Rozpis Interligy, Termínový kalendár Interligy a Prihlášky do Interligy

Rozpis Interligy 2020-2021 je schválený a bude ešte doplnený o predsedu a podpredsedu ŠTK Interligy po videokonferencii, ktorá prebehne v priebehu júna. Tiež bude doplnený o adresár organizačný pracovníkov po doručení prihlášok. Predpokladané zverejnenie úplného rozpisu je začiatkom júla. Prihlášky do Interligy je možné podať do 7.6.2020 – tento termín sme zjednotili s ČKA. Pre družstvá z SKoZ je trochu kratší, ale podľa prieskumu účasti, všetky kluby z SKoZ prejavili záujem o prihlásenie svojho družstva. Družstvá z ČKA posielajú prihlášku do Interligy predsedovi ŠTK ČKA hslavik@volny.cz a predsedovi ŠTK Interligy na mitokolky@gmail.com. Družstvá z SKoZ zadávajú prihlášku cez e-sluzby.kolky.sk a tiež prihlášku posielajú ako wordovský dokument na mitokolky@gmail.com. Návod na zadávanie prihlášok cez e-sluzby.kolky.sk bude uverejnený na stránke SKoZ. Stručný popis je nasledovný: Po prihlásení kliknete na Prihlášky, následne na pridať. Po vybraní prihlášky Prihláška Interliga 2020/2021 uvediete Názov družstva, Adresu kolkárne, Hrací deň, Hrací čas (čas začiatku stretnutia), Kontaktná osoba (organizačný pracovník družstva) jeho e-mail a telefón. Ak chcete zadať aj iný e-mail prípadné telefónne číslo na organizačného pracovníka, tak to uveďte do Poznámky. Do Poznámky uveďte všetky požiadavky družstva (napr. dvojzápasy, prípadné dátum kedy Vaša kolkáreň nie je voľná a podobne). Po zadaní žiadosti Vám príde e-mail o zaevidovaní žiadosti aj s Faktúrou. Faktúru uhradiť aj s uvedeným Variabilným symbolom a doklad o úhrade nahrať do systému. Prosím Vás do Prihlášok napíšte aj či chcete, aby sa uskutočnilo zasadnutie klubov po pripravenom vylosovaní, navrhnite termín konania. Ak sa niektoré družstvo neprihlási do súťaže o doplnení nového družstva rozhodne príslušný zväz, z ktorého sa družstvo neprihlásilo. Po doručení všetkých prihlášok ŠTK Interligy spracuje a pripraví vylosovanie na základe požiadaviek družstiev. Prebieha schvaľovanie zmien a doplnenia Soutežného řádu Interligy, ktorý nadobudne účinnosť od 1.7.2020 bude zverejnený na stránkach Interligy a tiež bude zaslaný všetkým účastníkom. Zmeny sa dotýkajú zmeny odmeňovania rozhodcov v ČKA a doplnenie o čl. Řešení mimořádných situací. Pôvodný Soutežného řádu Interligy z 1.květa 2017 bude zrušený. S pozdravom HODU ZDAR Ing. Marián Mitošinka predseda ŠTK Interligy

0
  Podobné články
  • No related posts found.