Slovenský pohár MUŽI 2022/2023

ŠTÚ SKoZ oznamuje klubom, že môžu sa prihlásiť do súťaže Slovenský pohár mužov 2023. Prihlášky sa zadávajú cez https://e-sluzby.kolky.sk/. Na podanie prihlášok je vypracovaný návod. Návod je uverejnení na stránke www.kolky.sk a tiež aj priamo v e-sluzby.kolky.sk v časti kontakt.

Na podanie prihlášky je stanovený termín do 15.09.2022 a preto je systémom nastavený do 15.09.2022 23:59. Štartovný poplatok je vo výške 20,-€ za každé prihlásené družstvo (hradí sa pri prihlásení družstva). V prípade postupu družstva do ďalšieho kola je štartovný poplatok vo výške 10,-€ za každé družstvo (hradí sa pri postupe družstva do ďalšieho kola, pred prvým stretnutím ďalšieho kola). Každý klub môže prihlásiť jedno a viac 4 členných družstiev. Bližšie informácie sú v priloženom Rozpise Slovenského pohára mužov 2023.

S pozdravom, Máté Mezei Riaditeľ ŠTÚ SKoZ

0
  Podobné články
  • No related posts found.