Stažení dokumentu priebežné čerpanie prostriedkov za 10/2016 - Slovenský kolkársky zväz - mobil