Medzištátne stretnutie U18 Poľsko – Slovensko – Zhodnotenie

V dňoch 5-6.11.2022 sa uskutočnili v poľskom meste Leszno prípravné medzištátne stretnutia v kolkoch v kategóriách U-18 chlapcov a dievčat medzi družstvami Poľska a Slovenska.

sobotu 5.11.2022 sa odohral tímový turnaj. Turnaja sa zúčastnili z každého výberu štyri 4-členné družstvá – dve chlapcov a dve dievčat. V dievčenskej kategórii zvíťazilo Slovenské družstvo 1, kde sa zaskveli skvelými výkonmi a prekonaním rekordu kolkárne v dorastenkách naše hráčky Naďa Poliaková 618 a Daniela Mócová 609 zvalených kolov. V kategórii chlapcov skončilo Slovenské družstvo 1 na druhom mieste, kde sa zaskveli skvelými výkonmi Andrej Balco 617 a Róbert Kluka 602.

Výsledky dorastenky:

Výsledky dorastenci:

V nedeľu 6.11.2022 sa uskutočnil turnaj v šprinte v oboch kategóriách, kde v oboch kategóriách zvíťazili slovenskí reprezentanti. V kategórii dievčat Daniela Mócová a v kategórii chlapcov Róbert Kluka, Na treťom mieste skončili Sofia Matis a Adam Kavoň.

Víťazi v turnaji šprint Daniela Mócová a Robert Kluka

Jubileum na zväze i v Zlatých Klasoch

Dňa 12.10.2022 sa dožila krásneho okrúhleho jubilea 60 rokov sekretárka Slovenského Kolkárskeho Zväzu a zároveň Prezidentka kolkárskeho klubu KK Zlaté Klasy pani

Eva Ondrejkovičová

Do ďalších rokov života, veľa zdravia, šťastia a radosť z každého prežitého dňa Ti praje Prezident SKoZ, členovia Výkonného výboru a Dozornej rady.

Slovenský pohár muži

Slovenský pohár mužov 2022-2023

Dňa 8.10.2022 sa uskutoční na kolkárni KK Inter Bratislava vylosovanie Slovenského pohára v kategórii MUŽI. Prinášame vám zoznam prihlásených družstiev, ktoré sa tohto pohára zúčastnia.

Pre kluby, ktoré prihlásili dve alebo viac družstiev, platí povinnosť zaslať pevné súpisky týchto družstiev do 31.10.2022 na e-mail Riaditeľa ŠTÚ mate.kolky@gmail.com a vedúcemu súťaže na mitokolky@gmail.com

parkovacia politika bratislava

Reorganizácia dopravy v okolí kolkárne AŠK Inter Bratislava

V priebehu tohto roka je v Bratislave spúšťaná parkovacia politika, ktorá obmedzuje voľné parkovanie na uliciach a parkovacích miestach Bratislavy. Parkovacia politika preferuje občanov s trvalým pobytom v danej mestskej časti. V praxi to v skratke znamená, že človek, ktorý nebýva v Bratislave zaparkuje zadarmo ťažko.

Postupne začínajú platiť pravidlá parkovacej politiky v celom meste a v mesiaci september roku 2022 prišlo k reorganizácii dopravy aj v okolí kolkárne AŠK Inter Bratislava. Kvôli zavedeniu regulovaného parkovania mesto pristúpilo k zavedeniu jednosmerných ulíc v okolí kolkárne. Znamená to, že ku kolkárni je možné dostať sa iba jednou cestou a to z Trenčianskej ulice, cez Liptovskú a Turčiansku. Východ z kolkárne je možný tiež len na jednu stranu a to z parkoviska kolkárne doprava v smere jednosmernej ulice na križovatku Turčianskej a Spišskej kde je možné ísť Spišskou na smer Dulovo námestie alebo Trenčiansku alebo doľava na Prievozskú a potom na smer Žilina resp. Viedeň – na diaľnicu.

Príjazd ku kolkárni AŠK Inter Bratislava

Parkovanie pri kolkárni

Regulované parkovanie v okolí kolkárne znamená to, že okrem parkoviska pri kolkárni je potrebné za parkovanie platiť. Parkovisko pred kolkárňou je vyhradené pre návštevníkov kolkárne a nie je potrebné za parkovanie platiť. Parkovisko má zväčša dostatočnú kapacitu pre všetkých návštevníkov. Ak by bolo predsa potrebné nechať auto na ulici, na stĺpoch je viac informácii o tom, ako za parkovanie zaplatiť. Viac informácii nájdete aj na stránke regulovaného parkovania https://paas.sk/ Cena za hodinu parkovania je 1,5€.

Parkovanie na kolkárni AŠK Inter Bratislava

Výberové konania na reprezentačných trénerov

Na základe rozhodnutia Výkonného výboru SKoZ útvar štátnej reprezentácie vyhlasuje výberové konanie na nasledovné pozície:

 • reprezentačný tréner pre kategóriu U14 a U-18 dievčatá
 • reprezentačný tréner pre kategóriu U23 dievčatá
 • reprezentačný tréner pre kategóriu U23 chlapci
 • reprezentačný tréner pre kategóriu ženy
 • reprezentačný tréner pre kategóriu muži

Predpokladaná pracovná náplň

 • príprava termínového kalendára reprezentácie
 • príprava jednotlivých akcií
 • vyhľadávanie adeptov štátnej reprezentácie
 • spracovanie návrhu nominačných kritérií
 • príprava návrhu širšieho a užšieho výberu reprezentantov
 • spolupráca s reprezentačnými trénermi ostatných kategórii
 • koordinácia činnosti s osobnými trénermi reprezentantov
 • spolupráca pri príprave a realizácii seminárov a ďalších školení pre trénerov
 • účasť na reprezentačných akciách a vedenie hráčov počas ich konania
 • prehľad v majstrovských súťažiach jednotlivcov a družstiev

Svoje prihlášky pošlite e-mailom na sekretariát SKoZ sekretariat@kolky.sk najneskôr do 15.9.2022
Tréneri budú vymenovaný na štvorročné obdobie t.j. do 30.6.2026.

Volebná konferencia Slovenského kolkárskeho zväzu

Dňa 25.6.2022 o 10.00 hod. sa uskutočnila v Slovenskom Grobe volebná konferencia, kde prebiehali voľby členov do funkcií riadiacich Slovenský kolkársky zväz.

Konferencie sa zúčastnili zástupcovia krajov, ktorí mali od svojich krajských zväzov mandát hlasovacieho práva.

Zástupcov krajov privítal Prezident SKoZ doc. JUDr. Štefan Kočan, PhD., ktorý podľa vopred stanoveného programu celú konferenciu viedol.

Výsledky volieb pre nastávajúce volebné obdobie:

Oznam Prezidenta SKoZ

Prezident SKoZ oznamuje všetkým členom, že volebná konferencia ohľadom volieb Prezidenta a členov do riadiacich orgánov SKoZ sa uskutoční dňa 25.6.2022 v Slovenskom Grobe, Dúhová 5. Materiál a ostatné náležitosti na konferenciu bude zaslaný členom volebnej konferencie do 15.6.2022

Prezident SKoZ Štefan Kočan.

Stránka 3 z 20 12345»