Zmena Rozpisu kolkárskych líg

Na Slovensku sa už niekoľko rokov zvyšovala minimálna mzda. V roku 2020 je minimálna hodinová mzda 3,333 €. Odmeny rozhodcom neboli tiež už niekoľko rokov menené. Tento rok nastala situácia, že odmena rozhodcovi by bola nižšia ako je minimálna hodinová mzda a tým by došlo k porušovaniu zákonov zo strany SKoZ. VV SKoZ mení čl. 13 písm. e) Rozpisu kolkárskych líg 2019-20 a to v nasledovnom znení:

e) Usporiadajúci klub poskytne rozhodcovi odmenu za výkon pri riadení takto: EL, KL, DL 20,- €/ zápas

Druhy súťaže do 3 hodín 3 ÷ 6 hodín nad 6 hodín Majstrovstvá jednotlivcov, turnaje SKoZ 20,-€ 30,- € 40,- € Súťaže riadené krajmi a okresmi 15,-€ 25,- € 35,- € Odmeny pomocným rozhodcom 15,-€ 25,- € 35,- €

Zmena nadobúda účinnosť od 15.1.2020

0
  Podobné články
  • No related posts found.