Medzinárodný NBC kemp mládeže – Otočac 2022

V dňoch 27.7.2022 až 2.8.2022 sa uskutočnil medzinárodný kemp mládeže v chorvátskom meste Otočac. Zo Slovenských hráčov a hráčok sa na tomto podujatí zúčastnili pod vedením reprezentačných trénerov mládeže Daniela Móca a Richarda Vargu hráči Róbert Kluka, Šimon Magala a hráčky Daniela Mócová, Naďa Poliaková, Katarína Beskidová a Tamara Duračková. Nominácia na predmetné podujatie bola predložená po dohode reprezentačných trénerov mládeže v januári 2022 riaditeľovi ÚŠtR a schválená VV SKoZ dňa 21.3.2022.

Bližšie informácie zo spomínaného podujatia nájdete v priloženom súbore, ktoré spracoval účastník podujatia Daniel Móc – reprezentačný tréner U14 a U18 člen výkonného výboru pre mládež.

0
  Podobné články
  • No related posts found.