Smútok v Dubnici nad Váhom

Kolkársky klub FESA Dubnica nad Váhom oznamuje, že dlhoročný aktívny kolkár, bývalý predseda klubu, úspešný tréner dorastu, fanúšik kolkárskeho športu, skvelý človek a priateľ

Jozef  HALUZA

zomrel dňa 19. januára 2021 vo veku nedožitých 82 rokov

Jozef  bol  vzorom pre mnohých kolkárov.  Pod jeho vedením dosiahol dorast  Dubnice n/V  významné úspechy nielen v rámci Slovenska, ale aj ČSSR.  Jeho celoživotná práca  v kolkárskom športe bola prínosom pre klub, mesto a hráčov Dubnice nad Váhom.

Posledná rozlúčka zo zosnulým, sa bude konať vo štvrtok 21. Januára 2021  o 11,00 hod. na miestom cintoríne v Novej Dubnici.

Česť jeho pamiatke !

SKoZ vyjadruje úprimnú sústrasť klubu a rodine.

Zbohom Attila Barczi

Mestský kolkársky klub Slovan Galanta oznamuje, že dlhoročný kolkár, funkcionár, tréner, oduševnený fanúšik a priateľ

Attila Barczi

zomrel dňa 14.januára 2021 vo veku nedožitých 80 rokov

Tento zaslúžilý člen oddielu, funkcionár a zanietený propagátor kolkárskeho športu pôsobil v oddieli od roku 1962. Ako aktívny hráč sa podieľal aj na mnohých veľkých úspechoch kolkárov Galanty.
Bol členom družstva, ktoré dosiahlo trojnásobný postup Slovana Galanta z krajskej súťaže až do 1. Slovenskej národnej ligy v rokoch 1970–72 a tiež postupy do 2.KL a 1.KL v rokoch 2002 a 2004. Reprezentoval oddiel v mnohých krajských a oblastných výberoch.
Osobne sa podieľal na stavbe kolkárne v Galante v rokoch 1975–78 a aktívne pomáhal pri rekonštrukcii kolkárne v roku 2014.

Hoci hráčsku činnosť pred niekoľkými rokmi zanechal, stále sa veľmi aktívne zúčastňoval na chode oddielu. Pomáhal, kde sa len dalo. Jeho prínos pri organizovaní turnajov a kolkárskych podujatí je neoceniteľná. Výborne pracoval na rozvíjaní spolupráce s Budapeštianskym kolkárskym zväzom.
Aktívne sa zúčastňoval ako organizátor Galantského kolárskeho maratónu.

Bol členom organizačného tímu, ktorý sa podieľal na príprave a vytvorení Guinnessovho svetového rekordu v galantskej kolkárni v roku 2010 (Najväčší kolkársky turnaj na svete).

Svojou dlhoročnou prácou sa výraznou mierou pričinil o dobré meno Mestského kolkárskeho klubu Slovan Galanta.

Attila Barczi bol jedným z posledných galantských kolkárov, ktorí hrali na všetkých troch galantských kolkárňach, ktoré oddiel počas svojej existencie od roku 1956 mal.

Attila, budeš nám veľmi chýbať!

Česť Tvojej pamiatke!

SKoZ vyjadruje úprimnú sústrasť rodine a klubu.

Všetko najlepšie v roku 2021

Všetko najlepšie v tomto roku 2021, zdravie, šťastie a rodinnú pohodu Vám, kolkárskej rodine a vašim blízkym praje Prezident SKoZ a VV SKoZ.

Oslava v Starej Turej

V týchto dňoch sa člen klubu MKK Stará Turá, aktívny hráč a bývalý reprezentačný tréner Slovenskej reprezentácie

Janko Hochel

dožíva krásneho životného jubilea 60 rokov. Členovia MKK Stará Turá a široká kolkárska verejnosť Jankovi srdečne gratuluje. Prajeme mu veľa zdravia, šťastia, spokojnosti a nech mu to stále dobre padá na kolkárňach.

VV SKoZ sa ku gratulantom pripája.

Kolkárske súťaže pokračujú aj po 1.10.2020

Kolkárske súťaže pokračujú

Ústredný krízový štáb upravil podmienky pre konanie hromadných podujatí

Po novom sa od 1. októbra môžu konať všetky hromadné podujatia (tzn. aj športové zápasy), bez rozdielu zamerania, avšak s výnimkou, že na podujatí, či v exteriéri alebo interiéri, môže byť bez rozdielu maximálne 50 osôb. Oznámil to premiér Igor Matovič pred stredajším (30.9.2020) rokovaním vlády SR.

Citácia:

„Vzhľadom na to, že chceme, aby boli podmienky pre všetky oblasti rovnaké a aby nikto nikomu nič nevyčítal, tak sme určili rovnaké pravidlá pre všetkých. Maximálne 50 účastníkov na hromadnom podujatí bez rozdielu zamerania i prostredia, v ktorom sa koná… Chceme, aby na všetkých platil rovnaký meter. Preto sme schválili návrh, ktorý prišiel zo strany hlavného hygienika,…“ oznámil premiér.

Na základe nových prijatých opatrení VV SKoZ rozhodol, že pokračujú všetky kolkárske súťaže SKoZ, vrátane INTERLIGY (Slovenská časť), nakoľko pre organizovanie kolkárskych súťaží je hranica 50 osôb splniteľná.

Z uvedeného dôvodu boli aktualizované:

POKYNY k výkonu súťažného stretnutia

POKYNY k výkonu tréningového procesu

ZOZNAM na evidenciu osôb

SKoZ nariaďuje mať tieto POKYNY a ZOZNAM vyvesené/položené na viditeľnom mieste v kolkárni, kde sa uskutočnia stretnutia riadené SKoZ

Ďalej ŠTU SKoZ rozhodol o zmene Rozpisu Pohára Mládeže

Turnaj 1  pôvodne naplánovaný na 4.10.2020 (nedeľa) na kolkárni Inter Bratislava

sa presúva na kolkáreň ŠK Podbrezová 

Hráčky a hráči podľa vekovej kategórie na základe prihlášok zaslaných do turnajov jednotlivým organizačným pracovníkom organizátora (poštou, faxom, mailom a pod.), prípadne telefonicky do 2.10.2020 (do 12:00 hod). Prihlášky budú vybavované podľa doručenia. Počet hráčov môže byť upravený organizátorom, za prísne dodržaných podmienok 50 osôb na Turnaji. Organizátor má povinnosť zostaviť časový harmonogram turnaja, v ktorom budú nasadení jednotliví štartujúci (zohľadnená bude časová – vzdialenostná dostupnosť, prihlásených účastníkov).

ŠK Železiarne Podbrezová a. s., 6 – dráhová kolkáreň Dom Športu

Organizačný pracovník: Daniel Móc, telefón: 0907 826 959, moc.dano@gmail.com

V prípade zmien v súvislosti so súťažami Vás bude SKoZ priebežne informovať, prostredníctvom internetovej stránky SKoZ, https://kolky.sk/

Prezident SKoZ

Doc. JUDr. Štefan Kočan

Interliga – Upravené rozlosovanie

Vážení športoví priatelia v prílohe je upravené rozlosovanie Interligy.

Úprava spočíva v tom, že na jeseň sú naplánované vzájomné stretnutia družstiev z oboch krajín medzi sebou (celkom 69 zápasov i s tými už odohratými). Na jar vzájomné zápasy „medzinárodné“ (celkom 63 zápasov). Pevne veríme, že situácia umožní tento plán realizovať. K tomu si všetci držme palce.

Športu zdar

Zdraví Hanuš Slavík

Stránka 2 z 8 12345»