Slovenský kolkársky zväz

Zápisy pre import do ON-LINE

Napísal Predseda Mediálneho útvaru pred tromi dňami v kategórii . Pripojených 0 komentárov.
sipky

Každý klub, ktorý z rôznych dôvodov nemá možnosť zadávať výsledky zápasov online má teraz možnosť pomocou týchto tabuliek zadať výsledky zápasov offline. V liste „Zápis“ vyplní jednotlivé bunky a tabuľku uloží. Po prihlásení sa do webového programu si nájde daný zápas svojho klubu a otvorí ho. Klikne na ponuku „Import“, následne na „Vybrať súbor“ a vyhľadá tabuľku s výsledkami zápasu a potom klikne na „Importovať výsledky“. Ďalší postup je už známy.

         Pre správne importovanie výsledkov je najdôležitejšie presne vyplniť čísla registračných preukazov v liste „Zápis“.

          Názov tabuľky (súboru) môže byť ľubovoľný, len prípona súboru musí byť „xls“.

IMPORT ZÁPIS MUŽI             IMPORT ZÁPIS ŽENY            IMPORT ZÁPIS DORAST

Údaje o členoch

Napísal Sekretariát SKOZ pred týždňom v kategórii . Pripojených 5 komentárov.
vykricnik

Na organizačných pracovníkov klubov sú dnes rozposielané maily s tabuľkami členov – prosím všetky kluby o vyplnenie údajov, ktoré nám vyplývajú z nového zákona o športe.
Vyplnené tabuľky prosím poslať na sekretariat@kolky.sk v termíne do 26.9.2016 nakoľko ich musím spracovať a do 30.9.2016 odoslať do informačného systému v športe.
U členov, ktorí nemajú mail do kolonky mailová adresa nevpisujte nič. Všetky ostatné údaje sú povinné. Prosím skontrolujte si aj dátumy narodenia a príslušnosť ku klubu. Databázy členov sú vytiahnuté z pôvodnej databázy, ktorú sme zbierali v roku 2010, preto nech Vás nemätie, že sú tam aj niektorí členovia, ktorí prestúpili, alebo skončili činnosť – je tam kolonka s uvedením stavu športovca – činný, nečinný dočasne ( momentálne neplatný preukaz), alebo skončil činnosť a pod.
Rovnako prosím všetky kluby a krajské zväzy o opätovné poslanie základných údajov – IČO, sídlo, číslo pridelenia registrácie na MV SR, lebo sme zistili u niektorých klubov nesúlad údajov.
Prosím venujte pozornosť uvedeným údajom – slúži to nie len pre potreby MŠVVaŠ SR ( čo je momentálne smerodatné) ale aj na prečistenie databázy a aktualizáciu údajov pre náš zväz.
Údaje, ktoré nebudú vložené do informačného systému do 30.9.2016 nebudú z pozície MŠVVaŠ SR brané do úvahy.
Ďakujem

citácia §80 zákona o športe

súhlas so zverejnením osobných údajov – tlačivo


Elena Fürstenová
generálna sekretárka SKoZ

Životné jubileum v Rimavskej Sobote

Napísal Predseda Mediálneho útvaru pred týždňom v kategórii . Pripojených 0 komentárov.
ruza

V týchto dňoch sa dožíva životného jubilea hráč Rimavskej Soboty Ján Bavala. Veľa zdravia, šťastia mu prajú členovia oddielu KK Rimavská Sobota.

  SKoZ sa pripája ku gratulácii.

Pokračovanie tohoto článku »»»

ON Line výsledky

Napísal Predseda Mediálneho útvaru pred dvomi týždňami v kategórii . Pripojených 1 komentár.
kalamar

Chcel by som upozorniť kolkársku verejnosť, že na stránke SKoZ v sekcii VÝSLEDKY na červenej lište sa nachádza bunka s názvom ON LINE výsledky, kde po kliknutí na políčko sa dostanete na stránku. 

Predseda Mediálneho útvaru Pavol Duračka

Prestupy a hosťovania

Napísal Sekretariát SKOZ pred tromi týždňami v kategórii Oznamy Výkonného výboru. Pripojených 0 komentárov.
sipky

Prestupy a hosťovania na sezónu 2016/2017 ku dňu 20.8.2016

Prestupy a hosťovania

Otvárací turnaj o Pohár primátora Rimavskej Soboty

Napísal Predseda Mediálneho útvaru pred tromi týždňami v kategórii . Pripojených 0 komentárov.
vi
Dňa 3.9.2016 sa na kolkárni v Rimavskej Sobote uskutočnil otvárací turnaj o Pohár primátora Rimavskej Soboty družstiev. 
Otvorenie prebehlo o 10:00 hodine za účasti primátora JUDr. Jozef Šimko, Mgr. Viliam Vaš poslanca mesta, Prednostu MsÚ JUDr. Štefan Szántó, Ladislava Flachbarta povereného zastupovaním SKoZ a predsedu KO Rimavská Sobota Ján Bavala.
Ladislav Flachbart poďakoval v mene prezidenta SKoZ p. JUDr. Kočana Štefana za pomoc v rozvoji kolkov v meste a podporu pri rekonštrukcii ďalšej kolkárni na Slovensku. Zároveň odovzdal plaketu SKoZ primátorovi mesta.

Pokračovanie tohoto článku »»»

Oznam riaditeľa ŠTU pre kluby SKoZ

Napísal Predseda Mediálneho útvaru pred štyrmi týždňami v kategórii . Pripojených 2 komentáre.
vykricnik

Počas jesennej časti súťažného ročníka 2016/2017 sa budú zápisy vypisovať dvojmo a to. Jeden krát v on-line podobe http://vysledky.kolky.sk/admin a druhý krát na priložené súbory pre mužov a ženy. Bude sa to robiť v jesennej časti z dôvodu suplácie nového el. systému a zasielať sa to bude pôvodným vedúcim súťaže, tak ako minulý rok. Ďakujem za pochopenie. 

Výberové konanie na reprezentačných trénerov

Napísal Sekretariát SKOZ pred štyrmi týždňami v kategórii Oznamy Výkonného výboru. Pripojených 2 komentáre.
skoz-svk-logo

SKoZ vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pozícii – reprezentačný tréner v kategóriach juniori a juniorky pre sezónu 2017/2018. Prihlášky musia obsahovať okrem základných údajov aj koncepciu – víziu prípravy reprezentačného družstva.
Termín prihlášok do 30.9.2016 na sekretariat@kolky.sk

Elena Fürstenová
GS SKoZ

Elektronické zápisy na sezónu 2016/2017

Napísal Predseda Mediálneho útvaru pred štyrmi týždňami v kategórii . Pripojených 0 komentárov.

kalamar

Tento rok zavádzame novinku v odosielaní a spracovaní výsledkov. Prechádzame na online formuláre, cez internetovú stránku. Týmto krokom sa zbavíme zdĺhavého zapisovania a spracovania výsledkov a uľahčíme si prácu s prihláškami, registračkami a všetkými formalitami do budúcich rokov. Je treba, aby sa každý oddiel zaregistroval na stránkehttp://vysledky.kolky.sk/admin . 

Pokračovanie tohoto článku »»»

Sústredenie reprezentácie U18

Napísal Sekretariát SKOZ pred štyrmi týždňami v kategórii Oznamy Výkonného výboru. Pripojených 5 komentárov.

u-18

V dňoch 2.9.-4.9.2016 sa konalo v Starej Turej plánované sústredenie reprezentácie U18.
Na sústredenie boli prizvaní dvaja záujemci o post reprezentačného trénera Dana Klubertová a Richard Varga, aby predviedli v praxi svoju predstavu prípravy mládeže.Nominovaní boli potencionálni reprezentanti do 18 rokov – 8 chlapcov a 8 dievčat. Z nominovaných sa ospravedlnili Marián Foriš – dovolenka, Filip Bánik a Jakub Urban – účasť na klubovej akcii, Alexandra Šúryová a Gabriela Hupčíková – dovolenka, Patrícia Machálková – zdravotné problémy.Dievčatá boli doplnené o ďalšie hráčky do počtu 8 k nim bola donominovaná domáca potenciálna hráčka Vávrová a chlapci ostali v počte 5.

 

Pokračovanie tohoto článku »»»

Dotácia