Stažení dokumentu Registračný Pretupový Poriadok 7-2017 - Slovenský kolkársky zväz - mobil