COVID OPATRENIA PRE ŠPORT PLATNÉ OD 16.8.2021

Na základe nových prijatých opatrení „Covid opatrenia pre šport“ SKoZ rozhodol, že všetky kolkárske súťaže, organizované SKoZ, vrátane INTERLIGY (Slovenská časť), má určený režim pre vstup na podujatie/zápas. Tréningy a ostatný režim na kolkárni ponecháva SKoZ v kompetencii danej kolkárne…

 Z = Základ

REŽIM „Z – základ“ =  Pre všetkých bez rozdielu

Opatrenia v tomto režime sa ďalej aplikujú na regionálnom princípe:

Stupne/opatrenia definované podľa „Covid – opatrenia pre šport“ a podľa farieb okresu:

Zelená farba okresu– režim „Z-Základný“ = Maximálne do 500 osôb v interiéri

Oranžová farba okresu – režim „Z-Základný“ = Maximálne do 50 osôb v interiéri + povinnosť záznamu účastníkov

Červená farba okresu – režim „Z-Základný“ = Maximálne do 10 osôb v interiéri + povinnosť záznamu účastníkov

Bordová farba okresu – režim „Z-Základný“ = Maximálne do 6 osôb v interiéri + povinnosť záznamu účastníkov

Čierna farba okresu – režim „Z-Základný“ = Zakázané

V prípade nepriaznivej situácie, môže dôjsť zo strany SKoZ k prehodnoteniu režimu vstupu na podujatie/zápas a to v zmysle

„COVID OPATRENIA PRE  ŠPORT „

REŽIM „OTP“ – očkovaní, testovaní a tí, ktorí prekonali ochorenie COVID-19“

Za osobu v režime OTP  sa považuje osoba plne očkovaná; osoba, ktorá je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR/LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu; a osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami

REŽIM „KZ“ – kompletne zaočkovaní“

Pod plne zaočkovanou osobou sa myslia osoby, ktoré sú 14 dní po druhej dávke dvoj-dávkovej vakcíny, alebo 21 dní po jedno-dávkovej vakcíne, alebo 14 dní po akejkoľvek dávke, ak osoba prekonala ochorenie COVID-19 za ostatných 180 dní. Zároveň sa za plne očkovaného považujú aj deti do 12 rokov, ktoré sa dnes nemôžu očkovať

0
  Podobné články
  • No related posts found.