Jubileum vo Veľkom Šariši – Miroslav Perecár

Dňa 25.11.2021 sa dožíva krásneho jubilea 70 rokov nestor šarišských a Slovenských kolkov pán

MIROSLAV PERECÁR

Mirko, všetko najlepšie k Tvojmu jubileu ti prajú kolkári z Veľkého Šariša a všetci čo ťa poznajú a mali s tebou tú česť spolupracovať.

VV SKoZ sa pridáva ku gratulantom.

Jubileum v Rakoviciach – František MILAN

Dnes 16.11.2021 sa dožíva krásneho jubilea 60 rokov pán

FRANTIŠEK MILAN

dlhoročný predseda, hráč, človek, ktorý má veľkú zásluhu na tom, že šport s názvom kolky sa hrajú na vysokej úrovni v Rakoviciach aj v dnešnej dobe.

Ferino, kolektív TJ Rakovice ti praje do ďalších rokov tvojho života zdravie, šťastie, rodinnú pohodu a hlavne radosť z hry s názvom KOLKY

VV SKoZ sa pridáva ku gratulantom.

Oslava 60-ky v Zlatých Klasoch

6.11.2021 sa dožíva jubilea hráčka Zlatých Klasov Evka Vargová. SKoZ sa pripája ku gratulantom a praje ešte veľmi veľa úspechov v kolkárskom živote, ako aj v osobnom v kruhu rodiny a priateľov.

70-ka v Zlatých Klasoch

SKoZ sa pridáva ku gratulantom a praje veľa zdravia, šťastia, rodinnej pohody a dlhý kolkársky aktívny život.

50 – v KK FESA Dubnica nad Váhom

Dňa 11.6.2021 sa dožil  jubilea 50 rokov  aktívny hráč KK FESA Dubnica nad Váhom

Jozef  ADAMEC

Všetko najlepšie do ďalších rokov života mu prajú členovia a hráči KK FESA Dubnica nad  Váhom,  MKK Stará Turá a ostatná kolkárska verejnosť.

 SKoZ sa pripája ku gratuláciám.

Jubileum v KK FESA Dubnica nad Váhom

Dňa 3.5.2021 sa dožil  jubilea 50 rokov dlhoročný hráč a aktívny člen  KK FESA Dubnica nad Váhom

Marián  UHLÍK

Všetko najlepšie do ďalších rokov života mu prajú členovia a hráči KK FESA Dubnica nad Váhom,  MKK Stará Turá a ostatná kolkárska verejnosť.

 SKoZ sa pripája ku gratuláciám.

70-ka vo Fiľakove

V týchto dňoch sa dožíva svojho jubilea 70 rokov člen kolkárskeho oddielu FTC Fiľakovo

Pastorák Peter

Stál pri znovu zrodení kolkov vo Fiľakove. Začínal ako hráč potom neskôr ako funkcionár. Oddiel sa vedel naňho spoľahnúť pri svojpomocných prácach na kolkárni ako aj v okolí. Keď potreboval oddiel zaskočiť na trénera mládeže s ochotou prijal zástup. Poslednú dobu hráva za Céčko Fiľakova, kde je zároveň aj vedúcim družstva.

SKoZ sa pripája ku gratulantom.

Šesťdesiatka v TATRANE

Dňa 23.12.2020 sa dožil krásneho jubilea 60 rokov hráč Tatrana Bratislava

Peťko Malgot

Všetko najlepšie mu prajú jeho spoluhráči

SKoZ sa pridáva ku gratulantom

Oslava v Starej Turej

V týchto dňoch sa člen klubu MKK Stará Turá, aktívny hráč a bývalý reprezentačný tréner Slovenskej reprezentácie

Janko Hochel

dožíva krásneho životného jubilea 60 rokov. Členovia MKK Stará Turá a široká kolkárska verejnosť Jankovi srdečne gratuluje. Prajeme mu veľa zdravia, šťastia, spokojnosti a nech mu to stále dobre padá na kolkárňach.

VV SKoZ sa ku gratulantom pripája.

Stránka 3 z 4 1234