Oznam ŠTÚ SKoZ – Seminár – Školenie rozhodcov.

Športovo-technický útvar SKoZ, prostredníctvom svojej Rozhodcovsko-disciplinárnej komisie SKoZ oznamuje rozhodcom, že tento rok nebude realizovaný seminár pre školenie rozhodcov. Rozhodcom, ktorým sa skončili rozhodcovské licencie dňom 30.06.2022 budú licencie predĺžené v elektronickom systéme (Výsledkový servis) o jeden rok a vydané preukazy ostanú v platnosti do 30.06.2023. Noví uchádzači budú môcť absolvovať skúšku dištančne, a licenciu dostanú s platnosťou do 30.06.2023. Prihlášku o dištančnú skúšku rozhodcu je potrebné poslať na e-mailovú adresu: mate.kolky@gmail.sk, do termínu 15.08.2022. ŠTÚ SKoZ plánuje komplexnú novelizáciu Pravidiel kolkárskeho športu, Súťažného poriadku a Rozpisu kolkárskych líg a tiež má v pláne aj prijatie Rozhodcovského poriadku, Smernice o kvalifikačných tried rozhodcov a Smernice o vyplatení odmien pre rozhodcov. Po prijatí spomenutých zmien skončia platnosti všetkých vydaných licencii a preto budúci rok budú musieť absolvovať seminár na preškolenie všetci rozhodcovia bez výnimky. Neaktívni rozhodcovia, ktorí nemajú platnú licenciu už minimálne 2 roky, alebo nemajú vydaný platný registračný preukaz budú ešte pred začiatkom súťažného ročníka vyradení zo zoznamu rozhodcov.
Rozhodcovia ktorí nemajú uhradený členský príspevok, budú zablokovaní v systéme Výsledkový servis.

Máté Mezei
Riaditeľ ŠTÚ SKoZ

0
  Podobné články
  • No related posts found.