Pohár mládeže – Superfinále 2019/2020 11.7.2020 Pobedim

Dňa 11.7.2020 sa na kolkárni v Pobedime uskutočnilo záverečné Superfinále Pohára mládeže pre súťažný ročník 2019/2020 v kategóriách U12 a U14. Konečnými víťazmi v daných kategóriách sa stali:

Kategória U12 Šarlota Szabová

 1. Šarlota Sabová ŠK Železiarne Podbrezová   2. David Samuel Mikolaj TJ Tatran Spišská Nová Ves  3. Veronika Beskidová MKK Slovan Galanta

Kategória U14

1. Robert Kluka FTC KO Fiľakovo  2. Matúš Bánik ŠK Železiarne Podbrezová 3. Damian Knapp FTC KO Fiľakovo

Slovenský pohár muži

ŠKK Starek Trstená víťaz Slovenského pohára mužov 2020

V dňoch 4 a 5.7.2020 sa na trenčianskej kolkárni uskutočnil finálový turnaj Slovenského pohára mužov 2020. Víťazom sa stalo družstvo ŠKK Starek Trstená, ktoré počas finálového turnaja nespoznalo premožiteľa. Druhé miesto obsadilo družstvo ŠK Železiarne Podbrezová, ktoré podľahlo iba víťazovi. O tretie miesto a zároveň možnú účasť na NBC pohári v Srbskom Apatine si to v nedeľu 5.7.2020 rozdali družstvá TJ Lokomotíva Vrútky a KK Zlaté Klasy. Vo vyrovnanom zápase si víťazstvo na svoju stranu v pomere 4:2 pripísali hráči z TJ Lokomotíva Vrútky.

KOMPLETNÉ VÝSLEDKY FINÁLOVÝ TURNAJ SP MUŽI 2020

OZNAM o dokončení súťaží riadených SKoZ

Na základe uvoľnenia opatrení na usporiadanie športového podujatia do 100 osôb pri dodržaní povinností je možné dokončiť súťaže, ktoré VV SKoZ neukončil a to Slovenský pohár mužov, turnaje Dorasteneckej ligy a SUPERFINÁLE Pohára mládeže.

ŠTÚ SKoZ žiada kluby, ktoré nemajú odohrané osemfinálové stretnutia Slovenského pohára, aby tieto po vzájomnej dohode odohrali do 15.6.2020. Termín dohodnutého stretnutia nahláste e-mailom na mitokolky@gmail.com.  Ak nebude otvorená kolkáreň, na ktorej malo družstvo odohrať stretnutie môže svoje stretnutie odohrať aj na inej kolkárni, prípadne aj na kolkárni svojho súpera.

Štvrťfinálové stretnutia je potrebné odohrať do 30.6.2020.

Finálový turnaj sa uskutoční v dňoch 4.-5.7.2020.

SUPERFINÁLE Pohára mládeže sa uskutoční 11.7.2020.

Termíny turnajov Dorasteneckej ligy budú oznámené po dohode klubov.

Rozpis Interligy, Termínový kalendár Interligy a Prihlášky do Interligy

Rozpis Interligy 2020-2021 je schválený a bude ešte doplnený o predsedu a podpredsedu ŠTK Interligy po videokonferencii, ktorá prebehne v priebehu júna. Tiež bude doplnený o adresár organizačný pracovníkov po doručení prihlášok. Predpokladané zverejnenie úplného rozpisu je začiatkom júla. Prihlášky do Interligy je možné podať do 7.6.2020 – tento termín sme zjednotili s ČKA. Pre družstvá z SKoZ je trochu kratší, ale podľa prieskumu účasti, všetky kluby z SKoZ prejavili záujem o prihlásenie svojho družstva. Družstvá z ČKA posielajú prihlášku do Interligy predsedovi ŠTK ČKA hslavik@volny.cz a predsedovi ŠTK Interligy na mitokolky@gmail.com. Družstvá z SKoZ zadávajú prihlášku cez e-sluzby.kolky.sk a tiež prihlášku posielajú ako wordovský dokument na mitokolky@gmail.com. Návod na zadávanie prihlášok cez e-sluzby.kolky.sk bude uverejnený na stránke SKoZ. Stručný popis je nasledovný: Po prihlásení kliknete na Prihlášky, následne na pridať. Po vybraní prihlášky Prihláška Interliga 2020/2021 uvediete Názov družstva, Adresu kolkárne, Hrací deň, Hrací čas (čas začiatku stretnutia), Kontaktná osoba (organizačný pracovník družstva) jeho e-mail a telefón. Ak chcete zadať aj iný e-mail prípadné telefónne číslo na organizačného pracovníka, tak to uveďte do Poznámky. Do Poznámky uveďte všetky požiadavky družstva (napr. dvojzápasy, prípadné dátum kedy Vaša kolkáreň nie je voľná a podobne). Po zadaní žiadosti Vám príde e-mail o zaevidovaní žiadosti aj s Faktúrou. Faktúru uhradiť aj s uvedeným Variabilným symbolom a doklad o úhrade nahrať do systému. Prosím Vás do Prihlášok napíšte aj či chcete, aby sa uskutočnilo zasadnutie klubov po pripravenom vylosovaní, navrhnite termín konania. Ak sa niektoré družstvo neprihlási do súťaže o doplnení nového družstva rozhodne príslušný zväz, z ktorého sa družstvo neprihlásilo. Po doručení všetkých prihlášok ŠTK Interligy spracuje a pripraví vylosovanie na základe požiadaviek družstiev. Prebieha schvaľovanie zmien a doplnenia Soutežného řádu Interligy, ktorý nadobudne účinnosť od 1.7.2020 bude zverejnený na stránkach Interligy a tiež bude zaslaný všetkým účastníkom. Zmeny sa dotýkajú zmeny odmeňovania rozhodcov v ČKA a doplnenie o čl. Řešení mimořádných situací. Pôvodný Soutežného řádu Interligy z 1.květa 2017 bude zrušený. S pozdravom HODU ZDAR Ing. Marián Mitošinka predseda ŠTK Interligy

Rozhodnutie ŠTK 3.ligy TT+NR

Na základe aktuálnej epidemiologickej situácie s ochorením Covid-19 na Slovensku aj vo svete, ŠTK 3. ligy TT+NR ku dňu 1.5.2020 ukončuje súťažný ročník 2019/2020 s nasledovnými závermi: • Súťažný ročník sa ukončuje s aktuálnym poradím, prvý traja umiestnený budú odmenený cenami za účinkovanie v súťaži podľa Rozpisu súťaže • Právo postupu do vyššej súťaže sa bude riadiť rozhodnutím Slovenského kolkárskeho zväzu, či umožní postupy a zostupy z aktuálneho ročníka • Do nového súťažného ročníka 2020/2021 sa môžu prihlásiť kluby bez obmedzenia do 25.7.2020, štartovné za nový súťažný ročník bude bezplatný, tj. 0€, na emailovú adresu 3ligavyledky@gmail.com ,formulár bude zverejnený na stránke www.kolky.sk • Všeobecne sa budeme prispôsobovať aktuálnym vyhláseniam a opatreniam Slovenského krízového štábu a Vlády SR ŠTK 3.ligy Vám praje prijemné prežitie týchto vynútených prázdnin a dúfam že sa opäť stretneme v plnom zdravý v novom ročníku.

Zápisnica zo zasadnutia ŠTK Interligy konaného dňa 16.4.2020 formou videokonferencie

ŠTK Interligy rozhodla o ukončení Interligy pre súťažný ročník 2019-2020 bez určenia víťaza a bez určenia poradia.Pre súťažný ročník 2020-2021 sú pripravené dve alternatívy. Ktorá bude konečná sa rozhodne komisia na základe videokonferencie do 30.6.2020 podľa opatrení, ktoré uverejnia  KŠ a vlády jednotlivých krajín.O podávaní prihlášok pre nový súťažný ročník 2020-2021 Vás budeme informovať emailom – na základe rozhodnutí  jednotlivých zväzov o odohraní či neodohraní súťaží.

Vyjadrenie ŠTK Interligy k terajšej situácii

ŠTK Interligy v posledných pár dňoch komunikovala so zástupcami tímov cez mailové adresy a dospela k názoru, že túto spoločnú súťaž podporí v neľahkej súčasnosti, ale hlavne do budúcnosti, aj cez niektoré štvavé kampane proti nej. Interliga zdvihla úroveň kolkov, čo bol jej prvotný účel. Hlavne chcú pokračovať samotné tímy oboch štátov a k nim sa chcú dostať aj najlepšie družstvá z 1.ligy v Čechách a Extraligy na Slovensku, pre pozdvihnutie výkonov svojich hráčov.

ŠTK Interligy má minimálne tri varianty, ako ďalej postupovať, ale všetko je v rukách vyššej moci a nezostáva nič iné ako čakať, ale byť pripravený. To my sme a zároveň sledujeme situáciu, ako rozhodnú krízové ​​štáby a vlády oboch krajín a následne vedenie ČKA a SKoZ.

ŠTK Interligy praje Všetkým pevné zdravie, a aj keď bezkontaktne, tak si užite sviatky Veľkonočné sviatky. Všetko spoločne zvládneme.

Marián Mitošinka predseda ŠTK Interligy

Jaromír Šula podpredseda ŠTK Interligy

Karel Bok člen ŠTK Interligy, vedúci súťaže

Tibor Varga člen ŠTK Interligy

Stránka 4 z 8 «23456»