OZNAM ŠTU ohľadom ročníka 2020-2021

Výkonný výbor na svojom zasadnutí 10.5.2021 rozhodol o súťažiach:

 1. na základe návrhu ŠTK Interligy o ukončení Interligy 2020-2021 bez určenia víťaza a bez určenia poradia
 2. na návrh ŠTÚ SKoZ o ukončení všetkých dlhodobých súťaží 2020-2021 (extraligy, kolkárske ligy, dorastenecké ligy a pohár mládeže) bez určenia víťaza a bez určenia poradia
 3. kluby môžu družstvá do súťaží prihlásiť tak, ako ich prihlasovali v súťažnom ročníku 2020-2021
 4. štartovné v súťažnom ročníku 2021-2022  Interliga 70,-€, Extraliga muž 60,-€, Extraliga ženy 40,-€, kolkárske ligy (1. a 2.) 50,-€
 5. majstrovstvá jednotlivcov všetkých kategórií uskutočniť formou otvorených majstrovstiev pre hráčov Slovenska – organizátor usporiada kvalifikáciu a finále; kvalifikácie sa môžu zúčastniť hráči za štartový poplatok 5,-€ (žiaci 3,-€), počet štartov jedného účastníka v kvalifikácii nie je obmedzený, ale v prípade záujmu hráčov, ktorí ešte neabsolvovali kvalifikáciu musí organizátor týchto uprednostniť. Finálové turnaje sú stanovené 26.-27.6., 3.-4.7. resp. 10.-11.7.
 6. vyhlasuje výberové konania na usporiadateľov jednotlivých kategórií (žiačky, žiaci, dorastenky, dorastenci, juniorky, juniori, ženy, muži, seniorky do 60 rokov, seniori do 60 rokov, seniorky nad 60 rokov a seniori do 60 rokov). Usporiadateľ bude povinný dodržiavať všetky opatrenia na usporiadanie hromadného športového podujatia.

Oznam ŠTU SKoZ ku dňu 14.10.2020

Na základe rozhodnutia ŠTU SKoZ sa rušia už dnešným dňom a to 14.10.2020 všetky zápasy organizované SKoZ.

Ing. Marián Mitošinka – riaditeľ ŠTU SKoZ

SKoZ dňom 15.10.2020 pozastavuje všetky ním riadené súťaže.

SKoZ oznamuje, že vzhľadom na prijaté opatrenia pre zhoršenú pandemickú situáciu:

–  zápasy plánované na stredu 14. októbra 2020 sú povolené, tzn. platia súčasné pravidlá. Na tieto zápasy sa nevzťahuje zákaz zhromažďovania sa viac ako 6 osôb (viď. vysvetlenie nižšie), ktorý platí od utorka.

–  zápasy plánované od 15.10.2020  sú zakázané, platia opatrenia, podľa ktorých sa nebudú môcť konať žiadne hromadné podujatia vrátane športových súťaží (viď. vysvetlenie nižšie.), tzn. platia pravidlá o hromadnom podujatí.

Z uvedeného dôvodu SKoZ dňom 15.10.2020 pozastavuje všetky ním riadené súťaže.

POKYNY k výkonu súťažného stretnutia, POKYNY k výkonu tréningového procesu a ZOZNAM na evidenciu osôb sú v platnosti, tak ako boli vydané.

Vysvetlenie pojmov

Od 13. októbra platí zákaz zhromažďovania sa viac ako 6 osôb:

Zákaz zhromažďovania sa (stanovisko ministerstva spravodlivosti):

V zásade ide o zákaz protestov, verejných zhromaždení a iných spôsobov výkonu politických práv.

Ministerstvo však upozorňuje, že budú zakázané aj rôzne súkromné aktivity a stretnutia, ktoré sa dajú odložiť. Menuje napríklad „organizované rodinné oslavy, slávnosti, stretnutia priateľov nad pokrmom, stolové spoločenstvá“.

V športoch a tréningoch sú zatiaľ nejasnosti.

Z usmernenia o náhodných stretnutiach vyplýva, že sú zrejme zakázané aj spoločné športové aktivity. Napríklad ak partia viac ako šiestich ľudí hrá vonku futbal či basketbal, ide o nie náhodné stretnutie a tak by malo ísť podľa tohto výkladu o porušenie opatrenia.

Ministerstvo školstva ešte v utorok cez deň nevedelo povedať, ako to bude so športovými tréningami v rámci klubov, čaká na znenie usmernenie Úradu verejného zdravotníctva, ktoré nie je ani v súčasnosti zverejnené.

Od štvrtka 15. októbra platí mimo iných aj zákaz hromadných podujatí:

Zákaz hromadného podujatia (stanovisko úradu verejného zdravotníctva):

V zásade ide o hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy…

Iné povinné opatrenia od 15.10.2020 – 

–  povinnosť nosiť rúško aj v exteriéri,

–  zákaz hromadných podujatí,

–  zatvoria sa fitnescentrá, wellness zariadenia, akvaparky, kúpaliská či sauny. Obmedzí sa aj počet ľudí v obchodoch a nákupných centrách – 1 osoba na 15 metrov štvorcových prevádzky.

OZNAM ohľadom COVID-19

Na základe Opatrenia, platného z dňa 1.9.2020 od 00:00 do odvolania, Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia vydáva SKoZ následné usmernenia – POKYNY k výkonu súťažného stretnutia, POKYNY k výkonu tréningového procesu a ZOZNAM na evidenciu osôb.

Doporučujeme mať tieto nariadenia a evidenciu vyvesené na viditeľnom mieste v každej kolkárni, kde sa uskutočnia stretnutia riadené SKoZ. Tieto nariadenia sú požadované pri kontrolách, ktoré sú avizované a budú vykonávané.

Školenia rozhodcov s končiacou platnosťou rozhodcovských preukazov a školenie nových rozhodcov.

So súhlasom riaditeľa ŠTÚ p. Ing. Mitošinku Mariana, zverejňujem možnosť preškolenia rozhodcov s končiacou sa platnosťou rozhodcovských preukazov a zároveň školenie nových rozhodcov.

Školenie bude prebiehať elektronickej forme, t.j. predseda rozhodcovskej komisie p. Flachbart zasiela do elektronickej pošty testy, ktoré rozhodcovia po spracovaní odošlú späť na e.mail adresu. Po vyhodnotení testov bude (podľa výsledkov) predĺžená platnosť daných preukazov. Ďalej predseda rozhodcovskej komisii vystaví nové preukazy a doručí daným rozhodcom, ktorý vykonali preškolenie a uspeli.

Zároveň sa uskutoční školenie nových rozhodcov ktoré bude v Žarnovici 22.8.2020 o 10:00 hod, podľa záujmu.

Prihlášky zasielať na email riaditeľovi ŠTÚ p. Ing.  Mitošinkovi mitokolky@gmail.com sekretariát SKoZ sekretariat@kolky.sk a predsedovi RK  ladislav.flachbart@gmail.com do 20.8.2020.

Končiace platnosti:

 1. Benický M. 
 2. Bezák J.
 3. Bročko J.
 4. Bročko P.
 5. Dideková D.
 6. Duračka E.
 7. Fodora P.
 8. Foriš M.
 9. Gregorová L.
 10. Ivančík M.
 11. Kebísek J.
 12. Lipták J.
 13. Milan F.
 14. Moško I.
 15. Nemček P.
 16. Poloma Z.
 17. Privozník T.
 18. Šimko D.
 19. Uhlíková E.
 20. Vadovič B.
 21. Žitňan I.

Testy budú zaslané organizačným pracovníkom, a taktiež žiadam kluby o oznámenie neaktívnych rozhodcov pre  vyradenie zo zoznamu.

                                                                                              Ladislav Flachbart                                                                                          Predseda RK

Stránka 3 z 6 12345»