Vedúci súťaží riadených SKoZ - Slovenský kolkársky zväz - mobil