Slovenský pohár mužov 2019/2020

Dňa 11.10.2019 ŠTU SKoZ vydalo Rozpis Slovenského Pohára MUŽOV na sezónu 2019/2020.

Po spracovaní prihlášok bolo dňa 10.11.2019 po skončení zápasu 10.kola ELM ŠK Podbrezová – KK Pobedim vyžrebované prvé kolo Slovenského pohára mužov 2020.

Postup pri losovaní:

Majster mal automaticky pridelené číslo 1.

Ako prvé boli losované družstvá, ktoré sa zúčastnili na finálovom turnaji 2019. (čísla 2-4)

Potom sa losovali družstvá, ktoré mali prihlásené dve a viac družstiev, tak aby nenarazili na seba v prvom kole.

Nemuseli sme ani raz opakovať žrebovanie čísla.

Nakoniec sa losovali družstvá klubov, ktoré mali prihlásené iba jedno družstvo. 

Losovanie viedol predseda ŠTÚ SKoZ Ing. Marián Mitošinka a vedúci súťaže Ondrej Kyselica. Losovanie čísel a družstiev klubov vykonal tréner Podbrezovej a nemeckej reprezentácie prof. Miloš Ponjavič.

Zápasy prvého kola si kluby dohodnú cez organizačných pracovníkov, ktorí termíny nahlásia vedúcemu súťaže Ondrejovi Kyselicovi.

Výsledky sa budú zadávať cez výsledkový servis, tak ako aj ostatné súťaže riadené SKoZ.

Do druhého kola postupujú ešte aj prvé štyri porazené družstvá z tabuľky porazených družstiev.

0
  Podobné články