70-ka v Zlatých Klasoch

SKoZ sa pridáva ku gratulantom a praje veľa zdravia, šťastia, rodinnej pohody a dlhý kolkársky aktívny život.

50 – v KK FESA Dubnica nad Váhom

Dňa 11.6.2021 sa dožil  jubilea 50 rokov  aktívny hráč KK FESA Dubnica nad Váhom

Jozef  ADAMEC

Všetko najlepšie do ďalších rokov života mu prajú členovia a hráči KK FESA Dubnica nad  Váhom,  MKK Stará Turá a ostatná kolkárska verejnosť.

 SKoZ sa pripája ku gratuláciám.

Jubileum v KK FESA Dubnica nad Váhom

Dňa 3.5.2021 sa dožil  jubilea 50 rokov dlhoročný hráč a aktívny člen  KK FESA Dubnica nad Váhom

Marián  UHLÍK

Všetko najlepšie do ďalších rokov života mu prajú členovia a hráči KK FESA Dubnica nad Váhom,  MKK Stará Turá a ostatná kolkárska verejnosť.

 SKoZ sa pripája ku gratuláciám.

70-ka vo Fiľakove

V týchto dňoch sa dožíva svojho jubilea 70 rokov člen kolkárskeho oddielu FTC Fiľakovo

Pastorák Peter

Stál pri znovu zrodení kolkov vo Fiľakove. Začínal ako hráč potom neskôr ako funkcionár. Oddiel sa vedel naňho spoľahnúť pri svojpomocných prácach na kolkárni ako aj v okolí. Keď potreboval oddiel zaskočiť na trénera mládeže s ochotou prijal zástup. Poslednú dobu hráva za Céčko Fiľakova, kde je zároveň aj vedúcim družstva.

SKoZ sa pripája ku gratulantom.

Šesťdesiatka v TATRANE

Dňa 23.12.2020 sa dožil krásneho jubilea 60 rokov hráč Tatrana Bratislava

Peťko Malgot

Všetko najlepšie mu prajú jeho spoluhráči

SKoZ sa pridáva ku gratulantom

Oslava v Starej Turej

V týchto dňoch sa člen klubu MKK Stará Turá, aktívny hráč a bývalý reprezentačný tréner Slovenskej reprezentácie

Janko Hochel

dožíva krásneho životného jubilea 60 rokov. Členovia MKK Stará Turá a široká kolkárska verejnosť Jankovi srdečne gratuluje. Prajeme mu veľa zdravia, šťastia, spokojnosti a nech mu to stále dobre padá na kolkárňach.

VV SKoZ sa ku gratulantom pripája.

Životné jubileá v Rimavskej Sobote

„Vek  je len číslo, čím starší tým lepší …“ to môžeme tvrdiť o našom oslávencovi Paľkovi Paulečkovi, ktorý pred pár dňami oslávil 65 rokov svojho života. Do ďalších rokov mu želáme hlavne veľa zdravíčka, pohody a ešte pár sezón v drese nášho kolektívu.

Čože je to 50tka ?

Ešte v „komplikovanom“ marci 2020  oslávila svoje životné jubileum naša spoluhráčka Ing. Janka Turčanová, ktorá „brázdi“ kolkárske dráhy už 34 sezón… Do ďalších rokov jej želáme veľa zdravia, spokojnosti, radosti zo života a padajúcich kolkov.

Kolektív hráčov a priateľov KK Rimavská Sobota

Oslava v Žarnovici

Čože je to 50-ka ? … Dňa 14.9.2020 sa dožíva svojho jubilea dlhoročný reprezentant Slovenska, člen Rady SKoZ, tréner juniorskej reprezentácie U23 chlapcov Radoslav Fúska. Pevné zdravie a chuť do života mu praje VV SKoZ.

☺

Odkaz pre Radka Fusku 

…kto rozumie tvojej minulosti, verí v tvoju budúcnosť a akceptuje Ťa takého aký si a to aj v prípade, že postupne starneš?… no my KOLKÁRI!!!

Šťastné narodeniny.

☺

Dúfam, že to je začiatok Tvojho najväčšieho a najkrajšieho obdobia v histórii 

…byť mladý je privilégium. Byť atraktívny je genetický dar. Byť v pohode to je to čo Ťa charakterizuje…

Všetko najlepšie k 50 narodeninám Ti úprimne praje celá kolkárska rodina, predovšetkým KO Žarnovica a KO Kremnica,

TATRAN Bratislava oslavuje

Ide o 2 výnimočné životné jubileá tatranských medveďov – Otíka Váleka (60)Luba Klempu (50). Obom medveďom srdečne gratulujeme a zároveň im želáme, nech im to na kolkárňach dobre padá a zdravie dobre slúži.

Brum brum

VV SKoZ sa pridáva ku gratulantom.

Stránka 3 z 4 1234