Zmena Rozpisu kolkárskych líg a Pravidiel kolkárskeho športu

Oznam Riaditeľa ŠTU o zmene Rozpisu kolkárskych líg a Pravidiel kolkárskeho športu – predkladanie registračných preukazov ohľadom registračných preukazov.

Zmena Rozpisu kolkárskych líg a Pravidiel kolkárskeho športu
predkladanie registračných preukazov
SKoZ prešiel na elektronickú evidenciu členov. Prechodom na novú elektronickú evidenciu došlo aj k zmene dizajnu registračných preukazov, ktoré sú vydávané členom SKoZ. Z tejto evidencie sú čerpané údaje do on-line výsledkového servisu.

Člen SKoZ (hráč), ktorý má uhradený členský poplatok a platný registračný preukaz je vo výsledkovom servise. Člen SKoZ (hráč), ktorý nepredloží rozhodcovi platný registračný preukaz (originál) a je vo výsledkovom servise, môže predložiť jeho fotografiu (v telefóne, tablete či PC) alebo môže predložiť iný doklad, na ktorom je jeho meno, priezvisko a fotografia. Rozhodca takéhoto člena (hráča) pripustí na štart v zápase. Uvedenú skutočnosť zapíše domáci zástupca v on-line výsledkom servise v záložke Detaily v bodu Rôzne alebo Komentár. Potom tieto detaily treba uložiť kliknutím na modré tlačidlo „Uložiť“. Do bodu Rôzne alebo Komentár je nutné uvádzať všetky skutočnosti, ktoré sa počas stretnutia vznikli. Tiež je nutné uvádzať Žlté karty, ktoré boli udelené rozhodcom za nešportové správanie (za nešportové správanie sa považuje najmä: keď hráč na pokyn rozhodcu nezaháji hru alebo v nej nepokračuje; – keď hráč nerešpektuje rozhodnutie rozhodcu; – keď hráč ruší súpera pri realizácii hodu alebo mu prekáža; – keď sa hráč hlasito baví, spieva či vydáva iné hlasité zvuky; – keď hráč diskutuje s divákmi; – keď hráč urazí rozhodcu, športového funkcionára alebo publikum; – iné vystupovanie hráča, ktoré je v rozpore s bežnými normami spoločenského správania).

V prípade podania námietky k stretnutiu a v záložke Detaily v bodu Rôzne alebo Komentár nebudú uvedené všetky skutočnosti, ktoré sa počas stretnutia vznikli komisia bude považovať námietku za neúplnú a bude zamietnutá. Nedodržiavanie tohto oznamu sa bude považovať za porušenie Rozpisu kolkárskych
líg ustanovenia čl. 13 písm.a) a klub domáceho družstva bude potrestaný pokutou 10,-€. Za správnosť údajov v Zápise zo stretnutia zodpovedá domáce družstvo, ktoré Zápis predkladá ku kontrole vedúcim družstiev a rozhodcovi stretnutia.

0
  Podobné články
  • No related posts found.