Kontakt - Slovenský kolkársky zväz - mobil

Kontakt

Adresa Zväzu
Slovenský kolkársky zväz Bratislava
Gagarinova 2872/3
911 01 Trenčín


 Poštová Adresa:
Sekretariát SKoZ
Eva Ondrejkovičová
Nový Rad 278
930 36 Horná Potôň


mobil: 0905 762 340

e-mail: sekretariat@kolky.sk 

 

číslo účtu SKoZ: 

IBAN :  SK22 3100 0000 0040 7000 2704 

 

IČO: 31 771 688

DIČ: 20 141 9719

reg. na MV SR pod č. VVS/1–900/90–2853