Rozpis SKoZ pre súťažný ročník 2023-24 bez schválených bodov 23-25

Neschválený BOD 23
Keďže Rada SKoZ nepredložila konečnú štruktúru súťaží pre ročník 2024-25 Výkonný výbor  SKoZ schváli zostupy z jednotlivých líg a teritoriálne rozdelenie klubov do súťaží na najbližšom zasadnutí a zverejní na stránke SKoZ.
Neschválený BOD 24
Keďže Rada SKoZ nepredložila konečnú štruktúru súťaží pre ročník 2024-25 Výkonný výbor  SKoZ schváli postupy z jednotlivých líg a teritoriálne rozdelenie klubov do súťaží na najbližšom zasadnutí a zverejní na stránke SKoZ.
Neschválený BOD 25
Keďže Rada SKoZ nepredložila konečnú štruktúru súťaží pre ročník 2024-25 Výkonný výbor SKoZ schváli teritoriálne rozdelenie klubov do súťaží na najbližšom zasadnutí a zverejní na stránke SKoZ.

Vekové kategórie pre súťažný ročník 23=24: narodený od narodený do
žiačky U-12, žiaci U-12 1.7.2011 = 30.6.2016
žiačky U-14, žiaci U-14 1.7.2009 = 30.6.2011
dorastenky U-18, dorastenci U-18 1.7.2005 = 30.6.2009
juniorky U-23, juniori U-23 1.7.2000 = 30.6.2005
ženy U-49, muži U-49 1.7.1974 ´ 30.6.2000
seniorky Ü-50, seniori Ü-50 1.7.1964 = 30.6.1974
seniorky Ü-60, seniori Ü-60 30.6.1964

0
  Podobné články
  • No related posts found.