Prihlášky do súťažného ročníka 2020/2021

VV SKoZ rozhodol o ukončení súťažného ročníka 2019/2020 a súťaže mužov boli ukončené bez poradia. Do nového súťažného ročníka 2020/2021 môžu kluby prihlásiť družstvá do súťaží v tom istom zložení ako v súťažnom ročníku 2019/2020. Ak klub niektoré družstvo neprihlási do súťaže o možnosti zaradenia iného klubu (družstva) rozhodne s konečnou platnosťou ŠTÚ SKoZ. Do 1.KL Východ a 2.KL Západ sa môžu prihlásiť aj družstvá z krajských líg. Rozdelenie do jednotlivých súťaží je súčasťou tohto oznamu. Na základe dohody VV SKoZ o posielaní (zadávaní) prihlášok cez e-sluzby.kolky.sk bol vypracovaný návod. Prihlášky sa podávajú len e-sluzby.kolky.sk. Návod je uverejnení na stránke www.kolky.sk a tiež aj priamo v e-sluzby.kolky.sk v časti kontakt. Na podanie prihlášky do Interligy stanovila ŠTK Interligy termín do 7.6.2020 a preto je systémom nastavený do 7.6.2020 23:59. Pre súťaže riadené ŠTÚ SKoZ (ELM, ELŽ, 1.KL Východ, 1.KL Západ, 2.KL Západ, DL Východ a DL Západ) VV SKoZ stanovil termín do 30.6.2020 a preto je systémom nastavený termín do 30.6.2020 23:59. Po uplynutí týchto termínov nie je možné prihlásiť družstvá do súťažného ročníka 2020/2021. Prihlášky sa podávajú pre všetky družstvá samostatne a je ich možné podať pod jednou žiadosťou. To znamená, že ak klub prihlasuje dve alebo viac družstiev do rozdielnych súťaží alebo aj do jednej súťaže musí formulár prihlášky vyplniť dvakrát alebo viackrát. Súbor na Súhlas majiteľa kolkárne je zverejnený na tejto adrese https://kolky.sk/wp-content/uploads/2020/05/Su%CC%81hlas-majitel%CC%8Ca-kolka%CC%81rne-SKoZ.pdf ak odkaz nefunguje, tak ho nájdete na stránke www.kolky.sk v časti Administratíva – Oficiálne dokumenty – Ostatné.

S pozdravom Ing. Marián Mitošinka riaditeľ ŠTÚ SKoZ

0
  Podobné články
  • No related posts found.