Jubileum vo Veľkom Šariši

Dňa 31.5.2022 sa dožíva Janko Demjan krásneho životného jubilea.

SKoZ sa pridáva ku gratulantom, praje pevné zdravíčko, veľa úspechov a radosti z kolkárskeho športu.

Krásne dvojité jubileá v klube KK FESA Dubnica nad Váhom

Tak toto je krásna rarita. V jednom klube v ten istý deň sa oslavujú dve jubileá. Začneme najskôr tým starším.

Dňa 12.05.2022 sa dožil  jubilea 75 rokov  aktívny tréner, hráč  a  rozhodca

KK FESA Dubnica nad Váhom

Ing. Ján Kebísek

Všetko najlepšie do ďalších rokov života mu prajú členovia a hráči KK FESA Dubnica nad  Váhom, a ostatná kolkárska verejnosť.

A teraz Vám predstavíme druhého jubilanta v klube.

Dňa 12.05.2022 sa dožil  jubilea 50 rokov  aktívny hráč a tréner 

KK FESA Dubnica nad Váhom

Mgr. Roman Pecháček

Všetko najlepšie do ďalších rokov života mu prajú členovia a hráči KK FESA Dubnica nad  Váhom, a ostatná kolkárska verejnosť.

 SKoZ sa pripája ku gratulantom, praje obom jubilantom veľa zdravíčka a ešte veľa strávených rôčkov na kolkárskych dráhach.

Aktívny jubilant v Piešťanoch 70-ka…

Dňa 29.1.2022 sa dožíva sedemdesiatky matador piešťanských kolkov

Jaroslav Kozák

Všetko najlepšie do ďalších rokov života mu prajú členovia, hráči a priatelia MKK Piešťany

SKoZ sa pridáva ku gratulantom a praje Jarkovi ešte veľa rokov aktívnej kariéry.

Jubileum v KK Slovan Bratislava

Dňa 24.12.2021 slávi okrúhlych 80 rokov, náš dlhoročný hráč (teraz už len hráč v zálohe) pán

Boris Búrik

Okrem kolkov sa mu zapáčil aj Bowling, ktorým reprezentuje Bratislavskú časť Dúbravku v dôchodcovských turnajoch.

Všetko najlepšie ti prajú tvoji spoluhráči.

SKoZ sa pridáva ku gratulantom a praje všetko najlepšie.

Jubileum vo Veľkom Šariši – Miroslav Perecár

Dňa 25.11.2021 sa dožíva krásneho jubilea 70 rokov nestor šarišských a Slovenských kolkov pán

MIROSLAV PERECÁR

Mirko, všetko najlepšie k Tvojmu jubileu ti prajú kolkári z Veľkého Šariša a všetci čo ťa poznajú a mali s tebou tú česť spolupracovať.

VV SKoZ sa pridáva ku gratulantom.

Jubileum v Rakoviciach – František MILAN

Dnes 16.11.2021 sa dožíva krásneho jubilea 60 rokov pán

FRANTIŠEK MILAN

dlhoročný predseda, hráč, človek, ktorý má veľkú zásluhu na tom, že šport s názvom kolky sa hrajú na vysokej úrovni v Rakoviciach aj v dnešnej dobe.

Ferino, kolektív TJ Rakovice ti praje do ďalších rokov tvojho života zdravie, šťastie, rodinnú pohodu a hlavne radosť z hry s názvom KOLKY

VV SKoZ sa pridáva ku gratulantom.

Oslava 60-ky v Zlatých Klasoch

6.11.2021 sa dožíva jubilea hráčka Zlatých Klasov Evka Vargová. SKoZ sa pripája ku gratulantom a praje ešte veľmi veľa úspechov v kolkárskom živote, ako aj v osobnom v kruhu rodiny a priateľov.

70-ka v Zlatých Klasoch

SKoZ sa pridáva ku gratulantom a praje veľa zdravia, šťastia, rodinnej pohody a dlhý kolkársky aktívny život.

50 – v KK FESA Dubnica nad Váhom

Dňa 11.6.2021 sa dožil  jubilea 50 rokov  aktívny hráč KK FESA Dubnica nad Váhom

Jozef  ADAMEC

Všetko najlepšie do ďalších rokov života mu prajú členovia a hráči KK FESA Dubnica nad  Váhom,  MKK Stará Turá a ostatná kolkárska verejnosť.

 SKoZ sa pripája ku gratuláciám.

Stránka 1 z 2 12