Slovenský pohár muži

Slovenský pohár mužov 2023

Dňa 8.10.2022 sa na kolkárni v Bratislave uskutočnilo losovanie Slovenského pohára mužov 2023, kde sa stretnú nasledovné dvojice podľa vylosovania. V prílohách vám prinášame vylosovanie, adresár organizačných pracovníkov klubov a termínový kalendár.

Informácie k SPM-2023 sú nasledovné. Kluby už môžu nahlásiť dohodnuté termíny prvého kola riaditeľovi a vedúcemu súťaže (Majovi), kontakty sú v rozpise. Kluby, ktoré prihlásili dve alebo viac družstiev nezabudnúť zaslať pevné súpisky týchto družstiev do 31.10.2022. Do druhého kola môžu postúpiť podľa pavúka aj najlepšie porazené družstvá z predchádzajúceho kola. 6 z 9 družstiev podľa tabuľky porazených.

Slovenský pohár muži

Slovenský pohár mužov 2022-2023

Dňa 8.10.2022 sa uskutoční na kolkárni KK Inter Bratislava vylosovanie Slovenského pohára v kategórii MUŽI. Prinášame vám zoznam prihlásených družstiev, ktoré sa tohto pohára zúčastnia.

Pre kluby, ktoré prihlásili dve alebo viac družstiev, platí povinnosť zaslať pevné súpisky týchto družstiev do 31.10.2022 na e-mail Riaditeľa ŠTÚ mate.kolky@gmail.com a vedúcemu súťaže na mitokolky@gmail.com

Slovenský pohár muži

Slovenský pohár MUŽI 2022/2023

ŠTÚ SKoZ oznamuje klubom, že môžu sa prihlásiť do súťaže Slovenský pohár mužov 2023. Prihlášky sa zadávajú cez https://e-sluzby.kolky.sk/. Na podanie prihlášok je vypracovaný návod. Návod je uverejnení na stránke www.kolky.sk a tiež aj priamo v e-sluzby.kolky.sk v časti kontakt.

Na podanie prihlášky je stanovený termín do 15.09.2022 a preto je systémom nastavený do 15.09.2022 23:59. Štartovný poplatok je vo výške 20,-€ za každé prihlásené družstvo (hradí sa pri prihlásení družstva). V prípade postupu družstva do ďalšieho kola je štartovný poplatok vo výške 10,-€ za každé družstvo (hradí sa pri postupe družstva do ďalšieho kola, pred prvým stretnutím ďalšieho kola). Každý klub môže prihlásiť jedno a viac 4 členných družstiev. Bližšie informácie sú v priloženom Rozpise Slovenského pohára mužov 2023.

S pozdravom, Máté Mezei Riaditeľ ŠTÚ SKoZ