Sekretariát - Slovenský kolkársky zväz - mobil

Sekretariát

 

Oznamy sekretariátu:

Od 2.3.2017 je ukončený pracovný pomer s generálnou sekretárkou zväzu.

Chod zväzu a splnenie všetkých termínov zabezpečí už ako dobrovoľník bez nároku na mzdu v čase osobného voľna rovnako ako funkcionári zväzu minimálne do 30.6.2017. 


Činnosť:

činnosť 1–2/2016

činnosť 3–5/2016

činnosť 6–9/2016

činnosť 10–11/2016

činnosť 12/2016