Výberové konania na reprezentačných trénerov

Na základe rozhodnutia Výkonného výboru SKoZ útvar štátnej reprezentácie vyhlasuje výberové konanie na nasledovné pozície:

 • reprezentačný tréner pre kategóriu U14 a U-18 dievčatá
 • reprezentačný tréner pre kategóriu U23 dievčatá
 • reprezentačný tréner pre kategóriu U23 chlapci
 • reprezentačný tréner pre kategóriu ženy
 • reprezentačný tréner pre kategóriu muži

Predpokladaná pracovná náplň

 • príprava termínového kalendára reprezentácie
 • príprava jednotlivých akcií
 • vyhľadávanie adeptov štátnej reprezentácie
 • spracovanie návrhu nominačných kritérií
 • príprava návrhu širšieho a užšieho výberu reprezentantov
 • spolupráca s reprezentačnými trénermi ostatných kategórii
 • koordinácia činnosti s osobnými trénermi reprezentantov
 • spolupráca pri príprave a realizácii seminárov a ďalších školení pre trénerov
 • účasť na reprezentačných akciách a vedenie hráčov počas ich konania
 • prehľad v majstrovských súťažiach jednotlivcov a družstiev

Svoje prihlášky pošlite e-mailom na sekretariát SKoZ sekretariat@kolky.sk najneskôr do 15.9.2022
Tréneri budú vymenovaný na štvorročné obdobie t.j. do 30.6.2026.

0
  Podobné články
 • No related posts found.