OZNAM ŠTU ohľadom ročníka 2020-2021

Výkonný výbor na svojom zasadnutí 10.5.2021 rozhodol o súťažiach:

  1. na základe návrhu ŠTK Interligy o ukončení Interligy 2020-2021 bez určenia víťaza a bez určenia poradia
  2. na návrh ŠTÚ SKoZ o ukončení všetkých dlhodobých súťaží 2020-2021 (extraligy, kolkárske ligy, dorastenecké ligy a pohár mládeže) bez určenia víťaza a bez určenia poradia
  3. kluby môžu družstvá do súťaží prihlásiť tak, ako ich prihlasovali v súťažnom ročníku 2020-2021
  4. štartovné v súťažnom ročníku 2021-2022  Interliga 70,-€, Extraliga muž 60,-€, Extraliga ženy 40,-€, kolkárske ligy (1. a 2.) 50,-€
  5. majstrovstvá jednotlivcov všetkých kategórií uskutočniť formou otvorených majstrovstiev pre hráčov Slovenska – organizátor usporiada kvalifikáciu a finále; kvalifikácie sa môžu zúčastniť hráči za štartový poplatok 5,-€ (žiaci 3,-€), počet štartov jedného účastníka v kvalifikácii nie je obmedzený, ale v prípade záujmu hráčov, ktorí ešte neabsolvovali kvalifikáciu musí organizátor týchto uprednostniť. Finálové turnaje sú stanovené 26.-27.6., 3.-4.7. resp. 10.-11.7.
  6. vyhlasuje výberové konania na usporiadateľov jednotlivých kategórií (žiačky, žiaci, dorastenky, dorastenci, juniorky, juniori, ženy, muži, seniorky do 60 rokov, seniori do 60 rokov, seniorky nad 60 rokov a seniori do 60 rokov). Usporiadateľ bude povinný dodržiavať všetky opatrenia na usporiadanie hromadného športového podujatia.
0
  Podobné články
  • No related posts found.