Poradie 4. turnaja o dor. Majstra Slovenska
Podbrezová 14.4.2019
Výkon Poradie Body
1. TJ Rakovice 2331 1 7
2. ŠK Železiarne Podbrezová 2294 2 5
3. FTC KO Fiľakovo 2235 3 4  
4. MKK Stará Turá 2194 4 3
5. KK Tatran Sučany 2152 5 2
6. MKK Piešťany 2061 6 1
Skrátený zápis 4. dor. turnaja Kolkáreň : Podbrezová Dátum : 14.4.2019
                       Majstrovstiev Slovenska družstiev Rozhodcovia : Kyselica Ondrej -
                       
Družstvo  č.  1.   TJ Rakovice Družstvo  č.  4. FTC KO Fiľakovo
Priezvisko, meno a registračné číslo hráča Plné Dorážka Chyby Spolu Body Priezvisko, meno a registračné číslo hráča Plné Dorážka Chyby Spolu Body
Magala Šimon 0 379 188 4 567 Knapp Damián 0 384 174 10 558
7 4
Nesteš Lukáš 0 389 220   609 Kluka Róbert 0 381 175 8 556
   
Várgová Patrícia 0 370 196 3 566   Gallo Erik 0 366 176 7 542  
   
Šintálová Natália 0 371 218 6 589 Poradie Miháli Daniel 0 385 194 5 579 Poradie
      Spolu : 2331 1     Spolu : 2235 3
Družstvo  č.  2.   MKK Stará Turá Družstvo  č.  5.   KK Tatran Sučany
Priezvisko, meno a registračné číslo hráča Plné Dorážka Chyby Spolu Body Priezvisko, meno a registračné číslo hráča Plné Dorážka Chyby Spolu Body
Truhlík Dominik 0 379 200 5 579 Čiljak Martin 0 377 191 6 568
3 2
Kotula Matúš 0 363 176 7 539 Ilovský Martin 0 356 181 8 537
   
Vávrová Vladka 0 389 181 4 570   Mališík Michal 0 354 178 10 532  
   
Lehuta Filip 0 362 144 9 506 Poradie Ondrejčík Ján 0 361 154 10 515 Poradie
      Spolu : 2194 4     Spolu : 2152 5
Družstvo  č.  3.   ŠK Železiarne Podbrezová Družstvo  č.  6. MKK Piešťany
Priezvisko, meno a registračné číslo hráča Plné Dorážka Chyby Spolu Body Priezvisko, meno a registračné číslo hráča Plné Dorážka Chyby Spolu Body
Soják Kristián 0 380 171 9 551 Srnák Jakub 0 355 158 8 513
5 1
Malček I. / 70.h Mócová D. 0 381 178 6 559 Koštál Slavomír 0 359 141 15 500
   
Poliaková Naďa 0 391 204 3 595   Hlinka André 0 345 166 12 511  
   
Bánik Filip 0 385 204 5 589 Poradie Banas Samuel 0 390 147 11 537 Poradie
      Spolu : 2294 2     Spolu : 2061 6
Poradie jednotlivcov v 4. turnajovom kole o majstra SR družstiev
Podbrezová 14.4.2019
  Hráč Čís. preukazu. Klub Plné Dor. Ch. Spolu
1. Nesteš Lukáš 0 TJ Rakovice 389 220   609
2. Poliaková Naďa 0 ŠK Železiarne Podbrezová 391 204 3 595
3. Šintálová Natália 0 TJ Rakovice 371 218 6 589  
4. Bánik Filip 0 ŠK Železiarne Podbrezová 385 204 5 589  
5. Truhlík Dominik 0 MKK Stará Turá 379 200 5 579  
6. Miháli Daniel 0 FTC KO Fiľakovo 385 194 5 579  
7. Vávrová Vladka 0 MKK Stará Turá 389 181 4 570  
8. Čiljak Martin 0 KK Tatran Sučany 377 191 6 568  
9. Magala Šimon 0 TJ Rakovice 379 188 4 567
10. Várgová Patrícia 0 TJ Rakovice 370 196 3 566
11. Malček I. / 70.h Mócová D. 0 ŠK Železiarne Podbrezová 381 178 6 559
12. Knapp Damián 0 FTC KO Fiľakovo 384 174 10 558
13. Kluka Róbert 0 FTC KO Fiľakovo 381 175 8 556
14. Soják Kristián 0 ŠK Železiarne Podbrezová 380 171 9 551
15. Gallo Erik 0 FTC KO Fiľakovo 366 176 7 542
16. Kotula Matúš 0 MKK Stará Turá 363 176 7 539
17. Ilovský Martin 0 KK Tatran Sučany 356 181 8 537
18. Banas Samuel 0 MKK Piešťany 390 147 11 537
19. Mališík Michal 0 KK Tatran Sučany 354 178 10 532
20. Ondrejčík Ján 0 KK Tatran Sučany 361 154 10 515
21. Srnák Jakub 0 MKK Piešťany 355 158 8 513
22. Hlinka André 0 MKK Piešťany 345 166 12 511
23. Lehuta Filip 0 MKK Stará Turá 362 144 9 506
24. Koštál Slavomír 0 MKK Piešťany 359 141 15 500
Konečná tabuľka o MAJSTRA SLOVENSKA ročník 2018-2019
Finálová tabuľka MS družstiev dorastu po 4.  turnaji  2018 - 19.
Stará Turá Sučany Rakovice Podbrezová
       
  Poradie Body po T-1 T-2 T-3 T-4 Priemer Body 
  zák.č. Výkon Por. Body  Výkon Por. Body  Výkon Por. Body  Výkon Por. Body  celkom celkom
1. TJ Rakovice 3 2189 3 4 2336 1 7 2226 1 7 2331 1 7 2270,50 28
2. ŠK Železiarne Podbrezová 3 2209 2 5 2204 2 5 2176 4 3 2294 2 5 2220,75 21
3. MKK Stará Turá 2 2274 1 7 2157 4 3 2222 2 5 2194 4 3 2211,75 20
4. FTC KO Fiľakovo 1 2163 5 2 2198 3 4 2215 3 4 2235 3 4 2202,75 15
5. KK Tatran Sučany 2 2182 4 3 2082 6 1 2159 5 2 2152 5 2 2143,75 10
6. MKK Piešťany 1 2158 6 1 2104 5 2 2071 6 1 2061 6 1 2098,50 6
17.3.2019 24.3.2019 31.3.2019 14.4.2019    
Priemery hráčov po 4.-konečnom turnajovom kole 
o majstra SR dorastu družstiev 2018-2019 14.4.2019
  Hráč Čís.pr. družstvo Plné Dor. Ch. Spolu Štarty
1. Nesteš Lukáš 1008 TT TJ Rakovice 379,25 202,75 5 582,00 4
2. Mihali Daniel 0915 BB FTC KO Fiľakovo 379,75 197,00 16 576,75 4
3. Magala Šimon 0853 TT TJ Rakovice 372,50 201,25 13 573,75 4
4. Duračková Alexandra 0149 TT TJ Rakovice 361,00 212,00 5 573,00 1
5. Truhlík Dominik 1113 TN MKK Stará Turá 383,00 188,00 26 571,00 4
6. Vávrová Vladimíra 7881 TN MKK Stará Turá 377,25 193,00 16 570,25 4
7. Bánik Filip 7916 BB ŠK Železiarne Podbrezová 376,25 192,25 18 568,50 4
8. Malček Ivan 0972 BB ŠK Železiarne Podbrezová 375,25 187,00 19 562,25 4
9. Šintálová Natália 0852 TT TJ Rakovice 368,50 190,00 23 558,50 4
10. Vargová Patrícia  0 TJ Rakovice 360,33 190,33 20 550,67 3
11. Gallo Erik 0516 BB FTC KO Fiľakovo 367,25 180,50 18 547,75 4
12. Mócová Daniela 1090 BB ŠK Železiarne Podbrezová 371,75 176,00 22 547,75 4
13. Kotula Matúš 1112 TN MKK Stará Turá 371,00 175,00 29 546,00 4
14. Knapp Damián 0296 BB FTC KO Fiľakovo 368,75 174,25 35 543,00 4
15. Poliaková Naďa 1056 BB ŠK Železiarne Podbrezová 361,33 181,33 24 542,67 3
16. Ilovský Martin 8155 ZA KK Tatran Sučany 361,25 180,50 29 541,75 4
17. Banas Samuel 1084 TT MKK Piešťany 371,00 169,00 29 540,00 4
18. Rulák Dominik 0 TJ Rakovice 346,00 193,00 9 539,00 1
19. Melišík Michal 1073 ZA KK Tatran Sučany 365,25 172,75 38 538,00 4
20. Soják Kristián 0 ŠK Železiarne Podbrezová 363,67 168,67 31 532,33 3
21. Čiljak Martin 1072 ZA KK Tatran Sučany 353,50 178,75 20 532,25 4
22. Koštál Slavomír 7758 TT MKK Piešťany 363,75 168,25 47 532,00 4
23. Ondrejčík Ján 0904 ZA KK Tatran Sučany 358,25 173,50 30 531,75 4
24. Mag Viliam 0483 BB FTC KO Fiľakovo 371,00 157,33 28 528,33 3
25. Lehuta Filip 0225 TN MKK Stará Turá 366,25 158,25 43 524,50 4
26. Holota Matúš 0 MKK Stará Turá 358,00 164,00 9 522,00 1
27. Srnák Jakub 7759 TT MKK Piešťany 359,50 156,00 45 515,50 4
28. Hlinka André 1069 TT MKK Piešťany 356,00 155,00 44 511,00 4