Reorganizácia dopravy v okolí kolkárne AŠK Inter Bratislava

V priebehu tohto roka je v Bratislave spúšťaná parkovacia politika, ktorá obmedzuje voľné parkovanie na uliciach a parkovacích miestach Bratislavy. Parkovacia politika preferuje občanov s trvalým pobytom v danej mestskej časti. V praxi to v skratke znamená, že človek, ktorý nebýva v Bratislave zaparkuje zadarmo ťažko.

Postupne začínajú platiť pravidlá parkovacej politiky v celom meste a v mesiaci september roku 2022 prišlo k reorganizácii dopravy aj v okolí kolkárne AŠK Inter Bratislava. Kvôli zavedeniu regulovaného parkovania mesto pristúpilo k zavedeniu jednosmerných ulíc v okolí kolkárne. Znamená to, že ku kolkárni je možné dostať sa iba jednou cestou a to z Trenčianskej ulice, cez Liptovskú a Turčiansku. Východ z kolkárne je možný tiež len na jednu stranu a to z parkoviska kolkárne doprava v smere jednosmernej ulice na križovatku Turčianskej a Spišskej kde je možné ísť Spišskou na smer Dulovo námestie alebo Trenčiansku alebo doľava na Prievozskú a potom na smer Žilina resp. Viedeň – na diaľnicu.

Príjazd ku kolkárni AŠK Inter Bratislava

Parkovanie pri kolkárni

Regulované parkovanie v okolí kolkárne znamená to, že okrem parkoviska pri kolkárni je potrebné za parkovanie platiť. Parkovisko pred kolkárňou je vyhradené pre návštevníkov kolkárne a nie je potrebné za parkovanie platiť. Parkovisko má zväčša dostatočnú kapacitu pre všetkých návštevníkov. Ak by bolo predsa potrebné nechať auto na ulici, na stĺpoch je viac informácii o tom, ako za parkovanie zaplatiť. Viac informácii nájdete aj na stránke regulovaného parkovania https://paas.sk/ Cena za hodinu parkovania je 1,5€.

Parkovanie na kolkárni AŠK Inter Bratislava

0
  Podobné články
  • No related posts found.