Prieskum o pokračovaní súťaží v ročníku 2019-2020

Ahojte všetci priatelia kolkárskeho športu.

Športovo technický úsek Slovenského kolkárskeho zväzu zaslal vedúcim pracovníkom klubov – prihlásených do dlhodobých súťaží dotazník, na základe ktorého bude VV SKoZ rozhodovať o dokončení súťaží za dodržania hygienických podmienok stanovených krízovým štábom a vládou SR po uvoľnení krízových opatrení. Vám členom prinášame taktiež túto informáciu, aby ste na základe tohto oznamu mohli prediskutovať so svojimi spoluhráčmi a riadiacimi pracovníkmi klubu dnešnú situáciu.

Iba organizační pracovníci klubov budú zasielať vyplnený dotazník na e-mail mitokolky@gmail.com do 20.5.2020. Vám ostatným ho dávame do pozornosti, aby ste boli znalí ohľadom otázok, ktoré sa v dotazníku objavili.

S pozdravom

Ing. Marián Mitošinka

riaditeľ ŠTÚ SKoZ

0
  Podobné články
  • No related posts found.