Vylosovanie nadstavby pre 1.KLV - Slovenský kolkársky zväz