Slovenský pohár muži

ŠKK Starek Trstená víťaz Slovenského pohára mužov 2020

V dňoch 4 a 5.7.2020 sa na trenčianskej kolkárni uskutočnil finálový turnaj Slovenského pohára mužov 2020. Víťazom sa stalo družstvo ŠKK Starek Trstená, ktoré počas finálového turnaja nespoznalo premožiteľa. Druhé miesto obsadilo družstvo ŠK Železiarne Podbrezová, ktoré podľahlo iba víťazovi. O tretie miesto a zároveň možnú účasť na NBC pohári v Srbskom Apatine si to v nedeľu 5.7.2020 rozdali družstvá TJ Lokomotíva Vrútky a KK Zlaté Klasy. Vo vyrovnanom zápase si víťazstvo na svoju stranu v pomere 4:2 pripísali hráči z TJ Lokomotíva Vrútky.

KOMPLETNÉ VÝSLEDKY FINÁLOVÝ TURNAJ SP MUŽI 2020

Zápis z mimoriadneho zasadnutia komisie ŠTK Interligy 02.07.2020

Na základe videokonferencie riadiacich členov ČESKO-SLOVENSKEJ Interligy bolo pridelené miesto namiesto neprihlásenej Českej Třebovej SKoZ. Aj na základe tejto skutočnosti bude prerozdelenie a prihlásenie družstiev do Slovenských súťaží zverejnené o niečo neskôr, nakoľko sa čaká na vyjadrenie a osúhlasenie tejto skutočnosti. Viac z mimoriadneho zasadnutia sa dočítate v prílohe.

Oznam ohľadom SUPERFINÁLE Pohára mládeže

Dňa 11.7.2020 od 10:00 sa uskutoční SUPERFINÁLE Pohára mládeže na kolkárni v Pobedime.

Do SUPERFINÁLE Pohára mládeže postúpilo prvých dvanásť z každej kategórie a to z poradia po troch turnajoch.

Prihlásenie účastníkov vykonajú kluby na email mitokolky@gmail.com do stredy 8.7.2020 do 23:59.

Ak sa neprihlásia všetci účastníci, ktorí si vybojovali právo účasti bude ich miesto ponúknuté ďalšiemu v poradí.

Pokračovanie Dorasteneckých turnajov

Na základe dohody klubov sú schválené termíny na odohranie finálových turnajov za dodržania opatrení.

12.júla – 2. turnaj dorasteneckej ligy – Stará Turá

18.júla – 3. turnaj dorasteneckej ligy – Podbrezová

25.júla – 4. turnaj dorasteneckej ligy – Rakovice

OZNAM o dokončení súťaží riadených SKoZ

Na základe uvoľnenia opatrení na usporiadanie športového podujatia do 100 osôb pri dodržaní povinností je možné dokončiť súťaže, ktoré VV SKoZ neukončil a to Slovenský pohár mužov, turnaje Dorasteneckej ligy a SUPERFINÁLE Pohára mládeže.

ŠTÚ SKoZ žiada kluby, ktoré nemajú odohrané osemfinálové stretnutia Slovenského pohára, aby tieto po vzájomnej dohode odohrali do 15.6.2020. Termín dohodnutého stretnutia nahláste e-mailom na mitokolky@gmail.com.  Ak nebude otvorená kolkáreň, na ktorej malo družstvo odohrať stretnutie môže svoje stretnutie odohrať aj na inej kolkárni, prípadne aj na kolkárni svojho súpera.

Štvrťfinálové stretnutia je potrebné odohrať do 30.6.2020.

Finálový turnaj sa uskutoční v dňoch 4.-5.7.2020.

SUPERFINÁLE Pohára mládeže sa uskutoční 11.7.2020.

Termíny turnajov Dorasteneckej ligy budú oznámené po dohode klubov.

Prihlášky do súťažného ročníka 2020/2021

VV SKoZ rozhodol o ukončení súťažného ročníka 2019/2020 a súťaže mužov boli ukončené bez poradia. Do nového súťažného ročníka 2020/2021 môžu kluby prihlásiť družstvá do súťaží v tom istom zložení ako v súťažnom ročníku 2019/2020. Ak klub niektoré družstvo neprihlási do súťaže o možnosti zaradenia iného klubu (družstva) rozhodne s konečnou platnosťou ŠTÚ SKoZ. Do 1.KL Východ a 2.KL Západ sa môžu prihlásiť aj družstvá z krajských líg. Rozdelenie do jednotlivých súťaží je súčasťou tohto oznamu. Na základe dohody VV SKoZ o posielaní (zadávaní) prihlášok cez e-sluzby.kolky.sk bol vypracovaný návod. Prihlášky sa podávajú len e-sluzby.kolky.sk. Návod je uverejnení na stránke www.kolky.sk a tiež aj priamo v e-sluzby.kolky.sk v časti kontakt. Na podanie prihlášky do Interligy stanovila ŠTK Interligy termín do 7.6.2020 a preto je systémom nastavený do 7.6.2020 23:59. Pre súťaže riadené ŠTÚ SKoZ (ELM, ELŽ, 1.KL Východ, 1.KL Západ, 2.KL Západ, DL Východ a DL Západ) VV SKoZ stanovil termín do 30.6.2020 a preto je systémom nastavený termín do 30.6.2020 23:59. Po uplynutí týchto termínov nie je možné prihlásiť družstvá do súťažného ročníka 2020/2021. Prihlášky sa podávajú pre všetky družstvá samostatne a je ich možné podať pod jednou žiadosťou. To znamená, že ak klub prihlasuje dve alebo viac družstiev do rozdielnych súťaží alebo aj do jednej súťaže musí formulár prihlášky vyplniť dvakrát alebo viackrát. Súbor na Súhlas majiteľa kolkárne je zverejnený na tejto adrese https://kolky.sk/wp-content/uploads/2020/05/Su%CC%81hlas-majitel%CC%8Ca-kolka%CC%81rne-SKoZ.pdf ak odkaz nefunguje, tak ho nájdete na stránke www.kolky.sk v časti Administratíva – Oficiálne dokumenty – Ostatné.

S pozdravom Ing. Marián Mitošinka riaditeľ ŠTÚ SKoZ

Stránka 5 z 7 «34567