Smútok v KKZ Hlohovec

S  hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 29. februára 2024 vo veku 73 rokov zomrel náš milovaný manžel, otec, dedko, brat, švagor, svokor, krstný otec, svat, strýko, priateľ a známy. Dlhoročný hráč a funkcionár klubu KKZ Hlohovec.

Emil VLČKO

Telesné pozostatky drahého zosnulého budú vystavené v dome smútku na cintoríne v Hlohovci. Pohreb sa bude konať 4. marca 2024 o 15:00 hodine na miestnom cintoríne.

SKoZ vzdáva úprimnú sústrasť klubu a rodine.

0
  Podobné články
  • No related posts found.