Stažení dokumentu priebežné čerpanie finančných prostriedkov z MŠVVaŠ SR - Slovenský kolkársky zväz - mobil