Všetko najlepšie JOKY

Pri príležitosti životného jubilea 60 narodenín dlhoročného reprezentanta

Jozefa Peštu,

sa pripájame ku všetkým gratulantom a touto cestou želáme všetko najlepšie 

„Joky“

Nech radosť zo života Tvoja duša nikdy nestratí, a nech pevné zdravie a víťazstvá denne prináša Ti

to Ti úprimne praje celá kolkárska rodina a predovšetkým kolektív KO Žarnovica

SKoZ sa pripája ku gratulantom.

Stránka 4 z 4 1234