Personálne obsadenie Výkonného výbor SKoZ a Sekretariátu SKoZ: - Slovenský kolkársky zväz - mobil