Obsadenie Dozorná Rada SKoZ - Slovenský kolkársky zväz - mobil