Slovenský pohár muži

Slovenský pohár muži 2023-2024

ŠTU SKoZ zverejňuje pavúka po druhom kole, kde víťazi postúpili do semifinále pred záverečným turnajom, ktorý sa uskutoční v dňoch 1-2.6.2024 v Aréne Brezno. Finálový turnaj sa uskutoční na dráhach ktoré boli dejiskom Majstrovstiev Európy a sveta.

ŠTÚ SKoZ  žiada kluby, ktoré zabudli uhradiť štarovaný poplatok 10,-€ za 2.kolo,.aby ho cez  e-služby.sk uhradili do 5.4.2024 a kluby, ktoré postúpili do tretieho kola, aby uhradili štartovný poplatok 10,-€ za 3.kolo uhradili do 30.4.2024. Kluby, ktoré neuhradia štartovný poplatok v stanovených lehotách budú diskvalifikované, resp. nebudú v ďalších ročníkoch zaradené do SP mužov.

Slovenský pohár muži

Slovenský pohár mužov – OZNAM

ŠTÚ na základe poruchy na e-sluzby.kolky.sk , ktorá bola v čase podávania prihlášok na Slovenský pohár mužov predlžuje termín na podanie prihlášok do 20.11.2023 do 23:59

Dovtedy je nutné:

Kluby, ktoré majú prihlásené dve a viac družstiev musia poslať aj pevné súpisky.

Slovenský pohár muži

Slovenský pohár mužov 2024

ŠTÚ SKoZ oznamuje klubom, že môžu sa prihlásiť do súťaže Slovenský pohár mužov 2024. Prihlášky sa zadávajú cez https://e-sluzby.kolky.sk/. Na podanie prihlášok je vypracovaný návod. Návod je uverejnení na stránke www.kolky.sk a tiež aj priamo v e-sluzby.kolky.sk v časti kontakt.

Na podanie prihlášky je stanovený termín do 15.11.2023 a preto je systémom nastavený do 15.11.2023 23:59. Štartovný poplatok je vo výške 20,-€ za každé prihlásené družstvo (hradí sa pri prihlásení družstva). V prípade postupu družstva do ďalšieho kola je štartovný poplatok vo výške 10,-€ za každé družstvo (hradí sa pri postupe družstva do ďalšieho kola, pred prvým stretnutím ďalšieho kola). Každý klub môže prihlásiť jedno a viac 4 členných družstiev. Bližšie informácie sú v priloženom Rozpise Slovenského pohára mužov 2024.

Finálový turnaj sa uskutoční na 8 dráhovej kolkárni postavenej pre majstrovstvá sveta v Aréne Brezno a to po skončení MS jednotlivcov 01.a 02.06.2024

Slovenský pohár muži

Slovenský pohár mužov 2023

Dňa 8.10.2022 sa na kolkárni v Bratislave uskutočnilo losovanie Slovenského pohára mužov 2023, kde sa stretnú nasledovné dvojice podľa vylosovania. V prílohách vám prinášame vylosovanie, adresár organizačných pracovníkov klubov a termínový kalendár.

Informácie k SPM-2023 sú nasledovné. Kluby už môžu nahlásiť dohodnuté termíny prvého kola riaditeľovi a vedúcemu súťaže (Majovi), kontakty sú v rozpise. Kluby, ktoré prihlásili dve alebo viac družstiev nezabudnúť zaslať pevné súpisky týchto družstiev do 31.10.2022. Do druhého kola môžu postúpiť podľa pavúka aj najlepšie porazené družstvá z predchádzajúceho kola. 6 z 9 družstiev podľa tabuľky porazených.

Slovenský pohár muži

Slovenský pohár mužov 2022-2023

Dňa 8.10.2022 sa uskutoční na kolkárni KK Inter Bratislava vylosovanie Slovenského pohára v kategórii MUŽI. Prinášame vám zoznam prihlásených družstiev, ktoré sa tohto pohára zúčastnia.

Pre kluby, ktoré prihlásili dve alebo viac družstiev, platí povinnosť zaslať pevné súpisky týchto družstiev do 31.10.2022 na e-mail Riaditeľa ŠTÚ mate.kolky@gmail.com a vedúcemu súťaže na mitokolky@gmail.com

Slovenský pohár muži

Slovenský pohár MUŽI 2022/2023

ŠTÚ SKoZ oznamuje klubom, že môžu sa prihlásiť do súťaže Slovenský pohár mužov 2023. Prihlášky sa zadávajú cez https://e-sluzby.kolky.sk/. Na podanie prihlášok je vypracovaný návod. Návod je uverejnení na stránke www.kolky.sk a tiež aj priamo v e-sluzby.kolky.sk v časti kontakt.

Na podanie prihlášky je stanovený termín do 15.09.2022 a preto je systémom nastavený do 15.09.2022 23:59. Štartovný poplatok je vo výške 20,-€ za každé prihlásené družstvo (hradí sa pri prihlásení družstva). V prípade postupu družstva do ďalšieho kola je štartovný poplatok vo výške 10,-€ za každé družstvo (hradí sa pri postupe družstva do ďalšieho kola, pred prvým stretnutím ďalšieho kola). Každý klub môže prihlásiť jedno a viac 4 členných družstiev. Bližšie informácie sú v priloženom Rozpise Slovenského pohára mužov 2023.

S pozdravom, Máté Mezei Riaditeľ ŠTÚ SKoZ