Volebná konferencia Slovenského kolkárskeho zväzu

Dňa 25.6.2022 o 10.00 hod. sa uskutočnila v Slovenskom Grobe volebná konferencia, kde prebiehali voľby členov do funkcií riadiacich Slovenský kolkársky zväz.

Konferencie sa zúčastnili zástupcovia krajov, ktorí mali od svojich krajských zväzov mandát hlasovacieho práva.

Zástupcov krajov privítal Prezident SKoZ doc. JUDr. Štefan Kočan, PhD., ktorý podľa vopred stanoveného programu celú konferenciu viedol.

Výsledky volieb pre nastávajúce volebné obdobie:

0
  Podobné články
  • No related posts found.