Nový súťažný ročník 2015/2016 - Slovenský kolkársky zväz

Nový súťažný ročník 2015/2016

Napísal Predseda Mediálneho útvaru pred štyrmi rokmi v kategorii Oznamy MU. Pripojených 1 komentár.

skoz

Aj keď stále prebieha dovolenkové obdobie, poprosil by som organizačných pracovníkov klubov o pozorné prečítanie formulára ROZPIS SÚŤAŽE vyplnenie daných formulárov a následne zaslanie riadiacim pracovníkom SKoZ najneskôr do 20.8.2015. V druhom rade by som vám chcel zaželať kvalitnú prípravu do súťažného ročníka 2015/2016, ktorý sa nám začne už o necelý mesiac.

Ďalej žiadam zástupcov družstiev, aby skontrolovali termíny konania stretnutí na ich kolkárňach, aby nedošlo ku kolízií termínov a časov stretnutí. Prípadné zistené nezrovnalosti prosím obratom nahlásiť aj s úpravou ako by to malo byť na mail karol@kaigl.sk. Rovnako žiadam zástupcov oddielov, aby nanominovali svojich rozhodcov na jednotlivé stretnutia, konané na ich kolkárni a nomináciu zaslali na mail ladislav.flachbart@gmail.com pre delegovanie. Konečný rozpis bude zverejnený po prípadných úpravách aj s menami rozhodcov. 

Pavol Duračka - Predseda Mediálneho útvaru. 
 

Komentáre

Komentáre niesú pod týmto článkom povolené.