Turnaj T - 3 o Majstra SR dorastu družstiev v ročníku 2016 - 17.
Prvá štvorka hráčov 1 - 4 Galanta 26.03.2017
               
Plné Chyby Cel_30 120 Hz. Plné Chyby Cel_30 120 Hz.
Slanina Martin 1 84   129 496   Šintálová Natália 2 74   118 498
2 88   132   1 80   124
4 82   117   3 81   124
TJ Slavoj Veľký Šariš 3 83 3 118   TJ Rakovice 4 90 9 132
Spolu : 337 3 496 Spolu : 325 9 498
 
Plné Chyby Cel_30 120 Hz. Plné Chyby Cel_30 120 Hz.
Rózsár Tibor 3 95   121 498   Švantner Marek 4 81   116 510
4 86   138   3 83   122
2 87   113   1 89   123
MKK Galanta 1 90 12 126   ŽP Šport Podbrezová 2 90 6 149
Spolu : 358 12 498 Spolu : 343 6 510
podpis rozhodcu :    
Turnaj T - 3 o Majstra SR dorastu družstiev v ročníku 2016 - 17.
Druhá štvorka hráčov 5 - 8 Galanta 26.03.2017
 
Plné Chyby Cel_30 120 Hz. Plné Chyby Cel_30 120 Hz.
Pitterová Vanda 1 83   128 483   Kánová Michaela 2 86   111 464
2 85   110   1 83   119
4 86   122   3 79   115
MKK Galanta 3 80 12 123   ŽP Šport Podbrezová 4 84 12 119
Spolu : 334 12 483 Spolu : 332 12 464
 
 
   
Plné Chyby Cel_30 120 Hz.   Plné Chyby Cel_30 120 Hz.
Kováčová Natália 3 84   120 487   Pál Patrik 4 94   130 486
4 71   114   3 84   128
2 89   115   1 74   117
MKK Stará Turá 1 86 9 138   FTC Fiľakovo 2 75 12 111
Spolu : 330 9 487 Spolu : 327 12 486
 
 
 
 
podpis rozhodcu :    
Turnaj T - 3 o Majstra SR dorastu družstiev v ročníku 2016 - 17.
Tretia štvorka hráčov 9 - 12 Galanta 26.03.2017
   
Plné Chyby Cel_30 120 Hz. Plné Chyby Cel_30 120 Hz.
Kotula Matúš 1 97   131 488   Mihali Daniel 2 84   119 478
2 78   113   1 91   125
4 87   123   3 80   116
MKK Stará Turá 3 87 11 121   FTC Fiľakovo 4 82 10 118
Spolu : 349 11 488 Spolu : 337 10 478
 
Plné Chyby Cel_30 120 Hz. Plné Chyby Cel_30 120 Hz.
Novotný Stanislav 3 80   106 459   Milan Šimon 4 88   124 515
4 85   130   3 90   123
2 85   120   1 81   131
TJ Slavoj Veľký Šariš 1 68 16 103   TJ Rakovice 2 83 5 137
Spolu : 318 16 459 Spolu : 342 5 515
 
 
 
 
podpis rozhodcu :    
Turnaj T - 3 o Majstra SR dorastu družstiev v ročníku 2016 - 17.
Štvrtá štvorka hráčov 13 - 16 Galanta 26.03.2017
Plné Chyby Cel_30 120 Hz. Plné Chyby Cel_30 120 Hz.
Magala Šimon 1 83   117 447   Kucko Richard 2 92   131 479
2 89   116   1 87   140
4 84   111   3 80   113
TJ Rakovice 3 86 17 103   TJ Slavoj Veľký Šariš 4 71 9 95
Spolu : 342 17 447 Spolu : 330 9 479
 
 
   
Plné Chyby Cel_30 120 Hz.   Plné Chyby Cel_30 120 Hz.
Bánik Filip 3 78   114 486   Mazúchová Nikola 4 87   138 554
4 82   127   3 92   146
2 75   125   1 90   142
ŽP Šport Podbrezová 1 89 9 120   MKK Galanta 2 92 1 128
Spolu : 324 9 486 Spolu : 361 1 554
 
 
 
 
podpis rozhodcu :    
Turnaj T - 3 o Majstra SR dorastu družstiev v ročníku 2016 - 17.
Piata štvorka hráčov 17 - 20 Galanta 26.03.2017
Plné Chyby Cel_30 120 Hz. Plné Chyby Cel_30 120 Hz.
Balco Andrej 1 91   126 458   Dvorščák Samuel 2 82   115 465
2 88   111   1 83   118
4 81   116   3 86   120
ŽP Šport Podbrezová 3 81 14 105   MKK Galanta 4 85 7 112
Spolu : 341 14 458 Spolu : 336 7 465
 
 
   
Plné Chyby Cel_30 120 Hz.   Plné Chyby Cel_30 120 Hz.
Mag Viliam 3 90   125 505   Vávrová Vladimíra 4 81   117 497
4 87   122   3 83   119
2 88   142   1 90   142
FTC Fiľakovo 1 82 5 116   MKK Stará Turá 2 75 6 119
Spolu : 347 5 505 Spolu : 329 6 497
podpis rozhodcu :    
Turnaj T - 3 o Majstra SR dorastu družstiev v ročníku 2016 - 17.
Šiesta štvorka hráčov 21 - 24 Galanta 26.03.2017
Plné Chyby Cel_30 120 Hz. Plné Chyby Cel_30 120 Hz.
Gallo Erik 1 88   129 475   Truhlík Dominik 2 86   117 490
2 103   128   1 78   113
4 86   113   3 84   126
FTC Fiľakovo 3 78 9 105   MKK Stará Turá 4 89 6 134
Spolu : 355 9 475 Spolu : 337 6 490
 
 
   
Plné Chyby Cel_30 120 Hz.   Plné Chyby Cel_30 120 Hz.
Vargová Patrícia 3 82   121 480   Kažimír Oliver 4 76   118 485
4 98   133   3 79   112
2 70   112   1 77   113
TJ Rakovice 1 79 6 114   TJ Slavoj Veľký Šariš 2 98 4 142
Spolu : 329 6 480 Spolu : 330 4 485
Skrátený zápis 3. dor. turnaja Kolkáreň : Galanta Dátum: 26.03.2017
                       Majstrovstiev Slovenska družstiev Rozhodcovia : Poloma Žolt .....
                       
Družstvo  č.  1.   FTC Fiľakovo Družstvo  č.  4. TJ Slavoj Veľký Šariš
Priezvisko, meno a registračné číslo hráča Plné Dorážka Chyby Spolu Body Priezvisko, meno a registračné číslo hráča Plné Dorážka Chyby Spolu Body
Pál Patrik 0 327 159 12 486 Slanina Martin 0 337 159 3 496
4 2
Mihali Daniel 0 337 141 10 478 Novotný Stanislav 0 318 141 16 459
   
Mag Viliam 0 347 158 5 505   Kucko Richard 0 330 149 9 479  
   
Gallo Erik 0 355 120 9 475 Poradie Kažimír Oliver 0 330 155 4 485 Poradie
      Spolu : 1944 3     Spolu : 1919 5
Družstvo  č.  2.   MKK Stará Turá Družstvo  č.  5.   ŽP Šport Podbrezová
Priezvisko, meno a registračné číslo hráča Plné Dorážka Chyby Spolu Body Priezvisko, meno a registračné číslo hráča Plné Dorážka Chyby Spolu Body
Kováčová Natália 0 330 157 9 487 Švantner Marek 0 343 167 6 510
5 1
Kotula Matúš 0 349 139 11 488 Kánová Michaela 0 332 132 12 464
   
Vávrová Vladimíra 0 329 168 6 497   Bánik Filip 0 324 162 9 486  
   
Truhlík Dominik 0 337 153 6 490 Poradie Balco Andrej 0 341 117 14 458 Poradie
      Spolu : 1962 2     Spolu : 1918 6
Družstvo  č.  3.   TJ Rakovice Družstvo  č.  6. MKK Galanta
Priezvisko, meno a registračné číslo hráča Plné Dorážka Chyby Spolu Body Priezvisko, meno a registračné číslo hráča Plné Dorážka Chyby Spolu Body
Šintálová Natália 0 325 173 9 498 Rózsár Tibor 0 358 140 12 498
3 7
Milan Šimon 0 342 173 5 515 Pitterová Vanda 0 334 149 12 483
   
Magala Šimon 0 342 105 17 447   Mazúchová Nikola 0 361 193 1 554  
   
Vargová Patrícia 0 329 151 6 480 Poradie Dvorščák Samuel 0 336 129 7 465 Poradie
      Spolu : 1940 4     Spolu : 2000 1
Strana  :  1
Poradie jednotlivcov v 3. turnajovom kole o majstra SR dorastu
Galanta 26.03.2017
  Hráč Čís. preukazu. Klub Plné Dor. Ch. Spolu
1. Mazúchová Nikola 0 MKK Galanta 361 193 1 554
2. Milan Šimon 0 TJ Rakovice 342 173 5 515
3. Švantner Marek 0 ŽP Šport Podbrezová 343 167 6 510
4. Mag Viliam 0 FTC Fiľakovo 347 158 5 505
5. Šintálová Natália 0 TJ Rakovice 325 173 9 498
6. Rózsár Tibor 0 MKK Galanta 358 140 12 498
7. Vávrová Vladimíra 0 MKK Stará Turá 329 168 6 497
8. Slanina Martin 0 TJ Slavoj Veľký Šariš 337 159 3 496
9. Truhlík Dominik 0 MKK Stará Turá 337 153 6 490
10. Kotula Matúš 0 MKK Stará Turá 349 139 11 488
11. Kováčová Natália 0 MKK Stará Turá 330 157 9 487
12. Bánik Filip 0 ŽP Šport Podbrezová 324 162 9 486
13. Pál Patrik 0 FTC Fiľakovo 327 159 12 486
14. Kažimír Oliver 0 TJ Slavoj Veľký Šariš 330 155 4 485
15. Pitterová Vanda 0 MKK Galanta 334 149 12 483
16. Vargová Patrícia 0 TJ Rakovice 329 151 6 480
17. Kucko Richard 0 TJ Slavoj Veľký Šariš 330 149 9 479
18. Mihali Daniel 0 FTC Fiľakovo 337 141 10 478
19. Gallo Erik 0 FTC Fiľakovo 355 120 9 475
20. Dvorščák Samuel 0 MKK Galanta 336 129 7 465
21. Kánová Michaela 0 ŽP Šport Podbrezová 332 132 12 464
22. Novotný Stanislav 0 TJ Slavoj Veľký Šariš 318 141 16 459
23. Balco Andrej 0 ŽP Šport Podbrezová 341 117 14 458
24. Magala Šimon 0 TJ Rakovice 342 105 17 447
Poradie 3. turnaja o dor. Majstra Slovenska
Galanta 26.03.2017
Výkon Body
1. MKK Galanta 2000 7
2. MKK Stará Turá 1962 5
3. FTC Fiľakovo 1944 4
4. TJ Rakovice 1940 3
5. TJ Slavoj Veľký Šariš 1919 2
6. ŽP Šport Podbrezová 1918 1
Priemery hráčov po III. turnajovom kole 
o majstra SR dorastu družstiev 19.03.2017
  Hráč Čís.pr. družstvo Plné Dor. Ch. Spolu Štarty
1. Mazúchová Nikola 986010/0241 MKK Galanta 366,33 190,67 5 557,00 3
2. Mag Viliam 01410/0483 FTC Fiľakovo 360,67 177,33 9 538,00 3
3. Švantner Marek 990702/0813 ŽP Šport Podbrezová 360,00 171,00 20 531,00 3
4. Šintálová Natália 016113/0852 TJ Rakovice 352,00 171,33 20 523,33 3
5. Slanina Martin 000707/0646 TJ Slavoj Veľký Šariš 343,33 178,00 12 521,33 3
6. Pál Patrik 981121/0847 FTC Fiľakovo 352,33 169,00 29 521,33 3
7. Kotula Matúš 020207/1112 MKK Stará Turá 363,00 157,00 27 520,00 3
8. Truhlík Dominik 020426/1113 MKK Stará Turá 341,67 177,67 17 519,33 3
9. Kucko Richard 020204/0764 TJ Slavoj Veľký Šariš 352,00 166,00 14 518,00 3
10. Vávrová Vladimíra 006006/0672 MKK Stará Turá 343,33 172,33 18 515,67 3
11. Milan Šimon 991228/0142 TJ Rakovice 353,67 160,00 17 513,67 3
12. Vargová Patrícia 016227/1010 TJ Rakovice 350,00 162,00 21 512,00 3
13. Gallo Erik 001113/0516 FTC Fiľakovo 349,33 156,33 20 505,67 3
14. Kažimír Oliver 010103/0826 TJ Slavoj Veľký Šariš 350,00 155,00 22 505,00 3
15. Balco Andrej 060609/1101 ŽP Šport Podbrezová 344,00 155,67 28 499,67 3
16. Malček Ivan 000924/0972 ŽP Šport Podbrezová 334,00 161,50 23 495,50 2
17. Rozsár Tibor 000110/0622 MKK Galanta 351,33 144,00 33 495,33 3
18. Kánová Michaela 075308/1102 ŽP Šport Podbrezová 343,00 150,00 27 493,00 3
19. Kováčová Natália 005305/0792 MKK Stará Turá 345,67 147,00 29 492,67 3
20. Mihali Daniel 010910/0915 FTC Fiľakovo 339,00 150,67 29 489,67 3
21. Magala Šimon 040226/0853 TJ Rakovice 355,67 131,67 34 487,33 3
22. Dvorščák Samuel 000329/0625 MKK Galanta 336,67 142,33 30 479,00 3
23. Pitterová Vanda 005322/0910 MKK Galanta 341,67 135,33 35 477,00 3
24. Vrbová Kamila 015117/1015 TJ Slavoj Veľký Šariš 330,00 145,50 23 475,50 2
25. Bánik Filip 0 ŽP Šport Podbrezová 324,00 162,00 9 486,00 1
26. Novotný Stanislav 0 TJ Slavoj Veľký Šariš 318,00 141,00 16 459,00 1
Finálová tabuľka MS družstiev dorastu po 3.  turnaji  2016 - 17.
Stará Turá Veľký Šariš Galanta Fiľakovo
       
  Poradie Body po T-1 T-2 T-3 T-4 Priemer Body 
  zák.č. Výkon Por. Body  Výkon Por. Body  Výkon Por. Body  Výkon Por. Body  celkom celkom
1. FTC Fiľakovo 3 2183 1 7 2037 4 3 1944 3 4   2054,67 17
2. MKK Stará Turá 2 2122 2 5 2059 2 5 1962 2 5   2047,67 17
3. TJ Rakovice 1 2072 5 2 2097 1 7 1940 4 3   2036,33 13
4. MKK Galanta 3 2035 6 1 1990 6 1 2000 1 7   2008,33 12
5. TJ Slavoj Veľký Šariš 2 2080 4 3 2044 3 4 1919 5 2   2014,33 11
6. ŽP Šport Podbrezová 1 2102 3 4 2028 5 2 1918 6 1       2016,00 8
12.03.2017 19.03.2017 26.03.2017 09.04.2017