Oznam – Pohár mládeže 2022-2023

Výkonný výbor SKoZ na svojom zasadnutí v Pobedime dňa 25.10.2022 odsúhlasil dohodu usporiadateľov 2. a 3. turnaja Pohára mládeže o výmene termínov.

Takže 2. turnaj Pohára mládeže sa bude konať v pôvodnom termíne dňa 18.12.2022, ale vo Veľkom Šariši.

3. turnaj PM sa tiež bude konať v pôvodnom termíne dňa 12.03.2023, ale v Podbrezovej.

Riaditeľ ŠTU – Máté Mezei

Oznam ŠTÚ SKoZ – Extraliga mužov 2022-2023

Športovo-technický útvar SKoZ prostredníctvom svojej Športovo-technickej komisie oznamuje Vám, že súťaž Extraliga mužov v súťažnom ročníku 2022/2023 bude mať len 11 družstiev.

Z dôvodu vylúčenie družstva KK Sučany zo súťaže na vlastnú žiadosť. Namiesto zápasov, ktoré by boli s predmetným družstvom, súperi budú mať „voľno“. Rozlosovanie inak sa nemení.

Družstvo KK Sučany v dôsledku vylúčenia, sa automaticky stáva zostupujúcim družstvom do 1. Kolkárskej ligy – Východ.

S pozdravom,

Máté Mezei

Riaditeľ ŠTÚ SKoZ

Vylosovania pre nový súťažný ročník 2022/2023

Prinášame vám vylosovanie všetkých súťaží pre súťažný ročník 2022/2023. Pripájam aj kompletný excel súbor pre súkromné použitie v kluboch / vlastné výbery atd./ a pripojený je súbor pre pevné súpisky družstiev ktoré majú v rovnakej súťaži dve družstvá.

Oznam ŠTÚ SKoZ – Seminár – Školenie rozhodcov.

Športovo-technický útvar SKoZ, prostredníctvom svojej Rozhodcovsko-disciplinárnej komisie SKoZ oznamuje rozhodcom, že tento rok nebude realizovaný seminár pre školenie rozhodcov. Rozhodcom, ktorým sa skončili rozhodcovské licencie dňom 30.06.2022 budú licencie predĺžené v elektronickom systéme (Výsledkový servis) o jeden rok a vydané preukazy ostanú v platnosti do 30.06.2023. Noví uchádzači budú môcť absolvovať skúšku dištančne, a licenciu dostanú s platnosťou do 30.06.2023. Prihlášku o dištančnú skúšku rozhodcu je potrebné poslať na e-mailovú adresu: mate.kolky@gmail.sk, do termínu 15.08.2022. ŠTÚ SKoZ plánuje komplexnú novelizáciu Pravidiel kolkárskeho športu, Súťažného poriadku a Rozpisu kolkárskych líg a tiež má v pláne aj prijatie Rozhodcovského poriadku, Smernice o kvalifikačných tried rozhodcov a Smernice o vyplatení odmien pre rozhodcov. Po prijatí spomenutých zmien skončia platnosti všetkých vydaných licencii a preto budúci rok budú musieť absolvovať seminár na preškolenie všetci rozhodcovia bez výnimky. Neaktívni rozhodcovia, ktorí nemajú platnú licenciu už minimálne 2 roky, alebo nemajú vydaný platný registračný preukaz budú ešte pred začiatkom súťažného ročníka vyradení zo zoznamu rozhodcov.
Rozhodcovia ktorí nemajú uhradený členský príspevok, budú zablokovaní v systéme Výsledkový servis.

Máté Mezei
Riaditeľ ŠTÚ SKoZ

Oznam ŠTÚ SKoZ – Kolaudácie dráh

Športovo-technický útvar SKoZ prostredníctvom svojej Športovo-technickej komisie SKoZ oznamuje klubom, aby si skontrolovali platnosť Technického osvedčenia pre kolkáreň. Osvedčenia, ktorým skončila platnosť ešte v roku 2021, boli predĺžené len na jeden rok. Preto upozorňujeme Vás, že ešte do začiatku súťažného ročníka 2022-2023 treba znova kolaudovať tieto kolkárne. Môžete na tom priamo dohodnúť s niektorým kolaudátorom, alebo svoju žiadosť posielajte na e-mail: mate.kolky@gmail.com

Máté Mezei
Riaditeľ ŠTÚ SKoZ

Rozlosovanie na nový ročník 2021/2022 a Termínový kalendár

V priloženom súbore vám prinášame rozlosovanie na nový ročník 2021/2022 po jednotlivých súťažiach plus Termínový kalendár

Stránka 2 z 7 12345»