby tieto po vzájomnej dohode odohrali do 15.6.2020. Termín dohodnutého stretnutia nahláste e-mailom na mitokolky@gmail.com.  Ak nebude otvorená kolkáreň, na ktorej malo družstvo odohrať stretnutie môže svoje stretnutie odohrať aj na inej kolkárni, prípadne aj na kolkárni svojho súpera.

Štvrťfinálové stretnutia je potrebné odohrať do 30.6.2020.

Finálový turnaj sa uskutoční v dňoch 4.-5.7.2020.

SUPERFINÁLE Pohára mládeže sa uskutoční 11.7.2020.

Termíny turnajov Dorasteneckej ligy budú oznámené po dohode klubov.

Prihlášky do súťažného ročníka 2020/2021

VV SKoZ rozhodol o ukončení súťažného ročníka 2019/2020 a súťaže mužov boli ukončené bez poradia. Do nového súťažného ročníka 2020/2021 môžu kluby prihlásiť družstvá do súťaží v tom istom zložení ako v súťažnom ročníku 2019/2020. Ak klub niektoré družstvo neprihlási do súťaže o možnosti zaradenia iného klubu (družstva) rozhodne s konečnou platnosťou ŠTÚ SKoZ. Do 1.KL Východ a 2.KL Západ sa môžu prihlásiť aj družstvá z krajských líg. Rozdelenie do jednotlivých súťaží je súčasťou tohto oznamu. Na základe dohody VV SKoZ o posielaní (zadávaní) prihlášok cez e-sluzby.kolky.sk bol vypracovaný návod. Prihlášky sa podávajú len e-sluzby.kolky.sk. Návod je uverejnení na stránke www.kolky.sk a tiež aj priamo v e-sluzby.kolky.sk v časti kontakt. Na podanie prihlášky do Interligy stanovila ŠTK Interligy termín do 7.6.2020 a preto je systémom nastavený do 7.6.2020 23:59. Pre súťaže riadené ŠTÚ SKoZ (ELM, ELŽ, 1.KL Východ, 1.KL Západ, 2.KL Západ, DL Východ a DL Západ) VV SKoZ stanovil termín do 30.6.2020 a preto je systémom nastavený termín do 30.6.2020 23:59. Po uplynutí týchto termínov nie je možné prihlásiť družstvá do súťažného ročníka 2020/2021. Prihlášky sa podávajú pre všetky družstvá samostatne a je ich možné podať pod jednou žiadosťou. To znamená, že ak klub prihlasuje dve alebo viac družstiev do rozdielnych súťaží alebo aj do jednej súťaže musí formulár prihlášky vyplniť dvakrát alebo viackrát. Súbor na Súhlas majiteľa kolkárne je zverejnený na tejto adrese https://kolky.sk/wp-content/uploads/2020/05/Su%CC%81hlas-majitel%CC%8Ca-kolka%CC%81rne-SKoZ.pdf ak odkaz nefunguje, tak ho nájdete na stránke www.kolky.sk v časti Administratíva – Oficiálne dokumenty – Ostatné.

S pozdravom Ing. Marián Mitošinka riaditeľ ŠTÚ SKoZ

Prieskum o pokračovaní súťaží v ročníku 2019-2020

Ahojte všetci priatelia kolkárskeho športu.

Športovo technický úsek Slovenského kolkárskeho zväzu zaslal vedúcim pracovníkom klubov – prihlásených do dlhodobých súťaží dotazník, na základe ktorého bude VV SKoZ rozhodovať o dokončení súťaží za dodržania hygienických podmienok stanovených krízovým štábom a vládou SR po uvoľnení krízových opatrení. Vám členom prinášame taktiež túto informáciu, aby ste na základe tohto oznamu mohli prediskutovať so svojimi spoluhráčmi a riadiacimi pracovníkmi klubu dnešnú situáciu.

Iba organizační pracovníci klubov budú zasielať vyplnený dotazník na e-mail mitokolky@gmail.com do 20.5.2020. Vám ostatným ho dávame do pozornosti, aby ste boli znalí ohľadom otázok, ktoré sa v dotazníku objavili.

S pozdravom

Ing. Marián Mitošinka

riaditeľ ŠTÚ SKoZ

Rozhodnutie ŠTK 3.ligy TT+NR

Na základe aktuálnej epidemiologickej situácie s ochorením Covid-19 na Slovensku aj vo svete, ŠTK 3. ligy TT+NR ku dňu 1.5.2020 ukončuje súťažný ročník 2019/2020 s nasledovnými závermi: • Súťažný ročník sa ukončuje s aktuálnym poradím, prvý traja umiestnený budú odmenený cenami za účinkovanie v súťaži podľa Rozpisu súťaže • Právo postupu do vyššej súťaže sa bude riadiť rozhodnutím Slovenského kolkárskeho zväzu, či umožní postupy a zostupy z aktuálneho ročníka • Do nového súťažného ročníka 2020/2021 sa môžu prihlásiť kluby bez obmedzenia do 25.7.2020, štartovné za nový súťažný ročník bude bezplatný, tj. 0€, na emailovú adresu 3ligavyledky@gmail.com ,formulár bude zverejnený na stránke www.kolky.sk • Všeobecne sa budeme prispôsobovať aktuálnym vyhláseniam a opatreniam Slovenského krízového štábu a Vlády SR ŠTK 3.ligy Vám praje prijemné prežitie týchto vynútených prázdnin a dúfam že sa opäť stretneme v plnom zdravý v novom ročníku.

Zápisnica zo zasadnutia ŠTK Interligy konaného dňa 16.4.2020 formou videokonferencie

ŠTK Interligy rozhodla o ukončení Interligy pre súťažný ročník 2019-2020 bez určenia víťaza a bez určenia poradia.Pre súťažný ročník 2020-2021 sú pripravené dve alternatívy. Ktorá bude konečná sa rozhodne komisia na základe videokonferencie do 30.6.2020 podľa opatrení, ktoré uverejnia  KŠ a vlády jednotlivých krajín.O podávaní prihlášok pre nový súťažný ročník 2020-2021 Vás budeme informovať emailom – na základe rozhodnutí  jednotlivých zväzov o odohraní či neodohraní súťaží.

Vyjadrenie ŠTK Interligy k terajšej situácii

ŠTK Interligy v posledných pár dňoch komunikovala so zástupcami tímov cez mailové adresy a dospela k názoru, že túto spoločnú súťaž podporí v neľahkej súčasnosti, ale hlavne do budúcnosti, aj cez niektoré štvavé kampane proti nej. Interliga zdvihla úroveň kolkov, čo bol jej prvotný účel. Hlavne chcú pokračovať samotné tímy oboch štátov a k nim sa chcú dostať aj najlepšie družstvá z 1.ligy v Čechách a Extraligy na Slovensku, pre pozdvihnutie výkonov svojich hráčov.

ŠTK Interligy má minimálne tri varianty, ako ďalej postupovať, ale všetko je v rukách vyššej moci a nezostáva nič iné ako čakať, ale byť pripravený. To my sme a zároveň sledujeme situáciu, ako rozhodnú krízové ​​štáby a vlády oboch krajín a následne vedenie ČKA a SKoZ.

ŠTK Interligy praje Všetkým pevné zdravie, a aj keď bezkontaktne, tak si užite sviatky Veľkonočné sviatky. Všetko spoločne zvládneme.

Marián Mitošinka predseda ŠTK Interligy

Jaromír Šula podpredseda ŠTK Interligy

Karel Bok člen ŠTK Interligy, vedúci súťaže

Tibor Varga člen ŠTK Interligy

Stránka 4 z 6 «23456